Netherlands
Talen

Talen

'Slapend rijk worden'

"Het gevoel dat ik slapend rijk word, zorgt voor doorwaakte nachten. Komende maand wordt duidelijk hoeveel mijn vermogen afgelopen jaar weer gegroeid is. Dat geld zit in een hoop stenen, mijn huis. Ik kan van de waardestijging niet op vakantie gaan, maar het voelt heerlijk. De afgelopen twee jaar is de woningwaarde door de aanhoudende stijging van de huizenprijzen met 33.000 euro toegenomen. Als ik de rekenmeesters van het CBS mag geloven, komt daar dit jaar 17.000 euro bij, zodat ik de halve ton aantik.

Ik heb het over de WOZ-waarde, een schatting van de marktwaarde van je woning op 1 januari van het vorige jaar. De taxatie wordt gedaan door de gemeente en dient als basis voor de gemeentelijke belastingen die je het lopende jaar moet betalen. Zo bepaalt de woningwaarde de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) en waterschapsbelasting. Het overzicht van de gemeente, de WOZ-beschikking, ontvangen woningbezitters meestal in februari.

Cadeautje

Het principe is simpel: als je huis meer waard is, moet je meer belasting betalen. Dankzij de goedgevigheid van mijn gemeente (Venlo) is dat in 2021 en 2022 niet het geval. Venlo zit zo goed in de slappe was dat ze heeft beloofd dat de lokale lasten deze jaren niet stijgen. De gemeente kan het cadeautje uitdelen ondanks dat de afvalstoffenheffing fors stijgt. Hoe? Ze verlaagt de ozb! Hoera, voor deze bestuurders. Overigens profiteren alleen eigenaren van woningen ervan. Zij betalen immers ozb. Huurders doen dat niet en moeten dus wel meer belasting betalen. Het gaat om 22 euro per huishouden in 2021.

De WOZ-waarde dient ook als basis voor de inkomstenbelasting en erfbelasting. Het is dus zaak om te controleren of de vastgestelde waarde klopt. Dat dit zinvol is, blijkt uit het feit dat jaarlijks 100.000 WOZ-waarden worden aangepast na klachten van eigenaren.

Missers

Missers zijn onvermijdelijk, omdat de woningwaarde wordt geschat via computerprogramma’s. Die zoeken woningen in de gemeente die met de jouwe te vergelijken zijn en rond de peildatum (1 januari van het vorig jaar) verkocht. Er komen geen taxateurs aan te pas die elk huis bezichtigen. Het is dus zaak de WOZ-waarde kritisch te bekijken en bij foute waardes bezwaar te maken. Heb je een flinke hypotheek en krijg je de WOZ-waarde na bezwaar 10.000 euro omlaag? Dan daalt je inkomstenbelasting meestal met zo’n 25 euro. Bij 20.000 euro gaat het om het dubbele.

Dat lijkt misschien weinig, maar dat voordeel heb je wel jaar op jaar. Een te hoge woningwaarde is vooral nadelig als je een huis erft, omdat de erfbelasting hoog is. Zo betaalt een kind tussen de 10 en 20 procent aan erfbelasting (boven de vrijstelling van 21.282 euro). Elke verlaging van de WOZ-waarde met 10.000 euro kan dus meteen een voordeel van 1000 of 2000 euro opleveren. Het kan echter ook zijn dat je je huis wilt verkopen. Dan komt een hoge waarde juist van pas. Ook kan het zijn dat een hoge woningwaarde leidt tot een lagere hypotheekrente, omdat de bank aanvankelijk een opslag in rekening heeft gebracht. Als je twijfelt over de woningwaarde, kijk dan eens op wozwaardeloket.nl. Op die site is de WOZ-waarde van woningen in de buurt te zien. Gratis. Let op: als je bezwaar wilt maken, dan moet dat binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Succes!"

Deze publicatie is geschreven door journalist Peter Heesen en verscheen in Dagblad De Limburger. Het artikel kwam tot stand dankzij medewerking van fiscaal jurist Roel Wienen van RSM in Venlo.

     
mr. Roel Wienen    
+31(0)77 354 28 00    
E [email protected]