Netherlands
Talen

Talen

24 november 2020

Fiscale eindejaarstips 2020

In deze special Fiscale eindejaarstips 2020 geven wij aan wat u als ondernemer dit jaar nog fiscaal kunt regelen. Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die vóór 1  januari 2021 geregeld moeten zijn? Op welke zaken moet u zich als werkgever...
20 november 2020

De NOW 3 op hoofdlijnen en wat verandert er ten opzichte van de NOW 1 en NOW 2?

Eind augustus heeft de regering aangekondigd om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Hiervoor is inmiddels een derde noodpakket van kracht geworden. Onderdeel van dit noodpakket is de Derde tijdelijke noodmaatregel...
19 november 2020

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemingen die economisch getroffen zijn door de coronacrisis. Na een initiële periode van tegemoetkoming voor ondernemingen in een beperkt aantal branches, is de TVL verlengd, verhoogd en in...
19 november 2020

“Rust creëren op een markt in paniek”

Deze week is het de Week van de Ondernemer, een week waarin al twintig jaar ondernemerschap centraal staat en wordt gestimuleerd.  Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 vinden bijzondere initiatieven plaats om ondernemers niet alleen...
18 november 2020

Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

Eerder dit jaar hebben wij bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis.  Deze kunt u nalezen in de newsflash van juni jongstleden. 
17 november 2020

'Ons herstel zat in decoratiemateriaal voor thuis'

Deze week is het de Week van de Ondernemer, een week waarin al twintig jaar ondernemerschap centraal staat en wordt gestimuleerd.  Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 vinden bijzondere initiatieven plaats om ondernemers niet alleen...
16 november 2020

'Quincy Spier bestrijdt met zijn OPHENR het coronavirus'

Het kostte me twee weken keihard werken om van een goed idee een succesvol product te maken
13 november 2020

Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen door Tweede Kamer

Op 12 november is het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen door de Tweede Kamer. De ratio achter dit wetsvoorstel is om starters en doorstromers makkelijker aan een woning te laten komen. Indien dit wetsvoorstel ook door de...
5 november 2020

'Pensioenenprobleem'

Om de privacy te waarborgen, noemt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën hem (of haar) H.B. Het is aannemelijk dat B. een gepensioneerde met een belastingprobleem is. Hij heeft zich schriftelijk gewend tot de vaste commissie voor Financiën...
28 oktober 2020

Goed opdrachtgeverschap vanuit de Raad

Het vaststellen van de jaarrekening, en daarmee het college van B&W décharge verlenen aan de uitvoering van het financiële beleid, is een belangrijke taak van de gemeenteraad. Om deze taak te kunnen uitvoeren, heeft de gemeenteraad informatie...
26 oktober 2020

Geheel zelfstandige appartementen voor ouderen kwalificeren als woning

De overdrachtsbelasting maakt voor het tarief van heffing onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Voor woningen geldt het verlaagde tarief van 2%. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing op onroerende zaken die bestemd zijn voor...
20 oktober 2020

UBO-register van start gegaan

Op zondag 27 september 2020 is de wettelijke verplichting om UBO’s openbaar bij de Kamer van Koophandel te registreren gestart. Vanaf deze datum geldt voor nieuw opgerichte entiteiten dat zij bij de inschrijving in het handelsregister, voortaan ook...

Pagina's