Netherlands
Talen

Talen

RSM Vastgoed

Ontwikkelingen op het gebied van vastgoed

Transacties op het gebied van vastgoed hebben fiscale consequenties. Niet alleen op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook op het gebied van btw, overdrachtsbelasting en successie- en schenkbelasting. De vastgoedsectie van RSM is uw aanspreekpunt voor hoogwaardig fiscaal advies op het gebied van vastgoed.

Regelmatig brengt de vastgoedsectie van RSM publicaties uit over vastgoed gerelateerde fiscale onderwerpen. Deze worden op deze pagina geplaatst, maar u kunt ze ook rechtstreeks ontvangen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]

European Real Estate Tax Guide

Wilt u meer weten over de vastgoed belastingheffingen in de verschillende Europese landen? RSM lanceert de European Real Estate Tax Guide; een high-level overzicht voor cross-border ondernemingen, investeerders en andere belanghebbenden. Een must have om te lezen!

 

RSM European Real Estate Group at EXPO REAL 2019, Munich Germany

For the 3rd time in a row the European RE Group participated in one of the largest European international real estate exhibitions: EXPO REAL in Munich, Germany from 7th until 9th October last.

20171011_cover_rsm_eu_real_estate_desk.jpg

Introductie van de RSM European Real Estate Desk
Steeds vaker krijgen onze cliënten te maken met grensoverschrijdende vastgoedvragen. Om hen zo goed en snel van dienst te kunnen zijn introduceert RSM de European Real Estate Desk.

ered_howard_freedman_rsm_uk.jpg

cover_20160921_prinsjesdag_vastgoedsector_2016_web.jpg

Inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging verhuurderheffing bekend

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing aangenomen. Inmiddels is ook het Koninklijk Besluit gepubliceerd op basis waarvan een aantal wijzigingen per 1 april 2017 en een aantal per 1 januari 2018 in werking treedt.

cover_20160921_prinsjesdag_vastgoedsector_2016_web.jpg

Positieve ontwikkelingen in verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Bent u van plan in de nabije toekomst een woning of een andere onroerende zaak aan te kopen? Dan kunt u geconfronteerd worden met een overdrachtsbelastingtarief van 2% of 6%.

cover_20160921_prinsjesdag_vastgoedsector_2016_web.jpg

Prinsjesdag 2016 vastgoedsector

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2017 tezamen met de Overige Fiscale Maatregelen bij de Tweede Kamer ingediend. Een aantal van voorgestelde fiscale maatregelen is ook van belang voor de vastgoedsector.

cover_20160726_nieuwe_ontwikkelingen_inzake_bedrijfsopvolging_bij_vastgoed_bvs.jpg

Nieuwe ontwikkelingen inzake bedrijfsopvolging bij vastgoed-bv's

Na het arrest van 15 april jl. zijn er opnieuw belangwekkende ontwikkelingen te melden ten aanzien van de toepassing van de BOF op vastgoed-bv’s. Afgelopen maand zijn drie uitspraken verschenen waarin de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) op een vastgoed-bv centraal stond. Een van deze uitspraken had betrekking op de overdrachtsbelasting en is van groot belang voor de praktijk.

cover_20160713_evaluatie_verhuurdersheffing_leidt_tot_verruiming_van_aantal_faciliteiten_van_de_regeling.jpg

Evaluatie verhuurderheffing leidt tot verruiming van aantal faciliteiten van de regeling

Eind juni heeft Minister Blok van Wonen en Rijksdienst de evaluatie van de verhuurderheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister ziet op basis van de evaluatie geen aanleiding om af te wijken van de hoofdlijnen van de huidige regelgeving, maar op onderdelen is er volgens hem wel behoefte aan aanpassing of verruiming van de faciliteiten binnen de verhuurdersheffing en heffingsvermindering.

cover_20160415_cover_hr_bof_voor_verkrijging_aandelen_in_vastgoed_bv_web.jpg

Economisch eigendom gaat niet eerder over doordat koper de sloop voor zijn rekening neemt

 Volgens uitspraak van de Hoge Raad op 17 juni 2017, is er geen sprake van een economische eigendomsverkrijging als de koper in opdracht van de verkoper voorafgaand aan de juridische levering de opstal sloopt en de grond bouwrijp maakt, ook niet als de kosten van de sloop en het bouwrijp maken voor rekening van de koper komen. 

cover_20160415_cover_hr_bof_voor_verkrijging_aandelen_in_vastgoed_bv_web.jpg

Toepassing samenloopvrijstelling bij levering bouwterrein verruimd

Door de Staatssecretaris van Financiën is op 10 juni een besluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat de samenloopvrijstelling ook mag worden toegepast bij de verkrijging van een bouwterrein dat alleen op grond van de btw-richtlijn als zodanig kwalificeert.

cover_20160415_cover_hr_bof_voor_verkrijging_aandelen_in_vastgoed_bv_web.jpg

Uitspraak Hoge Raad: BOF voor verkrijging aandelen vastgoed-BV

Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) op een vastgoed-bv centraal stond. Hierin werd bevestigd dat de toepassing van de BOF op de verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv onder omstandigheden zeker mogelijk is.

cover_bedrijfsopvolging_en_vastgoed_bv_web.jpg

Bedrijfsopvolging en vastgoed-bv's

Bent u zich er van bewust dat de totale belastingheffing bij de overdracht, krachtens schenking of erfrecht, van de aandelen in een vastgoed-bv kan oplopen tot maar liefst 40% van de waarde van het vermogen?

cover_hoge_raad_leegwaarderatio_onverbindend_bij_afwijking_meer_dna_10_web.jpg

Hoge Raad: leegwaarderatio onverbindend bij afwijking van meer dan 10% van de werkelijke waarde

De Hoge Raad heeft een interessante uitspraak gedaan in een fiscale vastgoedzaak over de waardering van verhuurde woningen in box 3. Volgens de Hoge Raad hoeft een belastingplichtige geen rekening houden met de zgn. ‘leegwaarderatio’ als dit leidt...

cover_keuzefondsstructuur_opzetten_bij_vastgoedfonds_web.jpg

Keuzefondsstructuur bij opzetten van een vastgoedfonds

Bij het opzetten van een vastgoedfonds is het van groot belang rekening te houden met de fiscale aspecten. In deze leafl et vindt u een beknopte uiteenzetting van enkele belangrijke fiscale aspecten die spelen bij de keuze

cover_opnieuw_bof_voor_verkijging_aandelen_vastgoed_bv_web.jpg

Opnieuw bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor verkrijging aandelen vastgoed-bv

Op 3 juni 2014 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarin de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) op een vastgoed-bv centraal stond.
Deze uitspraak is op 10 maart jl. gepubliceerd.

cover_overdrachtsbelasting_web.jpg

Overdrachtsbelasting

Bent u zich er van bewust dat de verkrijging van vastgoed dat is bestemd om te worden getransformeerd tot woningen niet per definitie onder het lage overdrachtsbelastingtarief van 2% valt?

 

Kunnen wij u helpen?

Neem voor meer informatie contact op met:

   
Onno Adriaansens    
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team    
+31(0)6 515 406 67    
[email protected]