Cora van Dijk
Partner & Head of M&A

Cora is sinds 1986 verbonden aan RSM (inclusief voorafgaand partner bij één van de voorgangers: Kooij + Partners te Utrecht). Sinds 2004 is Cora partner in Utrecht en eindverantwoordelijk voor RSM M&A Services met focus op RSM Corporate Finance.

Ze is gestart als accountant; altijd met de voorliefde voor de MKB+ bedrijven alsmede ook de familiebedrijven.  Aanvullend op haar studie aan de Erasmus Universiteit volgde Cora de opleidingen ‘Mediation’ en ‘Business Valuation’.  Sinds een groot aantal jaren is Cora overwegend actief in de Corporate Finance wereld; met een team van circa 20 professionals houdt ze zich hoofdzakelijk bezig met transacties. Variërend van begeleiding bij opvolging binnen familiebedrijven, tot aankoopbegeleiding alsmede ook het gehele traject van verkoop middels het verkrijgen van verkoopmandaten.

Cora's motto is dat een dergelijk traject met name kan slagen, door het nauw samenwerken van alle partijen/belanghebbenden in combinatie met een strakke regie door RSM van het proces en het verbinden van partijen.

Binnen haar team RSM M&A Services zijn de navolgende servicelijnen aanwezig:

- Corporate Finance
- Transaction Services (Due Diligence)
- Evaluent (waarderingsvraagstukken)
- Bedrijfsfinancieringen