Toch weer economische corona-steunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021

Op vrijdag 26 november 2021 kondigde het demissionair kabinet nieuwe corona-maatregelen aan voor een periode van ten minste drie weken. Om getroffen ondernemingen tegemoet te komen, breidt het kabinet het economische steunpakket fors uit. Deze Newsflash behandelt op hoofdlijnen de openstelling van NOW 5, TVL Q4 2021 en een aantal fiscale maatregelen.

NOW 5

Ondernemers met ten minste 20 procent omzetverlies, kunnen voor de maanden november en december 2021 NOW 5 aanvragen. Deze maatregel is, net als de eerdere NOW-regelingen, bedoeld om het personeel door te betalen en medewerkers zoveel mogelijk in dienst te houden. De NOW 5 ziet ook op de salarissen van de medewerkers met een flexibel contract.

De voorwaarden van de NOW 5 zijn grotendeels gelijk aan die van de NOW 4. Zo bedraagt het vergoeding weer 85% van de gehele loonsom. De loonsom referentiemaand voor de NOW 5 is september 2021. Anders dan bij de vorige NOW-regelingen kan de periode waarover het omzetverlies wordt berekend, niet vrij gekozen worden. De meetperiode van de omzetdaling is vastgezet op november en december 2021, welke omzet wordt afgezet tegen de referentie omzet, zijnde één zesde van de jaaromzet 2019. Ook startende ondernemers komen nu in aanmerking voor de NOW 5. Voorwaarde is wel dat zij hun onderneming uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen.

TVL Q4 2021

Ook de TVL wordt weer opengesteld en wel voor het vierde kwartaal 2021. Om gebruik te kunnen maken van de TVL, moet een onderneming minimaal 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100% en het maximale subsidiebedrag voor een mkb-onderneming is verhoogd van € 250.000 naar € 550.000. Voor de niet-mkb-onderneming is deze verhoogd van € 250.000 naar € 600.000. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de staatssteungrens, welke verhoogd is van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen.

Belastingmaatregelen

De eerder genomen belastingmaatregelen worden verlengd. Dat geldt voor eerder verleend bijzonder uitstel van belastingbetaling, dat automatisch verlengd wordt. Ook ondernemers die nog niet eerder om bijzonder uitstel hebben gevraagd of niet alle belastingschulden al hebben afgelost, kunnen alsnog bijzonder uitstel aanvragen.

Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022. De kwartaalaangifte omzetbelasting over het laatste kwartaal van 2021 valt hier bijvoorbeeld ook onder. Deze belastingschuld wordt – mits niet betaald - opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Verder blijft het tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer (tot juli 2022) 0,01%. Daarna gaat dit tarief stapsgewijs in 18 maanden naar 4%.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het economische steunpakket? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.