Wat houdt de CSRD in?

De Europese Unie (EU) heeft enige tijd geleden een stevige ambitie neergezet om als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair te worden. Het overkoepelende plan om deze ambities te vervullen is de European Green Deal.  Aan deze kapstok zijn beleidsmaatregelen opgehangen op het gebied van bijvoorbeeld groene energie, duurzame industrie, duurzame financiering (sustainable finance) en het waarborgen van mensenrechten. 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) is één van deze maatregelen en is op 5 januari 2023 in werking getreden en zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in het versnellen van de transitie naar een duurzame Europese economie. 

In onze Whitepaper lichten we toe wat de CSRD inhoudt en wat de impact is op ondernemingen. Daarna beschrijven we de kansen die de CSRD biedt en lichten we toe hoe een onderneming zich kan voorbereiden op de rapportageverplichting. Tot slot sluiten we af met een aantal uitdagingen die zich kunnen voordoen bij de implementatie van de CSRD en delen we onze praktischer ervaringen en kijken we vooruit naar 2024. 

Wat betekent de CSRD voor u?

Grote ondernemingen zijn vanaf 2025 aan de CSRD onderworpen. Dat betekent dat de informatie zoals vereist door de CSRD moet worden opgenomen in het bestuursverslag over 2025 en dat in 2026 moet worden gepubliceerd. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria, zoals a) meer dan 250 medewerkers, b) meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar, en/of c) meer dan 25 miljoen euro aan assets op de balans. Aangezien er over het boekjaar 2025 gerapporteerd dient te worden, zullen grote ondernemingen per 1 januari 2025 klaar moeten zijn met de voorbereidingen op de CSRD. Veel ondernemingen hebben praktische ondersteuning nodig. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk te starten met inzicht krijgt in de situatie van uw onderneming en de stappen die u nog moet ondernemen om conform de CSRD te rapporteren.

De CSRD heeft indirect een impact op middelgrote en kleine ondernemingen. Zij zijn tot (minimaal) boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD. Echter, vanwege ketenwerking zullen zij wel te maken krijgen met de CSRD. Grote ondernemingen worden verplicht om te rapporteren over hun eigen waardeketen. Omdat veel kleine en middelgrote ondernemingen leverancier en/of afnemer zijn van grotere ondernemingen zullen zij te maken krijgen met verhoogde ESG-dataverzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering en activiteiten. Hierdoor zullen middelgrote en kleinere ondernemingen sneller in actie moeten komen dan de wet van hen eist.

Het kan veel tijd kosten om dit proces te doorlopen. Zo moet u om de materialiteit vast te stellen de wensen van uw stakeholders in kaart brengen, externe risico’s analyseren en uw impact op maatschappij en milieu definiëren. Het is daarom verstandig zo snel mogelijk te starten met een gap analysis zodat u inzicht krijgt in de stappen die u nog moet ondernemen. RSM ondersteunt u graag in het proces om aan de CSRD te voldoen.

Meer weten over de vereisten van de CSRD, hoe u hieraan kunt voldoen en hoe u hier voordelen uit kunt halen?  

CSRD - Van verplichting naar kans ?

Heeft u vragen over de CSRD of wat deze voor u betekent? Neem dan contact op met: