Speerpunten

Wat is ESG?
De verplichting op gebied van ESG neemt de komende jaren sterk toe
Wat is ESG?
Het omarmen van ESG verbetert de financiële en maatschappelijke prestaties van uw organisatie.
Wat is ESG?
Bedrijven die goed scoren op ESG-factoren zijn aantrekkelijker voor klanten, werkzoekenden en beleggers.

In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds minder een keuze, maar veel meer een vereiste wordt, vragen ondernemers zich steeds vaker af wat ESG precies betekent en welke impact dat heeft voor hun eigen organisatie. De afkorting ESG staat voor ‘Environmental, Social en Governance’ (milieu, sociaal en bestuur) en refereert aan de drie terreinen waarop een organisatie invulling kan geven aan duurzaamheid in haar bedrijfsvoering. Komende jaren verdwijnt het nu nog vaak vrijblijvende karakter van ESG volledig naar de achtergrond en worden bedrijven verplicht (extra) actie te ondernemen. De ESG-specialisten van RSM geven u graag extra inzichten, zodat ook uw organisatie klaar is voor een duurzame toekomst.

Waarom is ESG belangrijk?

Het verbeteren van de inzichten en prestaties op ESG-gebied kan een organisatie helpen bij het versterken van haar reputatie, het inspelen op risico’s en kansen in de markt en het versterken van haar relaties met klanten, werknemers en investeerders. Sommige organisaties kiezen ervoor om hun prestaties op ESG-gebied te verbeteren vanuit intrinsieke motivatie, terwijl andere dit doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor beide routes is het van belang om inzicht te krijgen in de (aanstaande) veranderingen in het regelgevend kader om zo de juiste keuzes te kunnen blijven maken. 

Inzicht in ESG-prestaties is belangrijk omdat ze invloed hebben op hoe een bedrijf presteert, ook op de lange termijn. Bedrijven die goed scoren op ESG-factoren, worden vaak gezien als organisaties die beter bestand zijn tegen toekomstige risico's en kunnen daarom aantrekkelijker zijn voor klanten, werknemers en investeerders.

Ruben Harding | Manager Sustainability & Strategy Consulting

Wat is ESG?

"Voor bedrijven is ESG een raamwerk om te kijken naar de impact op en verwachtingen van alle belanghebbenden, niet alleen de aandeelhouders. Hierdoor presteren duurzame bedrijven op de lange termijn beter dan hun niet-duurzame concurrentie."

Wat zijn de ESG-criteria waar mijn organisatie aan moet voldoen?

Voldoen aan ESG-criteria is niet meer vrijblijvend, maar tegenwoordig op onderdelen zelfs verplicht. Zowel de Europese als Nederlandse wetgeving wordt de komende jaren alleen maar strenger op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en ESG-reporting. Meer dan voorheen gaat ESG-informatie een rol spelen voor bedrijven die vallen in een toepassingsgebied. 

Op dit moment zijn er onder de vlag van de Europese ‘Green Deal’ al diverse wet- en regelgevingen actief op ESG-terrein en worden nieuwe wetten nog uitgerold, waaronder:

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)

Daarnaast zijn er nog tal van andere regels en initiatieven die nu een grote rol bij bedrijven spelen of nog gaan spelen. Denk daarbij aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de energiebesparingsplicht, DAC7, DAC8 en de milieubelastingen. Naast een voortdurend veranderend wet- en regelgevend landschap zijn er ook nog de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo is het duurzaam beleggen (Socially responsible investing, SRI) in opkomst en wordt inzicht in de een duurzame prestaties van de supply chain alleen maar belangrijker. Allemaal zaken waar u, als ondernemer, mee te maken heeft – of krijgt.

Hans van Loenen | Director Sustainability & Strategy Manager ESG Consulting

Wat is ESG?

“Om grip te krijgen op ESG-risico’s en -kansen is inzicht nodig in de ESG-prestaties van de onderneming. Dit vereist een hele nieuwe manier van het sturen op informatiestromen en bedrijfsprocessen. De ondernemingen die het beste grip krijgen op deze ESG-prestaties zijn de bedrijven die de kansen benutten en de risico’s weten te omzeilen. Dat zijn de toekomstbestendige ondernemingen” 

Wat moet ik nu doen? 

De omvang van ESG gerelateerde wet- en regelgeving neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit maakt het des te belangrijker dat uw organisatie actie onderneemt om inzicht te krijgen in de ESG-prestaties. Dit kan niet alleen bijdragen aan een duurzamere toekomst, maar kan ook leiden tot verbeteringen in de bedrijfsresultaten, zoals loyalere klanten en een betere reputatie. 

“Juist omdat er zoveel op bedrijven af komt is het van groot belang om tijdig te beginnen en een goede interne organisatie neer te zetten. Het is belangrijk om consistent stappen vooruit te zetten, des te meer omdat de ESG-regels niet alleen moeten worden geïntegreerd vanuit de wetgever maar ook omdat er andere stakeholders zijn zoals klanten, aandeelhouders, leveranciers en uiteraard de eigen medewerkers” .

Mario van den Broek, Partner ESG Consulting


De ESG-specialisten van RSM zijn betrokken adviseurs die u graag helpen om uw organisatie klaar te maken voor een duurzame toekomst. Bovendien verschijnen komende tijd meer ESG-artikelen op onze website, zodat uw kennis op dit vlak verder toeneemt en u in staat wordt gesteld vol vertrouwen de juiste beslissingen te nemen. Heeft u vragen over een van de genoemde wet- en regelgevingen of wilt u graag eens sparren? Neem dan contact op met een van de ESG-specialisten van RSM.
 

Meer over de ESG dienstverlening van RSM