Netherlands
Talen

Talen

'Wat verandert in 2021 voor jouw portemonnee?'

Een memorabel jaar nadert zijn einde. Tijd om vooruit te blikken. Wat verandert er fiscaal in 2021? Het basistarief voor de inkomstenbelasting daalt van 37,35 naar 37,10 procent. Mensen met een belastbaarjaarinkomen vanaf 68.500 euro profiteren het meest; ze zijn volgend jaar 171 euro minder aan belasting kwijt.

De heffingskortingen veranderen, en voor bijna iedereen is dat (heel) goed nieuws. Een heffingskorting is de korting die je krijgt op de inkomstenbelasting die je moet betalen. Elke euro heffingskorting levert een netto voordeel van een euro op. Zoals de arbeidskorting, die geldt voor iedereen die werkt. In 2021 gaat die omhoog. Voor mensen met een bruto jaarsalaris van 10.000 euro stijgt de arbeidskorting met 158 euro perjaar. Spekkopers zijn de mensen onder de AOW-leeftijd met een jaarloon van 42.000 tot 98.500 euro: zij krijgen volgend jaar 428 euro extra. Netto, hè?!

Heffingskorting

De algemene heffingskorting gaat ook omhoog voor iedereen met een belastbaar inkomen tot 68.200 euro. De stijging is het grootst bij de laagste inkomens. Bij een jaarinkomen tot 20.000 euro komt er 126 euro bij (voor AOW’ers 56 euro). Wie meer dan 60.000 euro verdient, is die stijging nog 26 euro per jaar (voorAOW’ers 12 euro). De ouderenkorting stijgt volgend jaar ook. AOW’ers met een jaarinkomen tot 37.000 euro krijgen 81 euro extra. De stijging voor AOW’ers met een inkomen tussen 37.000 en 48.000 euro is zelfs 171 euro.

De aanrechtsubsidie of huisvrouwentoeslag, zoals deze heffingskorting in de volksmond wordt genoemd, wordt verder versoberd. Tenminste, voor personen die na 1962 zijn geboren. Deze heffingskorting krijgt de minstverdienende partner, maar door de afbouw wordt volgend jaar nog maar 13,33 procent van de algemene heffingskorting uitbetaald. Slecht nieuws ook voor werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar: de inkomensafhankelijke ouderkorting daalt met 66 euro als de ouder met het laagste inkomen een salaris heeft van 30.000 euro of meer. Gescheiden ouders die allebei werken en voor de kinderen zorgen, kunnen deze korting ook claimen. Scheelt veel geld.

Hypotheekrenteaftrek

Vervelend voor mensen die meer dan 68.500 euro per jaar verdienen, is dat aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek minder voordeel opleveren. In 2021 kan nog maar 43 procent van de belasting afgetrokken worden, waar dat dit jaar nog 46 procent is. Bij een maandelijkse hypotheekrente van 1000 euro scheelt dat jaarlijks 360 euro belastingvoordeel. Daar staat tegenover dat de belasting over de waarde van de eigen woning licht daalt: van 0,6 naar 0,5 procent. Mensen met een inkomen vanaf 68.500 euro hebben daar de meeste baat bij.

Spaarders

Spaarders en kleine beleggers betalen in 2021 over een vermogen tot 50.000 euro (100.000 euro voor partners) geen belasting. Huizenkopers tot 35 jaar hoeven volgend jaar geen overdrachtsbelasting te betalen tot 1 april 2021. Daarna geldt als extra voorwaarde dat de koopsom lager dan 400.000 euro moet zijn. Verder mag je volgend jaar meer belastingvrij aan kinderen schenken (6604 euro) en aan anderen (3244 euro). Fijne feestdagen alvast.

Deze publicatie is geschreven door journalist Peter Heesen en verscheen in Dagblad De Limburger. Het artikel kwam tot stand dankzij medewerking van fiscaal jurist Roel Wienen van RSM in Venlo.

     
mr. Roel Wienen    
+31(0)77 354 28 00    
E [email protected]