18 januari 2022

RSM Netherlands Corporate Finance begeleidt Facilicom Group bij de verkoop van sprinkler-activiteit Trigion Brand- en Beveiligingstechniek

RSM Netherlands Corporate Finance heeft Facilicom Group gedurende het gehele transactieproces begeleid bij de verkoop van de sprinkler-activiteit van Trigion Brand- en Beveiligingstechniek aan De Groot Installatiegroep brandbeveiliging.
17 januari 2022

Gewijzigd standpunt staatssecretaris inzake een tijdelijke urenuitbreiding

Op 22 november 2021 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat een tijdelijke urenuitbreiding in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) ook een tijdelijke wijziging van...
14 januari 2022

RSM in de top 10 van Due Di­li­gen­ce Firms!

Gis­te­ren is de Lea­ges Ta­bles 2021 ge­pu­bli­ceerd door M&A.nl. In dit over­zicht wor­den de kan­to­ren met het mees­te aan­tal deals in 2021 weer­ge­ge­ven. De Due Di­li­gen­ce af­de­ling van RSM be­haald een 10e plaats als we kij­ken naar...
29 december 2021

Kabinet kondigt steunpakket eerste kwartaal 2022 aan

Tijdens een persconferentie van 14 december 2021 werd door het kabinet aangekondigd dat de economische steunmaatregelen in verband met de coronacrisis zullen worden verlengd. In een Kamerbrief van eveneens 14 december 2021 worden deze...
24 december 2021

Voorgestelde wijzigingen vennootschapsbelasting in coalitieakkoord

In de bijlage van het Coalitieakkoord 2021-2025 is te lezen dat het nieuwe kabinet van plan is om de CFC maatregel uit te breiden en de minimum belasting van OESO Pillar II in te voeren.
24 december 2021

De Hoge Raad wijst de wetgever terecht: Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod

Op 24 december heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen toereikende rechtvaardiging is voor het forfaitaire stelsel ter bepaling van de heffingsgrondslag voor het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting.
20 december 2021

Rechter oordeelt dat UWV bijzondere beloningen moet filteren uit de referentieloonsom voor NOW 1

De Rechtbank Limburg heeft in de eerste NOW-rechtzaak bepaalt dat bij de NOW-subsidievaststelling zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Als de werkgever kan aantonen dat de loonsom in de referentiemaand niet representatief is, dan dient de...
17 december 2021

Enkele fiscale plannen in het coalitieakkoord

Op 15 december hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie via het coalitieakkoord hun plannen naar buiten gebracht. De ambitie is onder meer het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen: er zijn dan ook wijzigingen in de fiscale regelgeving...
15 december 2021

RSM en Zuyd Hogeschool werken samen aan de ontwikkeling van de Future-proof Auditor

Maandag 22 november 2021 hebben Leo van Wersch (lid dagelijks bestuur van RSM), Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (lid van College van Bestuur Zuyd Hogeschool) en dr.
13 december 2021

Eindejaarstips Familiebedrijven en Private Tax

We naderen het eind van 2021. Bent u goed voorbereid op 2022 en welke acties kunt u dit jaar nog ondernemen om (in de toekomst) belasting te besparen? In deze column treft u (eindejaars)tips en aandachtspunten aan voor familiebedrijven en op het...
9 december 2021

'Bij ons zijn de lijnen heel kort'

Bij RSM Financial Advisory Services (FAS) is de menselijke maat belangrijk.
1 december 2021

Toch weer economische corona-steunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021

Op vrijdag 26 november 2021 kondigde het demissionair kabinet nieuwe corona-maatregelen aan voor een periode van ten minste drie weken. Om getroffen ondernemingen tegemoet te komen, breidt het kabinet het economische steunpakket fors uit.

Pagina's