Netherlands
Talen

Talen

3 juli 2020

De Brexit-check

De Brexit zorgt na 31 december 2020 voor ingrijpende veranderingen in de logistiek van en naar het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe verplichte formaliteiten kunnen leiden tot vertragingen aan de grens, tenzij uw organisatie goed is voorbereid en de...
26 juni 2020

NOW 2.0 regeling gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni jl. de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze newsalert behandelt de aandachtspunten uit de NOW 2....
25 juni 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt in 2023 – wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Er is al veel gezegd en geschreven over de maatregel die leningen boven de € 500.000 bij de eigen vennootschap moet tegengaan, maar een daadwerkelijk wetsvoorstel was er nog altijd niet. Daar is verandering in gekomen. Op 17 juni 2020 is het...
22 juni 2020

Geen onbelaste schadevergoeding bij voortijdig beëindigen contract

Op 11 juni 2020 heeft het Hof van Justitie uitspraak gewezen in de zaak Vodafone omtrent de vraag of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste prestatie. Deze uitspraak vormt een aanvulling en precisering van de eerdere ‘MEO’...
19 juni 2020

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan...
19 juni 2020

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.
12 juni 2020

Fiscaal verdragsbeleid 2020

Op 29 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden. Deze notitie is verschenen omdat de vorige notitie uit 2011 vanwege nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van...
5 juni 2020

Hoge Raad verschaft meer duidelijkheid over bezitstermijn bij bedrijfsopvolgingsregeling

Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen inzake de bezitseis voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de erf- en schenkbelasting. Deze arresten zijn voor de praktijk van groot belang, want als de BOR kan worden...
22 mei 2020

Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis

Op 20 mei jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit tweede noodpakket strekken er toe om bedrijven en werknemers te...
20 mei 2020

Financiële steunmaatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw en fritesaardappelen

Op 8 mei is de regeling voor de aanvullende steun gepubliceerd in de Staatscourant: “Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19”.
14 mei 2020

Dochteronderneming kwalificeert mogelijk als vaste inrichting voor de omzetbelasting

Op 7 mei 2020 heeft het Hof van Justitie  van de EU een arrest gewezen in de zaak Dong Yang Electronics sp. z o.o. (hierna: Dong Yang).
12 mei 2020

RNI: Familiebedrijven en het familiestatuut

Familieleden die verbonden zijn aan familiebedrijven bevinden zich in de regel op het snijvlak van familie, eigendom en bedrijf. De overlap tussen deze drie elementen is inherent aan het familiebedrijf waardoor zij wezenlijk anders is dan een...

Pagina's