Familiebedrijven optimistisch over 2023

Uit het nieuwste onderzoek van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel blijkt dat de directeuren van de Nederlandse familiebedrijven optimistisch zijn over 2023. Aan het eind van het eerste kwartaal stelt 48% van hen dat 2023 een succesvoller jaar wordt voor hun bedrijf dan 2022. En dat terwijl voor 67% van de familiebedrijven 2022 ook al een succesvol jaar was. Grootste zorgen zijn de stijgende personeelskosten, de stijgende rentes en het aantrekken en behouden van talent.

Voor de meeste familiebedrijven is 2022 een succesvol jaar geweest. Ondanks het positieve uitgangspunt vanuit 2022, stelt toch 48% van de directeuren van Nederlandse familiebedrijven dat zij verwachten dat 2023 een nog beter jaar wordt. Zo verwachten zij in 2023 een omzetstijging met 4,5 procent en een toename van het bedrijfsresultaat van 13,7%. Van alle bedrijfsindicatoren wordt verwacht dat zij dit jaar stijgen:

Stijging van bedrijfsindicatoren bij familiebedrijven in 2023 ten opzichte van 2022


 

Stijging salariskosten

Ook al zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse familiebedrijven dit jaar positief, dat neemt niet weg dat het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een veelvoud aan problemen. Vergeleken met 2022 verwachten de directeuren van familiebedrijven dat met name de stijgende personeelskosten, de stijgende rentes, het aantrekken en behouden van talent en de geopolitieke ontwikkelingen meer problemen zullen geven. 

Ruim een derde van de directeuren van familiebedrijven geeft aan dat zij niet verwachten dat zij in 2023 voldoende personeel zullen hebben. 86% van de directeuren verwacht dat de salariskosten dit jaar gemiddeld met 7,2% zullen stijgen.

Prof. dr. Roberto Flören, RSM Leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht van Nyenrode Business Universiteit: “Ik ben positief verrast over de optimistische verwachtingen van familiebedrijven over de aanzienlijke stijgingen in bedrijfsresultaat en investeringen in 2023. Zeker gezien de zware tegenwind die zij ervaren door de arbeidsmarktkrapte, stijgende rentes personeelskosten en inflatie.”

Loon-prijsspiraal

Niet alleen de salariskosten zullen in 2023 stijgen voor het bedrijfsleven, ook de prijzen van bijvoorbeeld materialen en energie nemen nog steeds toe, net als de rentelasten. Al met al een aanzienlijke stijging in de kosten voor de bedrijven. Het overgrote deel (91%) van de ondervraagde familiebedrijven zal deze kosten proberen door te berekenen aan hun klanten. Maar liefst twee derde van deze familiebedrijven vreest een loon-prijsspiraal.
Laura Bles-Temme (co-managing partner RSM): “De stijging van de salariskosten en het al dan niet doorberekenen van de algehele kostenstijgingen aan de klanten, kan iets spannends betekenen voor de economie. De directeuren van familiebedrijven zijn hierover somber. Maar wij zien tegelijkertijd wel in de praktijk dat familiebedrijven ondanks deze zorgen altijd blijven investeren in hun werknemers: zij zijn de drijvende kracht achter vele familiebedrijven.”

Invloed duurzaamheid

Van alle trends die in 2023 op de familiebedrijven afkomen, geven de directeuren van de bedrijven aan dat duurzaamheid de meeste invloed heeft op hun familiebedrijf. Andere belangrijke trends met invloed op het familiebedrijf voor 2023 zijn de veranderingen in regelgeving en nieuwe wetten, de dreiging van een recessie en het tekort aan talent.

Wilt u het hele onderzoek bekijken? U vindt het volledige onderzoek 'Verwachtingen 2023 van het Familiebedrijf' hier.

 

Over het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel

In 2019 zijn RSM en Nyenrode Business Universiteit een onderzoekspanel gestart dat gericht is op familiebedrijven. Momenteel nemen bijna 100 grotere familiebedrijven deel aan het panel en dit aantal stijgt gestaag. Het overgrote deel van de respondenten is daadwerkelijk zelf directeur en/of eigenaar van het familiebedrijf.