Netherlands
Talen

Talen

Newsroom

Aflosboete

16 oktober 2017
Een aflosboete noemde Hans Wiegel het. Het orakel van Friesland verhief zijn stem om zijn VVD tot inkeer te brengen. Het had een beetje effect; Rutte III besloot de Wet-Hillen in 30 in plaats van 20 jaar af te bouwen. Een pleister op de wonde van de...

Laat opgebouwde verlofuren vóór 2018 uitbetalen of opnemen!

16 oktober 2017
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Een werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van het loon. Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip loon ook het...

Special Regeerakkoord 2017

11 oktober 2017
Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten....

'RSM is vanaf het begin financieel adviseur van RVB Company'.

10 oktober 2017
Bij de viering van het 25-jarig bestaan begin juni waren alle drie de grondleggers van RVB Company aanwezig, ook al is Henk Roskamp (54) de enige die nog actief is in het bedrijf. ‘Vanzelfsprekend. In het logo vind je ons ook nog alle drie terug. De...

'Willen we naar de top? Dan gaan we naar de top!'

4 oktober 2017
Hockeyclub Kampong besloot voor de top te gaan onder voorzitterschap van Kees Roovers en werd landskampioen onder zijn opvolger Dennis de Breij. Een kwestie van ambitie, draagvlak creëren en financiële durf.   

Special Miljoenennota 2018

20 september 2017
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2018 en dus ook het Belastingplan 2018. In deze special staan de belangrijkste wetsvoorstellen van het demissionaire kabinet. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

De aansluiting van EDO bij RSM: 'De buzz was meteen goed'.

19 september 2017
De aansluiting van EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs per 1 april bij het RSM-netwerk is in korte tijd beklonken. Beide partners waren op zoek naar een huwelijkskandidaat. Het kantoor van EDO bij Schiphol heeft inmiddels een primeur: aan...

Parkstad Limburg Theaters: 'De mensen zijn hier avontuurlijk en nieuwsgierig van aard'

12 september 2017
Theater Heerlen werd gebouwd in 1963, in de bloeitijd van de mijnen, toen alles nog kon. Het had destijds dan ook het grootste podium van Nederland en nog steeds is het één van de grootste theaters van het land.

Wederom gunstige uitspraken voor vastgoedfamiliebedrijven op het gebied van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

22 augustus 2017
De afgelopen jaren hebben zich belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de bedrijfopvolgingsfaciliteit (hierna: BOF) voor vastgoedfamiliebedrijven.

Wetswijziging in de btw-behandeling van vouchers

27 juli 2017
Onlangs heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn vastgesteld voor de btw-behandeling van vouchers in de EU. Momenteel bestaat veel onduidelijkheid over wat een voucher is, wanneer btw geheven wordt bij transacties met een voucher en over...

Vraag vóór 1 oktober 2017 uw Europese btw terug

25 juli 2017
Heeft uw onderneming in 2016 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaafverzoek, om deze btw terug te vorderen. Eén van de...

Wat mag u zonder problemen en btw-vrij meenemen op vakantie?

24 juli 2017
De vakantieperiode is aangebroken en dus is het van belang te weten wat u zonder problemen en btw-vrij mag meenemen. Daarbij maakt het nogal wat verschil of u binnen of buiten de EU reist.

Pagina's