Netherlands
Talen

Talen

Vanaf 1-1-2020 verplichte indeling in uitzendsector

Per 1 januari 2020 treedt een belangrijke wijziging in werking voor uitzend- en detacheringsbedrijven. De wijziging is opgenomen in de Regeling van 8 juli 2019, die op 15 juli in de Staatscourant is gepubliceerd. 

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle uitzend- en detacherings-bureaus verplicht in sector 52 (Uitzendbedrijven) worden ingedeeld. Voorheen konden deze bureaus onder voorwaarden nog in een vaksector worden ingedeeld waar in het algemeen (aanzienlijk) lagere Whk-premies van toepassing zijn. Per 18 mei 2017 is dit ‘sectoraal verlonen’ afgeschaft, maar dankzij overgangsrecht konden uitzend- en detacheringsbureaus die voor die datum al ingedeeld waren, nog in een vaksector blijven. Per 2020 wordt dit overgangsrecht echter afgeschaft en geldt sector 52 vanaf dan dus voor alle uitzend- en detacheringsbureaus, met hogere Whk-lasten als gevolg. Voor de regels over (gedeeltelijke) indeling in de uitzendsector wordt geen verschil meer gemaakt tussen uitzenden met of zonder uitzendbeding.

Uitzondering voor Personeels-bv en Payrollbedrijven

Voor Personeels-bv’s blijft een uitzondering gelden. Een Personeels-bv is een vennootschap die (een deel van) het personeel van een concern in dienst heeft en dat personeel alleen ter beschikking stelt aan een of meer andere vennootschappen die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern.  Personeels-bv’s kunnen nog wel worden ingedeeld in de vaksector waartoe de werkzaamheden van de werknemers behoren. 
Ook voor Payrollbedrijven is er een uitzondering. Payroll-bedrijven worden niet meer ingedeeld in de uitzendsector maar in sector 45 (Zakelijke dienstverlening). Een gesplitste aansluiting is mogelijk van toepassing, als het payrollbedrijf ook uitzendt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de sectorindeling bij het ter beschikkingstellen van personeel, neemt u dan contact op met uw RSM adviseur.  U kunt ook contact opnemen met Sonja Matzedda ([email protected]), Linda Stouten ([email protected]) of Jacques Raaijmakers ([email protected]).

Bron: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

cover_20190726_vanaf_1-1-2020_verplichte_indeling_in_uitzendsector.jpg

Download 'Vanaf 1-1-2020 verplichte indeling in uitzendsector' in pdf