Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2024 en dus ook het Belastingplan 2024. In deze special staan de belangrijkste wetsvoorstellen van het kabinet. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord of de Voorjaarsnota. 

Let wel, de aangekondigde maatregelen gaan per 1 januari 2024 in werking treden, tenzij anders vermeld. 

Webinar Prinsjesdag 2023

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor u? Welke gevolgen heeft het voor uw organisatie? 

Vanmorgen gaven wij een webinar over de nieu­we plan­nen van het ka­bi­net. Hierin bespraken onze vakspecialisten de belangrijkste maatregelen voor bedrijven en particulieren en de trends die zij zien aankomen.