Vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor webshopverkopen en online diensten

Zoals wij in onze eerdere nieuwsbrief hebben vermeld, gaan op 1 juli 2021 in de  Europese Unie de btw-regels voor webshopverkopen en online dienstverlening aan particulieren veranderen. Het doel van deze wijziging is een betere aansluiting op de btw-heffing in het land waar de particulier woont. Tegelijkertijd is het een administratieve lastenverlichting voor de verkopende ondernemers. De nieuwe regels zullen grote gevolgen hebben voor ondernemers die online goederen en/of diensten verkopen aan particulieren. Het is voor deze ondernemers dan ook van groot belang dat zij nu al beginnen met de voorbereidingen op deze wijzigingen.

Levering van diensten

Momenteel bestaat binnen de Europese Unie al de zoge-noemde Mini One Stop Shop (MOSS).  Via de MOSS is het mogelijk om de btw die voor specifieke online diensten verschuldigd is in verschillende lidstaten in één speciale btw-aangifte bij de Nederlandse Belastingdienst aan te geven. De naam MOSS wordt per 1 juli 2021  vervangen door OSS (One Stop Shop). Bovendien wordt de lijst met online diensten waarvoor deze kan worden gebruikt uitgebreid met onder andere*

  • Hotelovernachtingen
  • Toegang tot evenementen
  • Vervoersdiensten
  • Diensten met betrekking tot onroerende zaken
  • Verhuur van vervoermiddelen
  • Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord van schepen vliegtuigen, treinen, enz.

* Let op er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Webshopverkopen

Ondernemers die goederen verkopen aan particulieren waarbij de goederen naar een ander EU-land worden verzonden en de ondernemer direct of indirect betrokken is bij het vervoer van deze goederen, krijgen vanaf 1 juli 2021 sneller te maken met btw-heffing in het land waar de goederen naar toe worden verzonden. Tot 1 juli 2021 is btw van het land van aankomst van de goederen verschuldigd als een land-specifieke drempel (variërend van ongeveer € 25.000 tot € 100.000) wordt overschreden. Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle EU-landen een gezamenlijke drempel van slechts € 10.000. Er zal dus veel sneller btw van het land waar de goederen naar toe worden verzonden verschuldigd zijn. Deze buitenlandse btw kan dan echter wel via de eerder genoemde OSS-aangifte worden aangegeven.

Invoer van buiten de EU

Momenteel geldt een btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen tot een waarde van € 22. Deze vrijstelling komt per 1 juli 2021 te vervallen om het concurrentievoordeel voor goederen die van buiten de EU komen weg te nemen.

Voor goederen die worden ingevoerd wordt de zogenoemde  I-OSS (Import One Stop Shop) geïntroduceerd. Verkopers die gebruik kunnen maken van de I-OSS hoeven geen invoer btw te betalen, en zijn slechts de btw ter zake van de verkopen aan particulieren verschuldigd (vergelijkbaar met verkopers van goederen binnen de EU). 

Daarnaast is er een nieuwe regeling voor de gevallen waarin de afnemer (consument) de goederen invoert. Onder deze regeling is de afnemer die invoert degene die de invoer btw moet betalen. Het post-of koeriersbedrijf dat de goederen aanbiedt is echter degene die de invoer btw int bij de afnemers en afdraagt aan de Belastingdienst.

Verkoopplatform

In de praktijk blijkt dat online verkopers onder de huidige regels (bewust of onbewust) de verschuldigde buitenlandse btw regelmatig niet afdragen. Ter bestrijding van dit probleem, wordt vanaf 1 juli 2021 de verantwoordelijkheid voor de afdracht van de verschuldigde btw in een aantal gevallen bij het verkoopplatform gelegd. Het gaat dan om ingevoerde goederen met een waarde van maximaal € 150 en goederen die door buiten de EU gevestigde ondernemers worden verkocht. In deze gevallen wordt voor de btw gehandeld alsof de goederen door de verkoper aan het verkoopplatform zijn verkocht, en vervolgens door het verkoopplatform aan de consument. De verkoop aan het verkoopplatform zal een vrijgestelde transactie zijn, met het behoud van aftrek van voorbelasting voor de verkoper.

Aanmelden voor de (I-)OSS

In Nederland is het sinds 1 april 2021 voor Nederlandse ondernemers mogelijk om zich aan te melden voor de (I-)OSS. De eerste aangifte (de aangifte over juli 2021) kan vanaf 1 augustus 2021 worden ingediend.

De ICT-systemen van de Nederlandse Belastingdienst zijn echter niet op tijd klaar voor de nieuwe regelgeving.  De Belastingdienst probeert dit op te vangen door de inzet van extra capaciteit om een en ander handmatig te verwerken. Zij heeft echter al aangegeven dat de doorlooptijden in geval van een grote hoeveelheid aanvragen  flink kunnen oplopen. 
Wij adviseren daarom ondernemers die gebruik willen maken van de (I-)OSS zich op tijd aan te melden. Indien de aanmelding niet tijdig is verwerkt, kan dit namelijk tot gevolg hebben dat alsnog in elke lidstaat waar btw is verschuldigd een btw-registratie en btw-aangifte nodig is.

En nu?

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat er op 1 juli aanstaande nogal wat veranderen. Om u te helpen zich hier op voor te bereiden, hebben wij een checklist voor u opgesteld:

  1. Aanmelden voor (I-)OSS (mogelijk vanaf 1 april 2021).
  2. Vaststellen welk btw-tarief van toepassing is voor de producten die u in andere EU-landen gaat verkopen .
  3. ERP-systeem herinrichten met onder andere nieuwe btw-codes voor de buitenlandse btw.
  4. Beoordelen of eventuele huidige buitenlandse btw-registraties moeten worden gehandhaafd of dat deze kunnen stop kunnen worden gezet.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe btw-regels, neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar het e-commerce-projectteam via [email protected]

20210416_vanaf_1_juli_2021_nieuwe_btw-regels_voor_webshopverkopen_en_online_diensten_cover.jpg

Download 'Vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor webshopverkopen en online diensten' in pdf.