Column Familiebedrijven: Het UBO-register houdt (voorlopig) stand

Ondanks de invoering van het UBO-register op 27 september 2020 loopt het nog geen storm bij de KvK om ‘Ultimate Benifical Owners’ ook daadwerkelijk te registreren. Nu is dat natuurlijk niet heel verbazingwekkend, want zoals bekend staan de meeste UBO’s niet te springen om in het openbaar toegankelijke register te worden vermeld. Verder is een termijn van 18 maanden gegeven voor de registratie van UBO’s van entiteiten die al stonden ingeschreven bij de KvK, waardoor ook om die reden geen haast wordt gemaakt.

Deadline registraties UBO

Indien niet of onjuist wordt geregistreerd geldt dat sprake is van een economisch delict waarop hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van € 20.750 staat. De verwachting is daarom wel dat het qua registraties een stuk drukker zal worden in aanloop naar de deadline van 27 maart 2022.

De hoop die in dit verband door sommige UBO’s zal zijn gevestigd op een rechter, die het UBO-register voor het verstrijken van de deadline van tafel veegt, zal inmiddels steeds kleiner zijn geworden. Het Hof in Den Haag heeft namelijk (net als eerder een lagere rechter) recentelijk beslist dat de wetgeving omtrent het UBO-register niet in strijd is met het grondrecht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen leiden, kan de Europese richtlijn waarop het UBO-register is gebaseerd niet (voorlopig) buiten werking worden gesteld.

Procedure hoogste Europese rechter

Een laatste strohalm is een procedure die loopt voor de hoogste Europese rechter. Zoals de lagere Nederlandse rechter ook aangaf, valt niet uit te sluiten dat het Hof van Justitie van de EU tot de conclusie zal komen dat het openbare karakter van het UBO-register zich niet verhoudt met het evenredigheidsbeginsel. Probleem is echter wel dat de uitspraak van de Europese rechter pas medio 2022 wordt verwacht. En tegen die tijd moeten alle UBO’s in Nederland al zijn geregistreerd.

Niet in het UBO-register?

Voor UBO’s die buiten het openbare register willen blijven geldt dan eigenlijk alleen nog maar de volgende escape-route. In situaties van een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie geldt dat een verzoek kan worden gedaan om de openbare gegevens af te schermen.

Alhoewel in de toelichting op de wet staat aangegeven dat hier slechts een geslaagd beroep op kan worden gedaan als personen van overheidswege beveiligd zijn, is het nog maar de vraag of de rechter dit op dezelfde strenge manier zal interpreteren. In elk geval geldt dat gegevens afgeschermd blijven zolang een procedure loopt en er nog geen onherroepelijke uitspraak is.

En als die uitspraak uiteindelijk toch negatief uitpakt voor de UBO is er altijd nog de kans dat het Hof van Justitie in de tussentijd alsnog heeft bepaald dat het openbare UBO-register niet door de beugel kan. Wij voorzien dan ook de nodige procedures over dit onderwerp.

Meer informatie?

RSM helpt u graag door een gerichte analyse te maken over het UBO-begrip in uw specifieke situatie en kan u tevens assisteren bij de UBO-registratie. Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur.