Tax Alert: Aanslagen en brieven Belastingdienst in verband met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel. Zie ons alert van 5 juli betreft het beleidsbesluit rechtsherstel Box 3. Rechtsherstel zal worden geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting over de jaren 2017 tot en met 2022 of aan belastingplichten waarvan de belastingaanslag over het betreffende jaar nog niet definitief was vastgesteld op 24 december 2021.  

Bij het rechtsherstel zal rekening worden gehouden met de werkelijke verdeling van spaargeld, overige bezittingen en schulden. Voor iedere groep zal een ander forfaitair rendement in aanmerking genomen worden.

Brieven/aanslagen belastingdienst

Nu duidelijk is op welke wijze rechtsherstel zal worden geboden, heeft de Belastingdienst het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting voor belastingplichtigen met box 3 vermogen weer opgepakt.

Sommige belastingplichtigen hebben inmiddels via de post al bericht ontvangen over de aanslagen inkomstenbelasting en het geboden rechtsherstel. In bepaalde gevallen ontvangt enkel de belastingplichtige - en derhalve niet tevens de adviseur - de aanslag waarin het rechtsherstel wordt geboden.

Wij verzoeken u dan ook om contact met ons op te nemen indien u een aanslag ontvangt waarin rechtsherstel wordt geboden zodat wij, indien gewenst, kunnen beoordelen in hoeverre het berekende rechtsherstel in de betrokken aanslag juist is vastgesteld. 

Webinar box 3

Tot slot begrijpen wij dat de veranderingen rondom de regelgeving van box 3 erg complex is. Daarom organiseren wij naar verwachting in september een Webinar inzake de wijzigingen van box 3. Binnenkort zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur.