Toine van Bree
Partner

Toine is een gekwalificeerde accountant die zowel ervaring heeft in de nationale als internationale accountantspraktijk.

Toine vervult ook de functie van senior adviseur / sparring partner naar de directie in (inter)nationale ondernemingen met betrekking tot het reorganiseren van ondernemingen en bedrijfseconomische vraagstukken.

Tevens is Toine lid van het NBA in het register van Registeraccountants in Amsterdam.