TVL Q2: enkele aandachtspunten en verschillen met TVL Q1

Inmiddels is de aanvraagmogelijkheid voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal 2021 opengesteld. De welbekende eis van 30% omzetdaling is ongewijzigd gebleven, maar er zijn zeker ook verschillen met de vorige aanvraagperiode en opvallende zaken te melden. 

Bijzonderheden TVL Q2

Zo zijn de aanvragen van zowel grote- als mkb- ondernemingen in één regeling/aanvraagmodule ondergebracht, dit in tegenstelling tot TVL Q1, waar twee separate regelingen en modules te onderscheiden waren. 

Verder moeten in deze module ook mkb-ondernemingen met een verwachte subsidie van € 125.000 of meer een accountantsproduct bij aanvraag (en vaststelling) overleggen, waar bij de TVL Q1 het accountantsproduct bij aanvraag enkel een vereiste was voor grote ondernemingen. 

Over dat accountantsproduct gesproken: ten tijde van het schrijven van deze newsflash zijn de protocollen voor de benodigde accountantsproducten nog niet beschikbaar. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft aangegeven dat de verwachting is dat deze protocollen in de tweede helft van juli 2021 beschikbaar worden gesteld. Dit neemt niet weg dat een onderneming wel al een aanvraag  voor TVL Q2 kan doen, maar zolang de RVO geen accountantsverklaring heeft ontvangen, krijgt de aanvragende onderneming geen subsidievoorschot. De accountantsverklaring mag wel later worden ingediend.

Vermeldingswaardig is dat het subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100% en dat ondernemingen de keuze hebben voor wat betreft de referentieperiode. Die is van belang voor de uitkomst van de berekening van de omzetdaling en daarmee de hoogte van de tegemoetkoming. De onderneming kan kiezen tussen het tweede kwartaal 2019 of derde kwartaal 2020 als referentieperiode. 

Evenals voor TVL Q1 geldt dat de subsidiebedragen behoorlijk hoog kunnen zijn. Het loont dus daadwerkelijk om na te gaan of u in aanmerking komt. De regeling kan op meerdere punten wel behoorlijk complex uitvallen. Mocht u meer willen weten over de systematiek van de TVL-regeling, dan verwijzen we u graag naar onze uitgebreide TVL-overzichtspagina, waar u veel nuttige informatie vindt die u kan helpen bij uw aanvraag. 

Let op!

De aanvraagmogelijkheid voor TVL Q2 sluit op 20 augustus 2021 om 17:00 uur en voor de aanvraag heeft u e-herkenning betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

20210714_tvl_q2_enkele_aandachtspunten_en_verschillen_met_tvl_q1_cover.jpg

Download 'TVL Q2: enkele aandachtspunten en verschillen met TVL Q1' in pdf