Netherlands
Talen

Talen

8 oktober 2020

Persbericht RNI: Bouwstenennotitie bedreigt crisisbestendigheid van familiebedrijf

Familiebedrijven tonen in deze coronacrisis hun weerbaarheid en crisisbestendigheid. Deze crisisbestendigheid wordt echter ondermijnd door de bouwstenennotitie die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in mei van dit jaar aanbood aan de...
7 oktober 2020

RSM Corporate Finance begeleidt AMP Groep bij partnership met Holland Capital

RSM Corporate Finance heeft de aandeelhouders van AMP Groep gedurende het gehele transactieproces begeleid bij het aangaan van strategische partnership met participatiemaatschappij Holland Capital. Woensdag 16 september jl.
6 oktober 2020

Vastgoed-bv met “gebruikelijke beheersactiviteiten” heeft geen recht op toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rechtbank Gelderland heeft op 1 oktober 2020 uitspraak gedaan in een geschil of een vastgoedexploitant recht heeft op toepassing van de zogenoemde Bedrijfsopvolgingsregeling. Deze faciliteit kan worden ingezet bij vererving of schenking van een B.V...
28 september 2020

RSM is sterkste stijger in de top 30 accountantskantoren

RSM is volgens de jaarlijkse top 30 accountantskantoren van Accountancy Vanmorgen de sterkste stijger! Vorig jaar stonden we op plek 17 in de lijst, dit jaar op 14. In de ‘audit top 30’ nemen we zelfs de tiende plaats in.
16 september 2020

Prinsjesdag highlights - Belastingplan 2021

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2021 en dus ook het Belastingplan 2021.
15 september 2020

Reactie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen

Op 7 september 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per brief aangekondigd dat er een specifiek knelpunt in de NOW 1.0 zal worden opgelost.
15 september 2020

Controle aanvragen NOW 1.0

Op 8 september heeft het Ministerie van Financiën het controleprotocol voor de NOW 1.0 bekendgemaakt. In deze newsflash zullen wij kort ingaan op de hoofdlijnen van het controleprotocol. 
10 september 2020

TVL verzoek kan nu ook door intermediair worden ingediend

Ondernemingen die financieel zijn getroffen door het coronavirus, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020. Overigens is de TVL...
8 september 2020

'Procederen om 85 cent'

U zult misschien denken: jeetje, weer zo’n kop boven het artikel om de aandacht van de lezer te trekken, ofschoon die de lading niet dekt. Want procederen om 85 cent, die moeite neemt zelfs de meest hebberige Nederlander niet. Nou, laat ik u dan...
1 september 2020

Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis

Op 28 augustus jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit derde noodpakket strekken ertoe om bedrijven en werknemers te...
25 augustus 2020

Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert

Het einde van de zomer is al bijna in zicht en dat geldt ook voor de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de NOW 2.0. Aanvragen is namelijk mogelijk tot en met 31 augustus aanstaande. Mocht u nog overwegen een verzoek in te dienen, dan...
7 augustus 2020

Meldplicht tijdelijke detachering werknemers naar Nederland

Per 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit andere EER-landen (alle EU-lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor...

Pagina's