RNI: Financiële voorbereiding op bedrijfsovername

Bij een overname of een bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf wilt u als ondernemer uw bedrijf zo financieel gezond mogelijk achterlaten aan de volgende generatie. Ofwel een zo “lean and mean” mogelijke balans bij overname; zowel aan de debet als de credit kant van de balans. Hierbij is het tevens de bedoeling dat de ratio’s een gezonde onderneming laten zien. Met een positieve balans laat u een gezonde onderneming achter voor de volgende generatie; zodat u kunt genieten van een welverdiende ondernemers-pensioen.

Financiële scheiding

Als eerste is het van belang om de holding en de werkmaatschappij financieel van elkaar te scheiden. De werkmaatschappij is immers het bedrijf dat wordt overgedragen.

Deze scheiding komt tot stand door de vorderingen/schulden die de werkmaatschappij heeft aan de holding en de aandeelhouder(s) in privé af te rekenen. Alle privé-eigendommen die in de werkmaatschappij staan (bijv. auto of bijv. kunstvoorwerpen ) moeten worden overgedragen aan de holding (of de aandeelhouder(s)). Houd er rekening mee dat een eventuele overdracht gebeurt tegen een zakelijk verantwoorde waarde, om fiscale problemen in de toekomst te voorkomen.

Controleer de bestaande overeenkomsten

Indien en voor zover de holding beschikt over bedrijfsmiddelen die door de werkmaatschappij worden gebruikt, maar niet worden overgedragen (bijv. een bedrijfspand), dan is het noodzakelijk dat aan dit gebruik zakelijke overeenkomsten (bijv. een huurovereenkomst) ten grondslag liggen.

Wij geven direct toe: het zijn open deuren, maar in de praktijk blijkt meer dan eens dat dit soort zaken niet goed geregeld zijn en het dan een kiem van onenigheid kan gaan vormen.
Eveneens voor de hand liggend, maar vaak minder zichtbaar, zijn alle contracten die op naam van de holding staan maar voor de werkmaatschappij zijn aangegaan
(bijv. verzekeringen). Vaak komt het voor dat de contracten niet op de juiste naam staan en/of dat de holding zich mede garant heeft gesteld voor schulden/verplichtingen van de werkmaatschappij (bijv. bij huurovereenkomsten en leaseovereenkomsten)

De bovengenoemde garantstelling van de holding komt vaak voor in financieringsarrangementen met de bank. Het is hierbij van belang dat deze tijdig worden ontbonden en dat de door de holding gestelde zekerheden uit de overeenkomsten worden gehaald. Schriftelijke bevestiging van de wijzigingen door de financier is een eis. Controleer tevens of de financiering geen zogeheten ‘change of controle clausule’ bevat; die bedrijfsoverdracht in de weg kan staan.

Debetzijde balans werkmaatschappij

Aan de debetzijde van de balans bij de werkmaatschappij dienen de voorraden en debiteuren doorgenomen te worden op oude posten. De voorraad wordt geteld voor overname en oude voorraad die niet gebruikt (gaat) worden, zullen worden afgevoerd. Voor de debiteuren dienen de bedragen die niet meer geïnd kunnen worden te worden afgeboekt.

Ook kan er sprake zijn van een pand in eigendom; bij een overname dient deze tegen actuele waarde te worden gewaardeerd. Het is raadzaam om dit tijdig te laten uitvoeren door een externe partij. Hiermee samenhangend kan er een onderhoudsvoorziening zijn; het is niet wenselijk om deze bij overname op de balans te laten staan. Het is raadzaam om deze te ofwel te gebruiken voor onderhoud ofwel af te boeken nog voor de overname.

Creditzijde balans werkmaatschappij

Aan de creditzijde van de balans zullen bestaande leningen afgerekend moeten worden. Indien dit een lening is bij kredietverstrekker, is het zaak om te zorgen dat alleen de werkmaatschappij nog contractpartij is bij de financier en dat de holding (voor zover mogelijk) uit haar verplichtingen en aansprakelijkheden wordt ontslagen.

Tevens staan aan de creditzijde de reserveringen aan personeel en belastingen. Een deel van deze reservering zal blijven staan omdat dit verplichtingen zijn voor het heden. Bij de bedrijfsopvolging dient men rekening te houden met deze reserveringen.
In het voorgaande hebben wij enkele belangrijke facetten genoemd, die u moet regelen voordat u de aandelen van uw werkmaatschappij gaat overdragen aan uw opvolger.

Meer informatie?

Natuurlijk is het onmogelijk om binnen dit artikel in te gaan op alle specifieke zaken voor een onderneming. Indien u hier meer over wilt weten neem dan contact op met uw RSM adviseur.

Dit artikel is namens de adviesgroep familiebedrijven geschreven door RSM collega’s Jeannette Oosterbeek en Wilfred Castricum.

U kunt het volledige artikel 'Financiële voorbereiding op bedrijfsovername' ook downloaden.