Netherlands
Talen

Talen

Voorstel voor hervorming van box 3 per 2022

Onlangs heeft Staatssecretaris Snel zijn voorstel voor de hervorming van box 3 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief bespreken wij de wijzigingen en de gevolgen van het voorstel aan de hand van een aantal voorbeelden waarin wij een vergelijking maken tussen de belastingdruk onder het huidige systeem en het voorgestelde nieuwe systeem. U zult zien dat het voorstel goed nieuws is voor spaarders, maar voor beleggers pakt het minder goed uit, zeker als ze dit met geleend geld doen.  

Wat zijn de gevolgen van het voorstel?

Bij de nieuwe box 3-heffing wordt ook gebruik gemaakt van een drempel van ongeveer € 30.000. Indien uw bezittingen (spaargeld en beleggingen) minder dan € 30.000 bedragen, hoeft u geen box 3-belasting te betalen.

Indien uw bezittingen boven de drempel van € 30.000 uitkomen, zal binnen uw volledige vermogen  een onderscheid worden gemaakt tussen spaargeld, overige bezittingen en schulden. Elke categorie krijgt een eigen forfaitair rendement (zie tabel hieronder). Het inkomen van de verschillende categorieën wordt afzonderlijk bepaald en daarna bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt dit box 3-inkomen verminderd met € 400 heffingvrij inkomen. Wat volgt is het belastbaar inkomen voor box 3. Hierover wordt 33% belasting berekend. 

Categorie

Fictief rendement (2022)

Spaargeld 0,09%
Overige bezittingen 5,33%
Schulden 3,03%

 

Voorbeeld 1
U bezit op 1 januari 2022 € 300.000 aan spaargeld en u heeft geen andere bezittingen of schulden. Het forfaitaire rendement voor spaargeld is 0,09%. Dit betekent dat uw  box 3-inkomen € 270 bedraagt. Vervolgens wordt dit box 3-inkomen verminderd met € 400 heffingvrij inkomen. Dit betekent dat u in dit geval dus geen box 3-belasting verschuldigd bent.  

Op grond van het huidige systeem bent u € 3.059 aan  box 3-belasting verschuldigd.  

Voorbeeld 2: 
U bezit op 1 januari 2022 beleggingen met een waarde van € 300.000. U heeft geen andere bezittingen of schulden. Het forfaitaire rendement voor overige bezittingen is 5,33%. Dit betekent dat uw box 3-inkomen € 15.990 bedraagt. Vervolgens wordt dit verminderd met € 400 heffingvrij inkomen. Uw belastbaar inkomen voor box 3 bedraagt dan  € 15.590. Over dit bedrag wordt 33% belasting geheven. In dit geval bent u € 5.144 box 3-belasting verschuldigd. 

Op grond van het huidige systeem bent u  € 3.059 aan box 3-belasting verschuldigd.

Voorbeeld 3: 
U bezit op 1 januari 2022 onroerend goed met een waarde van € 300.000. Daartegenover staat een schuld van € 300.000. Het forfaitaire rendement voor overige bezittingen is 5,33%. Voor schulden bedraagt het forfaitaire rendement 3,03%. Het inkomen van de overige bezittingen wordt verminderd met het inkomen van de schulden. Dit betekent dat uw box 3-inkomen € 6.900 bedraagt. Vervolgens wordt dit verminderd met € 400 heffingvrij inkomen. Uw belastbaar inkomen voor box 3 bedraagt dan € 6.500. Over dit bedrag wordt 33% belasting geheven. In dit geval bent u € 2.145 box 3-belasting verschuldigd.  

Op grond van het huidige systeem bent u geen box 3-belasting verschuldigd.  

Conclusie

Uit voorbeeld 1  volgt dat het voorstel gunstig is voor spaarders met alleen spaargeld en geen overige bezittingen of schulden. Tot ongeveer € 440.000 aan spaargeld zult u geen box 3-belasting verschuldigd zijn onder het voorstel.  Aangezien de aanpassing ‘budgetneutraal’ is, zal de maatregel worden gefinancierd met een hogere aanslag voor andere beleggers. Bezit u andere vermogens categorieën, dan wordt de box 3-belasting verhoogd. Dit volgt uit het tweede en het derde voorbeeld. Bij overige vermogenscategorieën kan gedacht worden aan aandelen, obligaties, tweede woningen en beleggingspanden in Nederland. 

Hoe nu verder?

In dit artikel hebben wij u geïnformeerd over het voorstel van de Staatsecretaris om box 3 aan te passen.  Een wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht. De ingangsdatum zal vermoedelijk 1 januari 2022 zijn. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact met ons op.

cover_20190912_voorstel_hervorming_van_box_3_per_2022.jpg

Download 'Voorstel voor hervorming van box 3 per 2022' in pdf