24 mei 2022

Vermogenden en bedrijven zien fiscale lasten stijgen in Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2022 is afgelopen vrijdag door Minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder bleek al dat veel van de plannen van het nieuw aangetreden kabinet aangepast dienen te worden in verband met een aantal (onvoorziene)...
20 mei 2022

Indirecte douanevertegenwoordiger niet hoofdelijk aansprakelijk voor btw bij invoer

Naar aanleiding van Brexit is de vraag naar douanevertegenwoordiging in de EU alleen maar verder toegenomen. In de praktijk betekent dit dat niet in de EU gevestigde partijen een indirecte vertegenwoordiger moeten aanstellen om goederen in te voeren.
12 mei 2022

Column Familiebedrijven: Met terugwerkende kracht

In de belastingwereld komen wij het begrip ‘met terugwerkende kracht’ nog weleens tegen. Bijvoorbeeld als de wetgever in Nederland op de vingers wordt getikt door de rechter. Helaas toont de wetgever zich in die situaties nog weleens een slechte...
20 april 2022

Bij RSM groei je in je eigen tempo

Janine Roeven zocht naar een groter kantoor, omdat ze meer uitdaging wilde in haar werk. Parvesh Ganga maakte juist de overstap om in een iets kleiner kantoor te werken aan zijn verdere ontwikkeling. Beiden zitten ze helemaal op hun plek bij RSM.
6 april 2022

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (Corona maatregel) beëindigd per 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 kunnen belastingplichtigen geen verzoek meer doen om bijzonder uitstel van betaling van belastingen en moeten nieuw opkomende belastingschulden binnen de termijn worden voldaan.  De opgebouwde belastingschuld onder het...
31 maart 2022

Fairphone: de meest duurzame telefoon ter wereld

Het begon als awareness campagne om de wereld bewust te maken van de oneerlijke praktijken die met de productie van smartphones gepaard gaan. Inmiddels is Fairphone B.V. zelf producent van mobieltjes. Afgelopen september werd de Fairphone 4...
24 maart 2022

Rory van ‘t schip en de strijd tegen verspilling van organische afvalstromen

Laagwaardige organische reststromen opwaarderen tot hoogwaardige producten, grondstoffen en halffabricaten. dat is waar Perpetual Next naar streeft. Zo worden voedselresten omgezet in groen gas, papierslib in duurzame warmte en snoeiafval in...
24 maart 2022

Overzicht deadlines TVL en NOW

Deadline definitieve aanvraag NOW 2 nadert snel
7 maart 2022

Persbericht: RSM is verhuisd naar iconisch pand 'De Oorsprong'

Per maart 2022 is RSM verhuisd naar het iconische pand ‘De Oorsprong’ in Utrecht. RSM groeide uit haar jasje in het pand aan de Maliesingel. Het kantoor werd te klein om alle accountants, fiscalisten en consultants te huisvesten en om tevens klanten...
7 maart 2022

“Ons recyclaat heeft dezelfde kwaliteit als virgin plastic”

QCP (Quality Circular Polymers) produceert secundaire  grondstoffen uit consumentenafval, met een kwaliteit die gelijk is aan primair plastic. met deze hoogwaardige materialen werd eerder al het eerste inzamelvat voor specifiek ziekenhuisafval ...
3 maart 2022

Directeur Casper van der Velden: “Tesla is mijn grote voorbeeld; die komt naar je toe”

Al voordat we het kantoorpand van P. van der Velden bedrijfswagens in Barendrecht binnenstappen, is het duidelijk dat de ambities van het bedrijf op het gebied van verduurzamen en elektrificeren van het wagenpark geen loze kreten zijn.

Pagina's