Vraag vóór 1 oktober 2021 uw Europese btw terug

Heeft uw onderneming in 2020 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaafverzoek om deze btw terug  te  vorderen.  Eén  van  de  voorwaarden om een btw-teruggaafverzoek in te dienen, is dat deze vóór 1 oktober 2021 moet worden ingediend. Het is daarom tijd om nu actie te ondernemen.

Buitenlandse btw

Voor multinationale ondernemingen is het gebruikelijk dat aan hen btw in rekening wordt gebracht in landen waar zij niet gevestigd zijn. Dit komt voor bij uitgaven van de onderneming in andere EU-lidstaten (of bij leveringen en diensten aan de multinationale onderneming waarbij de verleggingsregeling niet van toepassing is). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor beurzen, conferenties, accommodatie, reiskosten, brandstofkosten en drukwerk.

Algemene voorwaarden

Elke EU-lidstaat heeft eigen specifieke regels met betrekking tot het speciale btw-teruggaafverzoek. De btw-wetgeving in elke lidstaat is gebaseerd op de EU Btw-Richtlijn, waardoor de regels over het algemeen dezelfde zijn. De algemene voorwaarden zijn:

  • dat uw onderneming gevestigd moet zijn in een Europese lidstaat;
  • dat uw onderneming niet voor de btw is geregistreerd in de lidstaat waar u de btw wilt terugvragen;
  • dat de uitgaven zijn gemaakt in het kader van de onderneming.

Zoals hierboven vermeld moet het btw-teruggaafverzoek ten aanzien van 2020 worden ingediend vóór 1 oktober 2021. Dit is een zogenoemde harde deadline, waarvoor het niet mogelijk is om uitstel te verkrijgen.

Minimum bedrag

In alle EU-lidstaten geldt een minimumbedrag aan btw dat moet worden teruggevraagd bij een btw teruggaafverzoek. In Nederland geldt een drempelbedrag van € 50 voor een kalenderjaar en van € 400 voor een kwartaal. De drempelbedragen verschillen per land, maar liggen in het algemeen rond de hiervoor genoemde bedragen.

Facturen

Sommige EU-lidstaten vereisen dat de originele factuur wordt meegezonden en accepteren geen kopieën of PDF-bestanden. De meeste lidstaten staan elektronische facturen echter wel toe.

Volgende stappen

Heeft uw onderneming in 2020 btw betaald in een andere lidstaat? Dan is het aan te raden om deze btw in kaart te brengen en de onderliggende facturen en andere relevante documenten te verzamelen om dit speciale btw -teruggaafverzoek in te kunnen indienen. Vooraf dient de onderneming te beschikken over een afzonderlijke inlogcode. De aanvraag hiervan bij de Belastingdienst kan enkele weken in beslag nemen. Aangezien de deadline nadert, raden wij u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen u onder andere adviseren of de facturen geschikt zijn om een teruggave te verzoeken. Bovendien kunnen wij u helpen om het btw-teruggaafverzoek efficiënt in te dienen. 

Indien u meer informatie wenst over het terugvorderen van btw in andere EU-lidstaten, kunt u contact opnemen met uw vertrouwde RSM-adviseur.

20210616_teruggave_europese_btw_2020_cover.jpg

Download 'Vraag vóór 1 oktober 2021 uw Europese btw terug' in pdf.