14 juni 2021

Update wetsvoorstel excessief lenen naar aanleiding van verdere parlementaire behandeling

Het wetsvoorstel excessief lenen heeft al veel stof doen opwaaien en heeft bovendien tot veel vragen (omtrent de exacte invulling van de bepalingen) geleid. Op 31 mei 2021 is de nota naar aanleiding van het nader verslag (‘NnavNV’) gepresenteerd,...
14 juni 2021

Bijzonder uitstel van betaling van belasting: mogelijk nadere actie vereist voor 1 juli 2021

In onze nieuwsbrief van 31 mei 2021 maakten we melding van het voornemen van het kabinet om de regeling met betrekking tot bijzonder uitstel uit te breiden met een langere terugbetaaltermijn (60 maanden) en een latere aanva
4 juni 2021

RSM Corporate Finance adviseert bij de verkoop van Inlumi Group aan Nimbus Investments

RSM Corporate Finance heeft de aandeelhouders van Inlumi Group bijgestaan gedurende dit transactieproces. De closing vond plaats op maandag 31 mei. Het managementteam van Inlumi Group zal hun betrokkenheid voortzetten en zullen zich, ondersteund...
2 juni 2021

Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW

Eind mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan inzake administratieve lastenverlichting bij de controle van de NOW.
31 mei 2021

Afschaffing Baangerelateerde Investeringskorting

De Baangerelateerde Investeringskorting wordt mogelijk afgeschaft en vervangen door verlaging van de werkgeverspremie AWf per augustus 2021.
31 mei 2021

Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!

Ondernemers hebben te leiden te gehad door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet is daarom van plan het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal van 2021. In deze nieuwsbrief de aanvullingen voor de NOW, TVL, bijzonder uitstel van...
31 mei 2021

TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

Hoe ziet de TVL voor grote ondernemingen er precies uit? Wanneer komt u in aanmerking? In dit nieuwsbericht behandelen wij een aantal belangrijke aspecten van deze nieuwe regeling.
17 mei 2021

Btw-positie commissariaten

Al enige tijd worden procedures gevoerd omtrent het ondernemerschap van leden van een raad van commissarissen of bezwaarcommissies. De Staatssecretaris heeft 28 april 2021 een nieuw besluit geplaatst in de Staatscourant om meer duidelijkheid te...
12 mei 2021

RSM Netherlands Corporate Finance begeleidt Facilicom Group bij de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

RSM Netherlands Corporate Finance heeft Facilicom Group begeleid bij de verkoop van alle schoonmaak- en beveiligingsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan Kingdom Services Group
12 mei 2021

De NOW-3.3 (vijfde aanvraagperiode) op hoofdlijnen

Het kabinet heeft de vijfde aanvraagperiode voor de NOW gepresenteerd: NOW 3.3. Er is dit keer voor gekozen niet volledig de focus te leggen op het behoud van werkgelegenheid, maar om het voor werkgevers mogelijk te maken om zich samen met hun...
12 mei 2021

Herinnering: deadline TVL Q1 aanvraag 18 mei 2021!

Heeft uw onderneming in het eerste kwartaal van 2021 te maken gehad met 30% of meer omzetdaling t.o.v. de omzet in het eerste kwartaal 2019, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De deadline voor het aanvragen...
5 mei 2021

Korting voor beide exen

Het huwelijk hield geen stand, maar Ramon en Irene* waren blij dat de scheiding in goede harmonie was verlopen. Ze wilden immers dat hun dochtertje Floor van zeven niet de dupe zou worden van de breuk. Met een ouderschapsplan en omgangsregeling...

Pagina's