Bevriezen, afkopen of omzetten van pensioen in eigen beheer?

Bevriezen, afkopen of omzetten van pensioen in eigen beheer

Sinds 1 april 2017 is het voor directeur-grootaandeelhouders niet langer mogelijk pensioen op te bouwen binnen de eigen bv.  Bent u dga en heeft u een pensioenvoorziening in uw bv? Dan heeft u drie opties: helemaal niets doen, in één keer afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening. Belastingadviseur Timo Laan van RSM legt uit wat de opties inhouden en wat de voor- en nadelen zijn. Bent u getrouwd of getrouwd geweest? Dan moet u éxtra goed opletten!

Bevriezen, afkopen of omzetten pensioen eigen beheer

Optie 1: niets doen

Heeft de herwaardering van uw pensioenvoorziening niet tot problemen geleid? Is uw eigen vermogen niet verdampt? Heeft u geen last van een dividendklem en kunt u uw aandeelhouders nog gewoon uitbetalen? Dan kunt u ervoor kiezen om niets te doen. Uw pensioengeld blijft dan gewoon binnen de bv en de bv behoudt de verplichting om uw pensioen uit te keren zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het grote voordeel: alles blijft zoals het is. En de verplichting die er staat blijft oplopen, wat fiscaal voordeel oplevert doordat het de winst drukt en daarmee de verschuldigde vennootschapsbelasting. Niets doen heeft ook nadelen: het risico op een dividendklem blijft aanwezig en u houdt te allen tijde de hoge commerciële verplichting. Daarnaast kan de verplichting om levenslang een pensioen te blijven uitkeren op termijn onwenselijk blijken.

Optie 2: pensioenvoorziening in één keer afkopen

Is de herwaardering van uw pensioenvoorziening u een doorn in het oog en wilt u ervan af? Dan kunt u ervoor kiezen het bedrag dat voor uw pensioen gereserveerd is in één keer af te kopen tegen de (lage) fiscale waarde. U krijgt het pensioenbedrag minus belasting dan in één keer op uw rekening gestort. Om deze optie extra aantrekkelijk te maken geeft de fiscus u een belastingkorting. Snelle beslissers werden hierbij extra beloond: in 2017 kreeg u 34,5% korting, in 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 krijgt u 19,5% korting op de grondslag voor de afkoop.

Het grote voordeel van afkopen: u heeft geen last meer van de dividendklem. Het nadeel is dat u in één keer circa 35% loonheffing verschuldigd bent over het gehele bedrag van de afkoop. Voor deze optie moet u dus flink wat kapitaal beschikbaar hebben. Een ander nadeel is dat u nu ondanks de korting afrekent tegen een tarief van ongeveer 35%. Dit tarief kan hoger zijn dan het tarief waartegen toekomstige pensioenuitkeringen belast zouden zijn. En bent u getrouwd? Dan kan afkoop (maar dit geldt ook voor omzetting), grote gevolgen hebben voor uw partner. U leest hier alles over in het artikel over partnercompensatie

Optie 3: Pensioenvoorziening omzetten in oudedagsverplichting.

Wilt u af van uw pensioenverplichting binnen de bv, maar wilt  u niet in één keer afkopen? Dan kunt u ervoor kiezen om de voorziening om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Die kunt u vervolgens geheel of gedeeltelijk onderbrengen als lijfrente bij een verzekeraar. Voert u de ODV in eigen beheer uit, dan dient de bv de volledige fiscale waarde van het pensioen in 20 jaar aan u uit te keren, vanaf het moment dat u AOW-gerechtigd wordt.

Het omzetten van uw pensioenpotje in een ODV heeft meerdere voordelen. U hoeft niet in één keer een groot bedrag aan loonheffing af te dragen (zoals bij afkoop), de heffing is na uw pensionering lager en u heeft geen levenslange verplichting meer om uit te keren, maar slechts 20 jaar. Er zijn ook nadelen. U loopt de belastingkorting mis die u bij afkoop krijgt, en u moet uw bv in stand houden tot 20 jaar na uw AOW-leeftijd.

Wat is de beste optie voor een dga?

Wat de beste optie voor u is, is afhankelijk van uw situatie. Zit u in een dividendklem? Heeft u genoeg kapitaal beschikbaar om te kúnnen afkopen? Bent u getrouwd of getrouwd geweest? Hoe groot is uw opgebouwde pensioenpot? Het heeft allemaal invloed. In 2017 kozen veel dga’s voor omzetten of afkopen. De een koos voor afkopen om van de hoge korting te profiteren. De ander voelde er weinig voor om in één keer zo’n grote geldsom aan de Belastingdienst af te staan.

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Zorgt u dan in ieder geval dat u dit vóór eind 2019 doet. En dat u, áls u uw keuze heeft gemaakt, dit binnen een maand na uitvoering daarvan ook meldt bij de Belastingdienst.

Wilt u meer informatie en advies op maat? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
 

     
Regio Noord- en Midden-Nederland         Regio Zuid-Nederland  
Timo Laan Vincent Theunissen  
 +31(0) 75 541 11 11 +31(0)45 405 55 55  
E [email protected] E [email protected]  

RSM Belastingadviseurs

Timo Laan is belastingadviseur bij RSM, een toonaangevend bedrijf op het gebied van accountancy. belastingadvies en bij advisering van financieel-economische en strategische vraagstukken. U kunt naast advies over uw pensioenvoorziening bij de belastingadviseurs van RSM terecht voor ieder fiscaal vraagstuk, waaronder bedrijfsopvolging, belastingaangiften, loonbelasting, vastgoed, internationaal belastingrecht en fiscale procesvoering.