Netherlands
Talen

Talen

19 september 2018

Special Miljoenennota 2019

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2019 en dus ook het Belastingplan 2019. In deze special staan de belangrijkste wetsvoorstellen van het kabinet. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:
Top 30 Accountantskantoren: RSM is met 25% de grootste groeier in omzet.
17 september 2018

Top 30 Accountantskantoren: RSM is met 25% de grootste groeier in omzet.

De nieuwe lijst van de top 30 Accountantskantoren is verschenen. RSM is met 25% de grootste groeier in omzet ten opzichte van de concurrentie en steeg in de lijst van plek 24 naar plek 20.  Een zeer mooi resultaat voor RSM Netherlands! 
31 augustus 2018

Student en huurtoeslag

Het diploma van de middelbare school op zak, een nieuwe studie in het vooruitzicht. Veel jongeren die verder weg een universitaire of hbo-opleiding gaan volgen, vliegen uit. Door het leenstelsel is de animo verminderd om ‘op kamers’ te gaan, maar...
27 augustus 2018

Recente belastingontwikkelingen met betrekking tot de fiscale eenheid

Op 6 juni 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd.
23 augustus 2018

Let op voorwaarden huurovereenkomst als u opteert voor btw-belaste verhuur

Wij willen u er op wijzen hoe belangrijk het is dat de huurovereenkomst voldoet aan alle formele voorwaarden als wordt geopteerd voor btw-belaste verhuur. Het belang blijkt immers maar weer uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.
24 juli 2018

'Heeft u het wél geregeld?'

Pim en Mirthe wonen bijna vijf jaar samen. Ze hebben geen samenlevingscontract en geen testament. Het huis waarin ze wonen is 250.000 euro waard en eigendom van Pim. Op hun gezamenlijke spaarrekening staat 40.000 euro. Pim overlijdt onverwacht....
20 juli 2018

Vraag uw Europese btw terug uit 2017

Heeft uw onderneming in 2017 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar deze is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een speciaal btw teruggaaf verzoek om deze btw terug te vorderen. Eén van de voorwaarden om...
10 juli 2018

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Sinds 2 juni 2018 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.
28 juni 2018

Handhaving van de Wet DBA: wel of niet pas vanaf 1-1-2020?

De handhaving door de Belastingdienst op de toepassing van de Wet DBA gaat op zijn vroegst pas in per 2020. De Belastingdienst zou alleen bij ernstig kwaadwillenden al met ingang van 2018 controleren op de toepassing van de Wet DBA. Echter, de...
25 juni 2018

Tegemoetkoming investering in duurzame warmte

Sinds 1 januari 2016 is er een meerjarige subsidieregeling beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers, die willen investeren in kleinschalig installaties voor productie van duurzame energie. Het gaat dan om een tegemoetkoming bij de...
14 juni 2018

'Incontinent, want oud?'

Ouderdom komt met gebreken, dacht de belastinginspecteur. Hij haalde een streep door de aftrekpost die Mia had opgevoerd voor extra uitgaven wegens ziekte of invaliditeit.
13 juni 2018

Belastingdienst stuurt brieven over kortere looptijd 30%-regeling

De Belastingdienst is begonnen met het versturen van brieven aan werkgevers en werknemers die op dit moment gebruikmaken van de 30%-regeling. In de brief staat uitleg over de gevolgen van de wijziging, die mogelijk per 1 januari 2019 wordt...

Pagina's