Netherlands
Talen

Talen

Wat te doen met het pensioen in eigen beheer?

Wat te doen met in eigen beheer opgebouwd pensioen?

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer was een hot item in 2017. Sinds 1 april 2017 is het voor directeur-grootaandeelhouders niet meer mogelijk pensioen in de eigen bv te op te bouwen. Dergelijke opbouw werkte jarenlang prima, maar was niet langer houdbaar. Hoe ontstond deze situatie? Welke opties heeft de dga die van zijn pensioenverplichting af wil? En welk cruciaal aspect mag u hierbij zeker niet uit het oog verliezen? Belastingadviseur Timo Laan van RSM legt het u uit.

Pensioen Eigen Beheer RSM

Waarom pensioen in eigen beheer jarenlang heel interessant was

De situatie waarbij dga’s binnen hun eigen bv pensioen opbouwen stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Tot die tijd bouwden de meeste dga’s geen pensioen op bij een verzekeraar. Ze staken het geld liever in hun eigen onderneming. Via het pensioen eigen beheer kregen dga’s de mogelijkheid om pensioen te reserveren ten laste van de winst van hun vennootschap, terwijl de gelden aan de onderneming ter beschikking bleven staan.

Waarom de constructie onhoudbaar werd

Jarenlang werkte de regeling prima. Maar de groeiende pensioenpotjes werden zowel de fiscus als de dga’s zelf steeds meer een doorn in het oog. In de loop der jaren werd de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen meer en meer beperkt.

Voor de dga gold dat er voor alles wat je opbouwt op de balans een verplichting gereserveerd moet worden. Dit werd altijd gedaan met een fiscale rekenrente van 4%. Maar de laatste jaren is de rente ver onder de 4% gezakt. Dat betekent dat de daadwerkelijke verplichting véél hoger uitvalt dan verwacht. Een voorbeeld: stel dat u op fiscale grondslag € 500.000 heeft gereserveerd, dan zou de echte waarde van deze verplichting wel eens 1 miljoen kunnen zijn. Die situatie is uiteindelijk onhoudbaar. Daarom werd besloten dat de pensioenvoorziening voortaan niet meer op fiscale, maar op commerciële grondslag in de jaarrekening moest worden opgenomen. Dat wil zeggen: voor het bedrag dat werkelijk nodig zou zijn om het toegezegde pensioen waar te maken.

Verdampt eigen vermogen en de dividendklem

Deze beslissing had grote gevolgen: bij veel bv’s verdampte het eigen vermogen hierdoor volledig. En als het eigen vermogen verdampt, is het ook niet meer mogelijk om dividend uit te keren. Dit wordt de dividendklem genoemd. Zo werd het pensioen in eigen beheer ook voor veel dga’s een doorn in het oog.

Nieuwe wet: 3 opties voor dga’s

Op 1 april 2017 trad de nieuwe Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking. Dga’s moesten vóór 1 juli 2017 zorgen dat zij hun pensioen premievrij maakten. En vervolgens moesten ze beslissen wat ze met hun pensioenvoorziening wilden doen. Hierbij hadden ze drie opties:

  1. Niets doen, waarbij het pensioenpotje in de bv blijft;
  2. Het bedrag in 1 keer afkopen tegen de (lage) fiscale waarde;
  3. De pensioenvoorziening omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Welke optie heeft uw voorkeur?

Inmiddels heeft naar schatting 70% van de dga’s een keuze tussen deze drie opties gemaakt. Bij ‘niets doen’ blijft de dividendklem bestaan, waardoor veel dga’s voor afkopen of omzetten kiezen. De verhouding tussen die twee opties is ongeveer 50/50. Omdat de fiscus in 2017 een flinke korting gaf wanneer men koos voor afkopen, kozen heel wat dga’s voor die optie. Anderen voelden er weinig voor om in een keer zo’n grote som geld aan de fiscus af te staan. Hier ziet RSM ook verschil tussen kleine en grote pensioenen. Bij kleine pensioenen is de ‘schade’ te overzien en is afkopen makkelijker te realiseren dan bij grotere pensioenen.

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Lees dan ons artikel over de voor- en nadelen van de verschillende opties en het artikel over de gevolgen voor uw (ex-)partner  bij twee van de genoemde opties. Als u getrouwd bent (geweest) staan hier cruciale details in om rekening mee te houden bij uw keuze. U mag natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij bespreken graag met u welke optie in uw specifieke situatie het gunstigst is.

Wilt u meer informatie en advies op maat? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
 

     
Regio Noord- en Midden-Nederland         Regio Zuid-Nederland  
Timo Laan Vincent Theunissen  
 +31(0) 75 541 11 11 +31(0)45 405 55 55  
E [email protected] E [email protected]  

 

RSM Belastingadviseurs

Timo Laan is belastingadviseur bij RSM, een toonaangevend bedrijf op het gebied van accountancy. belastingadvies en bij advisering van financieel-economische en strategische vraagstukken. U kunt naast advies over uw pensioenvoorziening bij de belastingadviseurs van RSM terecht voor ieder fiscaal vraagstuk, waaronder bedrijfsopvolging, belastingaangiften, loonbelasting, vastgoed, internationaal belastingrecht en fiscale procesvoering.