Eric Mantelaers
Partner


Office : Heerlen
Service : Audit & Assurance
Biografie

De inmiddels 30-jarige carrière van Eric is te typeren met een drietal begrippen: Vaktechniek, Controlepraktijk en Kwaliteit. Als hoofd Bureau Vaktechniek is Eric verantwoordelijk voor Kwaliteit en Vaktechniek binnen RSM Nederland. Als senior audit partner fungeert hij eveneens als externe accountant op een aantal dossiers, veelal gerelateerd aan de Transport- en Logistiekbranche.

Sterk verbonden aan zijn voorliefde voor Vaktechniek is zijn verbondenheid met een aantal kennisinstituten, zijnde de accountantsopleiding van Maastricht University, het Lectoraat ‘Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen’ en de PhD-school van Open Universiteit. Aan dit laatste instituut is Eric bezig met een PhD-traject ‘Automating the Auditor’, waarbij zijn interesse vooral uitgaat naar Blockchain, Fintech, Going concern assessement, Continuous Auditing en Audit Quality.

Aangezien Eric ervan overtuigd is dat de accountant van de toekomst in zeer grote mate zal moeten beschikken over IT-kennis, heeft hij de afgelopen jaren geïnvesteerd in de opleiding tot CISA (IT auditor) en C|CISO (security officer).