Update: geen compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

In onze vorige alert van 20 mei 2022 gaven we aan dat nog niet duidelijk was of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op compensatie voor de teveel betaalde box 3-belasting naar aanleiding van het Kerstarrest van december 2021. Duidelijk was inmiddels wel dat het kabinet - op basis van een oordeel van de Hoge Raad eerder dit jaar - niet tot compensatie van deze groep verplicht is. De niet-bezwaarmakers zijn dan ook overgeleverd aan de coulance van de regering.

Geen compensatie

Inmiddels berichten diverse media dat het kabinet zich over de kwestie heeft gebogen en heeft besloten om niet-bezwaarmakers over de periode 2017-2020 niet te compenseren voor teveel betaalde belasting in box 3. Een dergelijke compensatie zou simpelweg niet in de huidige begroting passen. Staatssecretaris van Rij heeft dit overigens nog niet officieel bevestigd.

Verzoek ambtshalve vermindering?

Biedt een verzoek om ambtshalve vermindering nog soelaas voor niet-bezwaarmakers? Dat lijkt niet het geval nu de Hoge Raad in zijn arrest van mei 2022 oordeelde dat de fiscus in dit geval (nu sprake is van ‘nieuwe jurisprudentie’) niet verplicht is mee te werken aan een verzoek om ambtshalve vermindering. Voor een tegemoetkoming in dit kader zou dan ook de welwillendheid van kabinet vereist zijn. Gezien de recente berichtgeving in de media heeft het er alle schijn van dat deze welwillendheid niet aanwezig is.

Box 3-heffing naar werkelijk rendement uitgesteld tot 2026
Overigens heeft de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten dat de vereiste aanpassing van het box 3-stelsel naar een heffing op basis van werkelijk rendement met een jaar zal worden uitgesteld. De inwerkingtreding van deze nieuwe heffingssystematiek in box 3 stond gepland voor 1 januari 2025. Dit blijkt niet haalbaar zodat uitstel naar 1 januari 2026 noodzakelijk is. Tot die datum zal de overbruggende wetgeving (op basis van de zogenoemde ‘spaarvariant’) van toepassing blijven.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur en die zal u graag verder adviseren.