Aanpak van de financiële impact van Covid-19

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen, leiden tot aanzienlijke operationele en financiële ontwrichting voor bedrijven. Daarom is het belangrijk dat bedrijven proactief zijn in het beoordelen van hun liquiditeitspositie / financieringsbehoefte om de verstoring tijdens en na Covid-19 te weerstaan. Daarnaast dienen bedrijven daadkrachtig op te treden om feitelijke of potentiële financieringsproblemen te verminderen. RSM helpt u graag hierbij!

Redenen waardoor bedrijven mogelijk in problemen komen

De impact van Covid-19 is voelbaar in alle segmenten van de markt, zowel operationeel als financieel:

Operationeel Financieel
 • Verkoop: afnemende vraag, geannuleerde / uitgestelde bestellingen, gedwongen sluitingen.
 • Supply chain: stagnerende aanvoer als gevolg van overheidsingrijpen, hogere inkoopprijzen, dalende voorraadposities, langere doorlooptijden en verruiming betalingstermijnen.
 • Personeelsbestand: ziekte, impact preventiemaatregelen (thuiswerken en quarantaine plaatsing) en productiedaling.
 • Dalende omzet: dalende vraag, geannuleerde / uitgestelde bestellingen. Tijdelijke versus permanente verliezen.
 • Beperkte financieringsruimte: beperkingen om (personeels-)kosten te verlagen resulterend in dalende liquiditeitsposities en stijgende financieringsbehoefte.
 • Financiers: onvoorspelbaar gedrag van financiers (wijzigingen in beleid, kredietgoedkeuring, overheidsingrijpen nodig). 

 

RSM helpt bij relevante vragen

 1. Wat is de korte- en lange termijn liquiditeitsbehoefte (incl. werkkapitaal impact)?
 2. Hoe waarborg ik operationele continuïteit?
 3. Zijn er schuld- en kapitaaloplossingen beschikbaar?
 4. Zijn er Covid-19 overheidsmaatregelen beschikbaar?

 

​​Bereid u voor door de impact op de volgende aandachtsgebieden te evalueren:

Wat kunt u doen?

 1. Neem contact op met RSM waarna wij (al dan niet telefonisch) een afspraak met u zullen in plannen.
 2. Analyseren van specifieke probleem; uiteraard tezamen met uw financiële adviseur (indien van toepassing).
 3. Bespreken van de mogelijke oplossingen en generen van inzicht in mogelijke (gewenste) financiële scenario’s voor de nabije toekomst.
 4. Het bedenken en organiseren van structurele oplossingen voor liquiditeitsbehoefte / financiering om de financiële bedrijfscontinuering zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
 5. Bespreken van overige wensen /  te nemen maatregelen.

 

Indien u vragen heeft omtrent de coronamaatregelen en uw financiële positie, neem dan contact op met een van onze RSM adviseurs. Wij hebben een crisisteam ingesteld die u zo snel mogelijk kan voorzien van het juiste antwoord. Indien er, op dit gebied, meer informatie beschikbaar wordt gesteld of indien er een verandering plaats vindt in de gestelde maatregelen zullen wij dit uiteraard met u communiceren.

Download de brochure in pdf