Rory van ‘t schip en de strijd tegen verspilling van organische afvalstromen

Laagwaardige organische reststromen opwaarderen tot hoogwaardige producten, grondstoffen en halffabricaten. dat is waar Perpetual Next naar streeft. Zo worden voedselresten omgezet in groen gas, papierslib in duurzame warmte en snoeiafval in hoogwaardige biokolen. Om bedrijven te helpen verduurzamen die in hun productieproces afhankelijk zijn van het fossiele-koolstofatoom.

Het Amsterdamse bedrijf Perpetual Next werd in juni 2019 opgericht door Martijn van Rheenen. Het is de verzelfstandigde Sustainability-tak van het investeringsfonds Momentum Capital, dat al jaren investeert in organisaties die bijdragen aan innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatverandering (Sustainability), vrijetijdsbesteding (Leisure), ledverlichting (Lighting) en gebiedsontwikkeling (Urban).

UITBANNEN VAN FOSSIELE KOOLSTOF
Rory van ’t Schip is Head of Finance & Control bij Momentum Capital en als zodanig intensief betrokken bij Perpetual Next. “Onze doelstelling is om met onze producten en diensten industrieën over de hele wereld duurzamer te maken. En zo bij te dragen aan een volledig circulaire economie in 2050. Daarbij gaat het niet alleen om elektriciteit en warmte, maar uiteindelijk vooral om het koolstofatoom. We willen het gebruik van fossiele bronnen geleidelijk uitbannen en vervangen door hoogwaardige biogrondstoffen, omdat het de enige manier is om de 75% footprint die nu van de fossiele industrie komt te verminderen. Perpetual Next streeft ernaar om uit laagwaardige organische reststromen zoveel mogelijk hoogwaardige grondstoffen te produceren. En om oplossingen te bieden voor die industrieën die het koolstofatoom echt niet kunnen missen voor hun productie. Zoals de staal-, cement- of de chemische industrie. Daarom richten we ons op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van duurzame technologieën. Nú al zijn we mondiaal de grootste speler als het gaat om torrefactie, de techniek die ons in staat stelt om uit houtafval hoogwaardige biokoolstof te maken met dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool.”

ACTIEF IN DE GEHELE WAARDEKETEN
Perpetual Next is in de gehele waardeketen actief. Van de inkoop van afval- en reststromen, de aanleg en exploitatie van installaties, tot aan R&D, want het bedrijf is altijd op zoek naar steeds duurzamere technologie. Van ’t Schip: “De Trading Division van Perpetual zou uiteindelijk handelen in wel dertig verschillende afvalstromen, zoals resthout en snoeiafval, residuen van landbouw- en bosbouwproducten, maar ook slachtafval en stedelijk en industrieel afval. Dit doen we voor onze eigen conversiefabrieken, maar ook voor derden in de markt. De Conversions Division ontwikkelt en exploiteert dan de productiefaciliteiten, de fabrieken, waar de afvalstromen worden omgezet in een hoogwaardiger product. Zo wordt in Duiven via het drogen van aardappelschillen grondstof geproduceerd voor diervoeding, in Lelystad halen we warmte uit snoeiafval en in Trinity (UK) maken we biogas uit landbouwresidu. En in de kersverse Baltania-fabriek in Estland ten slotte produceren we op industriële schaal biokoolstof, gebruikmakend van de zogenaamde High Temperature Torrefaction-technologie. Dit is meteen ook het terrein van de derde divisie van Perpetual Next, Technologies.”

HIGH TEMPERATURE TORREFACTION
Het is vooral vanwege de torrefactie-technologie dat Perpetual Next de ogen van de wereld op zich gericht weet. Zo trokken de recente overname van TorrCoal, de andere grote speler op het gebied van torrefactie, en de keuze van staalproductiebedrijf ArcelorMittal Gent voor biokoolstof van Perpetual Next als grondstof voor haar staalproductieproces veel media-aandacht. Van ’t Schip: “Torrefactie is een productieproces dat je kent van het roosteren van koffie- of cacaobonen. Het is verhitting van een organische massa in de afwezigheid van zuurstof. En doordat het niet kan gaan branden gebeurt er iets anders: de biomassa wordt bros en valt uit elkaar. Het product dat overblijft (biochar) kan worden samengeperst en gepelletiseerd, waardoor je uiteindelijk kleine biomassastukjes hebt met een zeer hoge energiedichtheid.” Het torrefactie-proces zelf is een schoon proces: de productie van de biokoolstof vindt plaats in een gesloten omgeving, waaraan in principe geen energie meer hoeft te worden toegevoegd, behalve een beetje aan het begin om de boel ‘op te starten’. “Al veel bedrijven hebben met deze techniek geëxperimenteerd, maar vrijwel niemand wist het om te zetten in een consistent, efficiënt, kwalitatief hoogwaardig en veilig proces”, aldus Van ’t Schip.

NIET VOOR ELEKTRICITEITSOPWEKKING
De biokolen zouden ook gebruikt kunnen worden om in kolengestookte elektriciteitscentrales stroom op te wekken. Maar daar wordt pertinent niet voor gekozen. “Dit product is veel te hoogwaardig om ‘op te fikken’”, zegt Van ’t Schip. “Bovendien bestaan er voor elektriciteit inmiddels voldoende alternatieven binnen de wind-, water- en zonne-energie. Terwijl er voor de essentiële processen in de staal- of chemie-industrie nog nauwelijks oplossingen zijn.” Hij benadrukt daarbij dat ook biokoolstof een tussenstap is op de lange weg naar een echt duurzamere industrie. “Of zoals oprichter Martijn van Rheenen zou zeggen: ‘Het is niet dé oplossing, maar een schakel in de oplossing.’ Dus zijn wij een duurzame organisatie? Absoluut. Maar nog lang niet duurzaam genoeg! Onze ambitie gaat nog veel verder dan waar we nu zijn.”

RSM: BETROUWBAAR EN TOEGANKELIJK
RSM verzorgt voor Momentum Capital, voor Perpetual Next en voor de drie andere (dochter)ondernemingen de controle op de jaarrekening. “Een heel prettige samenwerking”, zegt Van ’t Schip, die zelf ook afgestudeerd registeraccountant is. “Wat RSM vooral kenmerkt is de nooit aflatende bereidheid om mee te denken. Bij alle controles zijn Hans Hollander en Wendy Hofman de stabiele factor; zij kennen onze modellen en werkwijze, en dat werkt buitengewoon makkelijk en efficiënt. RSM is persoonlijk, met korte lijntjes en ik kan met ze sparren om te zien of ik op de goede weg zit. Bovendien vormt Hans de schakel met René van Bruggen van RSM Evaluent, die voor Momentum Capital de verschillende waarderingsrapporten beoordeelt.”

Accountant Hans Hollander: “Perpetual Next is een ongelooflijk spannend en dynamisch bedrijf, wat het extra leuk maakt. Rory en ik schakelen het hele jaar door met elkaar en we houden elkaar scherp. Daarnaast heb ik als groepsaccountant regelmatig contact met RSM UK voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening. Naast de jaarrekeningcontrole en RSM Evaluent beginnen ze nu langzaam maar zeker ook warm te lopen voor RSM Sustainability Consulting. Heel goed, want Perpetual Next is echt een partij die zich als duurzaam en circulair in de markt wil zetten, en voor de stakeholders is het dan belangrijk dat je een jaarlijks duurzaamheidsverslag presenteert. Juist door transparant te rapporteren, benut je de kans om je positief te profileren.” “Intussen is Perpetual Next wel een organisatie in opbouw, met altijd te weinig mensen en nooit genoeg tijd,” zegt Van ’t Schip. “En dan is het des te prettiger dat de Sustainability-specialist niet meteen van 0 naar 100 wil, maar meedenkt over waar we überhaupt kunnen beginnen, hoe we samen die weg naar 100% kunnen bewandelen.”

INVESTEREN IN INNOVATIE
Perpetual Next investeert stevig in het ontsluiten van een reeks laagwaardige afvalstromen en bijbehorende technologie voor diverse industrieën. Daarnaast doet het bedrijf samen met de Wageningen University & Research onderzoek naar alternatieve grondstoffen zoals bagasse (suikerrietresidu) en andere grassoorten, en koopt het actief technologieën in over de hele wereld. Van ’t Schip: “Omdat patenten een keer verlopen, moet de technologiedivisie blijven innoveren. Dat zit ook verweven in het businessmodel. Er wordt dus doorlopend geïnvesteerd, juist vanuit de noodzaak om nú in die opschalingscurve van deze technologie te komen. Tel je al onze plannen bij elkaar op, dan kom je op bedragen uit van rond de €200 miljoen, alleen al voor dit jaar, voor investeringen, onderzoek, fusies, noem maar op. Een recent opgeleverde waardering toont aan dat Perpetual Next de waarde van €500 miljoen ruimschoots is gepasseerd.” Investeerders achter Momentum Capital en Perpetual Next zijn grote professionele partijen met een langetermijnvisie op het gebied van duurzame energie. Wel geeft Van ’t Schip aan dat Perpetual Next al heeft uitgesproken in 2024 klaar te willen zijn voor een eventuele beursgang. “Wetende dat de financieringsbehoeften straks zo groot zijn dat Momentum Capital dat niet langer zal kunnen behappen. En dan moet er gewoon een grotere partij bij.”

DIT IS DE TECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST
Van ’t Schip: “Vier van de MT-leden van Perpetual Next komen uit de gas- en olie-industrie, hebben altijd gewerkt aan de vervuilende kant. Zij zeggen nu: ‘Wij gaan de wereld niet redden, maar ik wil wel aan mijn kleinkinderen kunnen vertellen dat ik heb bijgedragen aan het een beetje beter maken van de wereld.’ En ik geloof echt dat de wereld de technologie waaraan wij nu werken nodig heeft. Want als wij dit allemaal niet doen, als we niet groot opschalen, dan komen we nooit van onze fossiele footprint af.”

auteur Vanessa van Zalm

fotograaf  Sander Nieuwenhuys


Dit artikel verscheen in het RSMagazine (najaar 2021), een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u het magazine voortaan ook kosteloos toegezonden!