5 augustus 2022

Tax Alert: Aanslagen en brieven Belastingdienst in verband met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel. Zie ons alert van 5 juli betreft het beleidsbesluit rechtsherstel Box 3.
20 juli 2022

RSM adviseert bij de verkoop van Tiptrack aan Achmea

RSM heeft Werkgeversvereniging AWVN geadviseerd en bijgestaan gedurende dit transactieproces. Tiptrack is een digitaal platform dat werkenden kunnen gebruiken om te leren en ontwikkelen. Werkgevers kunnen de diensten op het platform aanbieden aan...
19 juli 2022

RSM voor drie jaar hoofdsponsor Alkmaar Culinair Plaza

RSM verbindt zich voor de komende drie jaar als naamgever aan RSM Alkmaar Culinair Plaza. Op deze manier verstevigt RSM de lokale betrokkenheid en de sterke persoonlijke relaties in regio Alkmaar.
11 juli 2022

Persbericht RNI: Meer innovatie bij familiebedrijven door tekort aan personeel

Meer dan de helft van de Nederlandse familiebedrijven investeert in proces- en productinnovatie vanwege krapte op de arbeidsmarkt en schaarse materialen. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen om de gevolgen van deze schaarste voor hun bedrijf.
6 juli 2022

RSM als onafhankelijke fusiebegeleider bij de totstandkoming van de One Flora Group

Als on­af­han­ke­lij­ke fu­sie­be­ge­lei­der heeft RSM Cor­po­ra­te Fi­nan­ce de Groen­land groep én de L&M Groep be­ge­leid om te ko­men tot een unie­ke stra­te­gi­sche sa­men­wer­king on­der de naam One Flo­ra Group. De nieuwe combinatie heeft...
6 juli 2022

RSM Corporate Finance begeleidt PPC bij het aantrekken van NewPort Capital als investeerder

De afdeling Corporate Finance van RSM heeft de aandeelhouders van PPC bijgestaan gedurende dit (internationale)transactieproces. Na goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt kan de onderneming haar  positie bij de Nederlandse offline &...
5 juli 2022

Tax Alert: Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

Op 30 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 (hierna: het besluit) de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel dat zal worden geboden naar aanleiding van het zogenoemde ‘Kerst-arrest...
10 juni 2022

De huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op de tocht?

Het CPB heeft recentelijk een evaluatie uitgevoerd waarbij de belangrijkste fiscale regelingen rondom de bedrijfsopvolging onder de loep zijn genomen. Het gaat hier om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR). De kernvraag...
10 juni 2022

Fiscale wetswijzigingen voor vastgoedbeleggers & -ondernemers: (ir)reële heffingen? Actie gewenst!

Dit artikel is geschreven door Paul Lavrijsen en Onno Adriaansens [email protected], Hoofd Vastgoeddesk bij RSM. 
3 juni 2022

Levering verhuurd vastgoed vormt overdracht van algemeenheid van goederen

Op 17 mei 2022 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in twee interessante zaken inzake BTW. Centraal daarin staat het concept ‘algemeenheid van goederen’ in de BTW-wetgeving, specifiek in relatie tot de levering van kortstondig verhuurd...
1 juni 2022

Speciale afspraken belastingheffing stopt op 1 juli 2022

Grensarbeiders en werkgevers opgelet! Op 1 juli 2022 eindigen o.a. de speciale afspraken met betrekking tot belastingheffing voor werknemers over de grens tussen Nederland-Duitsland en Nederland-België.

Pagina's