Met het vastleggen van diverse regels in de ‘Richtlijn administratieve samenwerking’ (DAC, Directive Administrative Cooperation) wordt gewerkt aan een eerlijker belastingsysteem in Europa. Deze richtlijn regelt binnen de Europese Unie de grensoverschrijdende samenwerking in belastingzaken. Implementatie hiervan heeft voor organisaties een versterkend effect op de governance-aspecten op het gebied van ESG, aangezien transparantie en verantwoordingsplicht steeds belangrijker zijn geworden. In dit artikel geven we u graag achtergrondinformatie over de diverse DAC-richtlijnen en leggen we u uit waarom u niet moet wachten om in actie te komen.
De oorspronkelijke DAC-richtlijnen werden geïntroduceerd in 2011 en waren gebaseerd op de internationale normen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Sindsdien zijn er verschillende herzieningen en aanvullende richtlijnen uitgebracht om de administratieve samenwerking tussen de EU-lidstaten verder te versterken. Hieronder een overzicht van alle richtlijnen tot nu toe, waarbij de focus op dit moment vooral op DAC7 ligt.  

Welke DAC-richtlijnen zijn actief?

 • Richtlijn 2011/16/EU (DAC1)
  DAC1 verplicht lidstaten om automatisch gegevens uit te wisselen over vijf categorieën van inkomsten en vermogen: arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken.
   
 • Richtlijn 2014/107/EU (DAC2)
  De uit te wisselen gegevens onder DAC2 zijn de financiële rekeninggegevens.
   
 • Richtlijn 2015/2376/EU (DAC3)
  DAC3 heeft gezorgd voor uitwisseling van gegevens over fiscale rulings.
   
 • Richtlijn 2016/881/EU (DAC4)
  DAC4 omhelst de uitwisseling van landenrapporten.
   
 • Richtlijn 2016/2258/EU (DAC5)
  DAC5 heeft gezorgd voor uitwisseling van landenrapporten.
   
 • Richtlijn 2018/822/EU (DAC6)
  DAC6 is een meldplicht voor adviseurs om grensoverschrijdende constructies door te geven.
   
 • Richtlijn 2021/514/EU (DAC7)
  DAC7 is een EU-richtlijn, actief per 1 januari 2023, die gericht is op het verbeteren van de samenwerking tussen de lidstaten van de EU bij de handhaving van de btw-wetgeving. Op basis van DAC7 worden digitale verkoopplatforms verplicht om (fiscale) informatie uit te wisselen met (belasting)autoriteiten over de verkopers of dienstverrichters op hun platform.
   
 • Conceptverordening cryptovaluta (DAC8)
  Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepubliceerd. Volgens dit voorstel worden aanbieders van cryptoactivadiensten verplicht om cryptobezittingen van hun gebruikers te delen met Europese belastingdiensten. De Commissie heeft voorgesteld om de richtlijn vanaf 1 januari 2026 inwerking te laten treden.

Voor wie geldt DAC7?

DAC7 geldt per 1 januari 2023 voor elk platform dat via software, website of andersoortige mogelijkheid verkopers in staat stelt om activiteiten aan te bieden aan gebruikers. Het betreft bijvoorbeeld informatie over de verhuur van onroerend goed, de verlening van persoonlijke diensten, de verkoop van goederen of de verhuur van transportmiddelen.  

Welke gevolgen kan het hebben als mijn organisatie niet voldoet aan DAC7-richtlijn?

 • Boetes en sancties
   
 • Verlies van vertrouwen en reputatieschade
   
 • Verhoogde belastingcontroles
   
 • Juridische geschillen
   
 • Verlies van concurrentievoordeel 

Maar wat moet ik nu doen?

Heeft uw organisatie een digitaal platform waarop verkopers actief zijn? Onderneem dan direct actie als u dat nog niet heeft gedaan. Uw organisatie moet gegevens verzamelen en uitwisselen met de belastingdienst over de btw-positie van (buitenlandse) klanten en leveranciers. Dit is vooral van belang voor organisaties die zakendoen met partijen in andere EU-lidstaten en die zich bezighouden met grensoverschrijdende verkoop van goederen of diensten.

Het is raadzaam om te sparren met een van onze adviseurs om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit DAC7. 
 

Meer over de ESG dienstverlening van RSM