Netherlands
Talen

Talen

Reactie RSM op internetconsultatie 'Excessief lenen bij eigen vennootschap'

WETSVOORSTEL 'EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN VENNOOTSCHAP'

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat leningen van aanmerkelijkbelanghouders bij hun eigen vennootschap boven de € 500.000 als dividend belast gaan worden. Deze aankondiging heeft veel vragen opgeroepen. Op 4 maart jl. is het concept wetsvoorstel Wet excessief  lenen bij eigen vennootschap verschenen, waarin de aangekondigde maatregelen nader zijn uitgewerkt. Over het wetsvoorstel is een internetconsultatie gestart. Tot 1 april 2019 is het mogelijk om te reageren op dit concept. RSM heeft een reactie ingediend, aangezien er naar onze mening nog veel onduidelijkheden bestaan en het voorstel naar onze mening een te grove uitwerking heeft. Deze uitgebreide reactie leest u in onderstaande bijlage.