Hoe zit het ook alweer? - Wie voor 25% vanuit zijn woonland werkzaam is, is verzekerd onder de sociale zekerheid van het woonland, zo geldt de hoofdregel binnen EU/EER-verband. Omdat de socialezekerheidsstelsels van het woonland en het werkland nogal van elkaar kunnen verschillen, levert dat voor zowel werknemers als werkgevers grote financiële en administratieve complicaties op.

Afwijking gedurende de Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie zijn veel werknemers (noodgedwongen) vanuit huis gaan werken. Indien het woonland van de werknemer anders is dan het land waar de werkgever is gevestigd, zou op basis van de hoofdregel de werknemer sociaal verzekerd worden in zijn woonland, daar de werknemer meer dan 25% van de werktijd vanuit het woonland zou werken. Het switchen van de sociaalzekerheidspositie was dan ook als een ongewenst gevolg onderkend binnen de Europese Unie. Daarom was op Europees niveau afgesproken dat gedurende de coronapandemie de verandering van de werkplek tijdelijk genegeerd kon worden voor sociaalzekerheidsdoeleinden. De werknemer bleef dus sociaal verzekerd in het land waar hij verzekerd zou zijn geweest voordat de coronapandemie begon. Overigens is deze tijdelijke maatregel ook door sommige autoriteiten - waaronder Nederland - opgerekt voor nieuwe situaties.

Verlenging tot 1 juli 2023

In principe zou de ‘coronamaatregel’ vervallen per 1 juli 2022. De regeling was echter verlengd tot 1 januari 2023 en is nu wederom met een half jaar verlengd naar 1 juli 2023. Concreet betekent de verlenging dat veranderingen van het werkpatroon conform de hoofdregel, dus meer werken vanuit het woonland in plaats van het werkland, geen invloed zal hebben op de toepasselijke sociale zekerheid van de werknemer. De staatsecretaris heeft hierbij aangegeven dat met de verlenging tijd wordt gekocht om naar een meer structurele oplossing te kijken voor grensarbeiders die vanuit thuis werken. Onder ander wordt gekeken of met Nederland, België en Duitsland afspraken kunnen worden gemaakt of de grens opgerekt kan worden naar 40% thuis werken in plaats van de genoemde 25%. Wij zouden zo een oplossing graag verwelkomen.