Netherlands
Talen

Talen

Risk Reporting en Enterprise Risk Management

Uw accountant controleert uw jaarrekening en verklaart dat de informatie in de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Vanuit de ‘going concern’ gedacht, is het blik vooruit minstens zo belangrijk en vormt risicomanagement een wijze van beschouwing.

Met de 'getrouw beeld-verklaring' wordt verslag gedaan van het afgesloten boekjaar. Minstens zo belangrijk is daarnaast dus, dat u vertrouwen heeft in de toekomst van uw organisatie en dat vertrouwen behoudt. Daarvoor moet u het risicoprofiel kennen en weten of uw organisatie de mogelijkheden en middelen heeft om deze risico’s te managen. Ondernemen zonder risico’s is per definitie onmogelijk, maar een goede risico-inschatting in combinatie met de het kennen en herkennen van risico’s vooraf, is essentieel.

Met Risk Reporting beoordelen we de robuustheid van uw organisatie. Niet alleen op financiële risico’s, maar op alle belangrijke business risks.

Rapportage vindt plaats door toetsing aan een algemeen aanvaard normenkader, zowel voor de managementprocessen als voor de feitelijke risico’s. Het rapport geeft u inzicht in de belangrijkste risico’s, een impactanalyse en de beheersing van de risico’s. Daarmee ontstaat transparantie over het risicoprofiel van uw organisatie, de mate van risicomanagement en de kwaliteit van de risicorapportages. Onze aanpak stelt u in staat de progressie van uw risk management system over een bepaalde periode te meten.

In een 'Enterprise Risk Management-project' brengen wij samen met uw managementteam de belangrijkste risico’s in kaart die uw organisatie loopt en worden beschermende factoren gezocht. Tevens wordt een model gebouwd waarmee de organisatie zelf haar risico’s kan meten en afwegen tegen haar normstelling.