Inleiding

Het overdragen van een onderneming, geheel of gedeeltelijk, is een grote stap. De eigendom overdragen is één. Maar of met de eigendom ook meteen de zeggenschap over de onderneming over zou moeten gaan, is een tweede. Hoeveel beslissingsbevoegdheid mogen nieuwe eigenaren krijgen, en over welke onderwerpen? Of is het beter dat er nog helemaal geen bestuursmacht bij de opvolger(s) komt te liggen? De continuïteit van het bestuur over de onderneming is bij overdrachten een belangrijk onderwerp. Het gaat immers over strategie, korte- en langetermijnvisie, belangen van werknemers maar ook van afnemers en andere stakeholders. Gelukkig kan ondanks een overdracht van eigendom, de zeggenschap apart goed worden geregeld én gezekerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een Stichting Administratiekantoor (‘STAK’). Veel ondernemingen hebben dan ook een STAK in de bedrijfsstructuur. In deze bijdrage lichten wij toe hoe de STAK van meerwaarde kan zijn bij eigendomsoverdrachten.

Wat is een STAK?

Een STAK is een veelgebruikte rechtsfiguur binnen de governancestructuur van het Nederlandse (familie)bedrijf. Heel veel beursgenoteerde nv’s en bv’s tot aan het kleinere familiebedrijf hebben een dergelijke stichting in de structuur opgenomen. De reden hiervoor is de mogelijkheid om via een STAK eigendom van en zeggenschap over een onderneming van elkaar te scheiden. De STAK bestuurt in feite de onderneming, maar het bestuur staat daarbij geheel los van de eigendom van het familiebedrijf. In combinatie met de ruime flexibiliteit bij het inrichten van de bestuursregeling, biedt een STAK maatwerkoplossingen voor een grote variëteit aan opvolgingssituaties. Een STAK kan zo bij bedrijfsoverdrachten bijvoorbeeld fungeren als ‘slot op de deur’, maar kan ook worden gebruikt om de zeggenschap over een onderneming gefaseerd bij een nieuwe generatie eigenaren te leggen. Ook allerlei tussenvormen zijn mogelijk, met desgewenst rollen voor extra bestuursorganen zoals raden van advies. Wij illustreren de meerwaarde van een STAK aan de hand van de volgende situaties.

Het hele artikel lezen? 

Lees nu ons hele onderzoek: Eigendomsoverdracht van familiebedrijven

Stichting Administratiekantoor: meerwaarde voor de eigendomsoverdracht

RSM heeft samen met Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen onderzoek gedaan naar ‘Eigendomsoverdracht van familiebedrijven’. Op 23 mei hebben wij een boek gelanceerd over dit onderzoek, waarin dit artikel is terug te vinden.