Netherlands
Talen

Talen

7 augustus 2020

Meldplicht tijdelijke detachering werknemers naar Nederland

Per 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit andere EER-landen (alle EU-lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor...
28 juli 2020

Nieuwe wijze van gedragsmeting versterkt ontwikkeling van compliance richting risicopreventie

Al enige jaren wordt gewerkt aan gedegen en betrouwbaar onderzoek om inzicht te krijgen in gedragsrisico’s. Doel is om met proactief ingrijpen toekomstige problemen te voorkomen. Deze beweging richting risicopreventie is een belangrijk onderdeel in...
21 juli 2020

Persbericht: Familiebedrijf optimistischer over gevolgen coronacrisis

Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in het begin van de crisis dachten. Dit blijkt uit een vergelijking van de onderzoeksresultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel wat in juli is uitgevoerd. Van...
13 juli 2020

UBO-register goedgekeurd door eerste kamer

De Eerste Kamer heeft op 23 juni ingestemd met de wet op basis waarvan invoering van het UBO-register in Nederland een feit wordt. Dat dit register er moest komen was reeds in 2015 bekend vanwege de zogenoemde vierde Europese anti-witwasrichtlijn,...
9 juli 2020

Vraag vóór 1 oktober 2020 uw Europese btw terug

Heeft uw onderneming in 2019 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaaf verzoek om deze btw terug te vorderen. Eén van de...
3 juli 2020

De Brexit-check

De Brexit zorgt na 31 december 2020 voor ingrijpende veranderingen in de logistiek van en naar het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe verplichte formaliteiten kunnen leiden tot vertragingen aan de grens, tenzij uw organisatie goed is voorbereid en de...
26 juni 2020

NOW 2.0 regeling gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni jl. de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze newsalert behandelt de aandachtspunten uit de NOW 2....
25 juni 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt in 2023 – wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Er is al veel gezegd en geschreven over de maatregel die leningen boven de € 500.000 bij de eigen vennootschap moet tegengaan, maar een daadwerkelijk wetsvoorstel was er nog altijd niet. Daar is verandering in gekomen. Op 17 juni 2020 is het...
22 juni 2020

Geen onbelaste schadevergoeding bij voortijdig beëindigen contract

Op 11 juni 2020 heeft het Hof van Justitie uitspraak gewezen in de zaak Vodafone omtrent de vraag of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste prestatie. Deze uitspraak vormt een aanvulling en precisering van de eerdere ‘MEO’...
19 juni 2020

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan...
19 juni 2020

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.
12 juni 2020

Fiscaal verdragsbeleid 2020

Op 29 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden. Deze notitie is verschenen omdat de vorige notitie uit 2011 vanwege nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van...

Pagina's