Niet vaak komt het familiebedrijf voor in een regeerakkoord. In het nieuwe regeerakkoord komt het er eindelijk van: het nieuwe kabinet onderkent het belang van continuïteit van familiebedrijven. Uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel blijkt dat 92 procent van de familiebedrijven het streven van het kabinet steunt om de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker te maken. Echter, slechts 18 procent van de familiebedrijven heeft er vertrouwen in dat het kabinet daadwerkelijk gaat handelen in het belang van familiebedrijven.

Op dit moment kunnen familiebedrijven nog gebruik maken van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Ruim een derde overweegt daarom spoedig de eigendom van het bedrijf over te dragen. Daar tegenover geeft 44 procent van de familiebedrijven aan dat zij verwachten dat de eigendom eerder verkocht wordt aan externen als er geen gebruik gemaakt kan worden van de huidige BOR.

Verkoop aan externen

Ook de complexiteit van de BOR speelt een belangrijke rol. Voor 20 procent van de familiebedrijven is de complexiteit van de BOR zelfs aanleiding om een verkoop aan externen eerder te overwegen. Roberto Flören, RSM hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode, vindt de uitkomsten van het onderzoek opmerkelijk: “Familiebedrijven zijn krachtige bedrijven die belangrijke waarde toevoegen aan de Nederlandse economie. Ik steun dan ook het streven van het kabinet om de BOR te vereenvoudigen. Net als 92% van de familiebedrijven. Want het zou zonde zijn als de complexiteit van de BOR onze hoeksteen van de economie tot verkoop aanzet.”

Gevolgen coronacrisis

Ruim een vijfde van de familiebedrijven geeft aan dat de coronacrisis de continuïteit van het bedrijf in redelijke tot zeer hoge mate bedreigt. Door de pandemie heeft 28 procent van de familiebedrijven een omzetdaling meegemaakt. Deze familiebedrijven hebben in 2021 gemiddeld 27 procent minder omzet gerealiseerd vergeleken met 2019. Laura Bles-Temme, Head of Tax bij RSM: “Wij weten natuurlijk uit eerdere onderzoeken dat familiebedrijven meer reserves in het bedrijf aanhouden. Ook hebben we in eerdere onderzoeken gezien dat familiebedrijven minder een beroep deden op overheidsmaatregelen zoals de NOW en de TVL. Door de gevolgen van de coronapandemie vreest 20 procent van de familiebedrijven echter dat zij de in de BOR gestelde voortzettingseis niet halen.”

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De toepassing van de BOR is in iedere individuele situatie complex en onzeker.  Daarom geeft 80 procent van de familiebedrijven aan dat zij het belangrijk vinden om vooraf met de Belastingdienst af te stemmen hoe de BOR op hun bedrijfsoverdracht zal uitwerken. Op dit moment is de doorlooptijd van dergelijke afstemmingstrajecten bij bedrijfsopvolgingen bij de Belastingdienst echter erg lang. Dit kan leiden tot grote onzekerheid en in de toekomst misschien zelfs tot geschillen, zo stelt Bles-Temme: “Onze cliënten willen vaak in overleg en met goedkeuring van de Belastingdienst hun bedrijf overdragen, maar helaas is een behandeltermijn van één jaar geen uitzondering. Niet elk bedrijf kan of wil zo lang wachten. Wij maken mee dat ondernemers gedurende het afstemmingstraject besluiten om toch aan derden te verkopen, omdat het proces te lang duurt en te veel onzekerheid kent. Hoe jammer zou het zijn als het voortbestaan van familiebedrijven in Nederland in gevaar komt doordat de overheid andere prioriteiten stelt.”

Wilt u meer informatie over het onderzoeksrapport? Neem contact met ons op via [email protected]