Publications

14 juni 2021
Vroeg of laat komen wij er allemaal mee in aanraking; een aangifte schenk- of erfbelasting. Bij de ene komt het door een schenking van ouders voor de aankoop van een eigen woning of de financiering van een dure studie. Bij een ander wordt de...
2 juni 2021
In deze paper worden de meest voorkomende triggers besproken om over te stappen naar cloud-based ERP software
17 mei 2021
Hoe geloof, geduld, beloning en geld verdienen samenkomen in een impact businessmodel voor de MKB-ondernemer. 
14 mei 2021
De NBA vraagt in haar jongste publieke management letter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de...
11 mei 2021
Sinds het instellen van nieuwe voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling in 2010 is de Belastingdienst nooit soepel geweest in het accorderen van deze faciliteit voor familiebedrijven die zich bezighouden met vastgoedexploitatie.
11 mei 2021
Op 8 januari 2021 verscheen een belangwekkende conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman (A-G) inzake de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) voor vastgoedondernemingen. In zijn conclusie schetst de A-G een concreter kader inzake het...
11 mei 2021
In beginsel is de vrijval van de stille reserves bij verkoop van onroerend goed uit een onderneming belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit kan echter liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Om de belastingheffing uit te stellen kan er...
3 mei 2021
Staat uw werkgever op het punt overgenomen te worden en neemt u als manager of werknemer deel in de overname, dan is het goed om op de hoogte te zijn van de fiscale aspecten van een Management Participatie Plan.
3 mei 2021
Al bijna een jaar hebben we in Nederland te kampen met de gevolgen van COVID-19 en het virus is voorlopig nog niet verdwenen. Dit is uiteraard van grote invloed op transacties. Wat zijn geëigende methodes om de risico’s van corona af te dekken...
3 mei 2021
“Help! Zijn de gepresenteerde financiële gegevens van de te overnemen onderneming wel correct of kom ik straks voor verrassingen te staan?” Of u vraagt zich af: “Hoe zet ik mijn onderneming zo goed mogelijk weg op de markt voor de verkoop? Hoe wordt...

Pagina's