Publications

30 maart 2022
Meer weten over de verschillende specialisaties van Supply Chain Consulting? Lees meer
3 februari 2022
Onze collega David Boekel was te gast bij de podcast 'Vitamine A - de podcast voor accountants'.  In deze aflevering, deel twee van het drieluik over duurzaamheid en accountancy, wordt gefocust op het mkb en wat de transitie naar de circulaire...
14 januari 2022
De laatste tijd zijn er meerdere uitspraken verschenen over de toepassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Doorslaggevend voor de toepassing van deze vrijstelling is het feit dat de splitsing niet in overwegende mate is...
3 december 2021
De Hoge Raad heeft in 2003 in een civiel arrest geoordeeld dat kabelnetwerken onroerende zaken zijn. Om te voorkomen dat over de verkrijging daarvan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd, is de netwerkvrijstelling in de wet opgenomen. Deze...
30 november 2021
In de media is melding gemaakt van het opsplitsen van bedrijven om maximaal te profiteren van het lage vennootschapsbelastingtarief van 15%. Wij gaan kort in op de mogelijkheden en plaatsen tevens enkele kanttekeningen bij deze keuzes.
29 september 2021
Hoe het MKB en de overheid elkaar kunnen versterken in het behalen van de nieuwe duurzaamheidsdoelen​.
3 augustus 2021
"Digitale transformatie is de strategische routekaart naar een toekomstbestendig bedrijf." De concurrentie tussen digitale bureaus is gegroeid in de afgelopen jaren en dit zal naar verwachting de komende 3-5 jaar doorzetten.
8 juli 2021
Wat is de achtergrond van de regelgeving?
14 juni 2021
Vroeg of laat komen wij er allemaal mee in aanraking; een aangifte schenk- of erfbelasting. Bij de ene komt het door een schenking van ouders voor de aankoop van een eigen woning of de financiering van een dure studie. Bij een ander wordt de...
2 juni 2021
In deze paper worden de meest voorkomende triggers besproken om over te stappen naar cloud-based ERP software

Pagina's