Coronacrisis Continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en de samenhang met de NOW-regeling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) komt zorgaanbieders die in financiële problemen komen vanwege de coronacrisis, financieel tegemoet. Voor bepaalde zorgaanbieders die niet betrokken zijn bij de zorg van coronapatiënten, is namelijk een zogeheten continuïteitsbijdrage beschikbaar gesteld.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is een vaste vergoeding gedurende de coronacrisis. Deze bijdrage wordt verrekend met 1) de feitelijke productie van de zorgverlener die gerealiseerd is tijdens de crisisperiode en 2) de meerdere productie na de crisisperiode. 

De continuïteitsbijdrage zal naar verwachting 60% - 85% van de (verzekerde) omzet bedragen, die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het exacte percentage stellen zorgverzekeraars per sector nader vast en is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren. 

Welke zorgaanbieders komen in aanmerking?

De continuïteitsbijdrage is er voor zorgaanbieders - met of zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar - welke zorg verlenen die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering (polis 2020). Er komen tevens nog aanvullende voorwaarden. 

Zorgaanbieders die primaire hulp aan corona - patiënten verlenen, partijen binnen andere acute zorg (zoals zieken-huizen en huisartsen) en Wlz-gefinancierde langdurige zorg (zoals verpleeghuizen) komen niet in aanmerking voor deze regeling. Met deze partijen maken zorgverzekeraars afzonderlijke afspraken. 

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel van de omzetdaling dat ziet op onverzekerde zorg. 

Openstelling regeling en vooruitbetaling

De regeling wordt in mei 2020 opengesteld en geldt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Als dat noodzakelijk wordt geacht, kan de regeling verlengd worden.

Vanaf 14 april 2020 is er een eerste mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen. Vanaf 20 april is het de bedoeling dat de eerste vooruitbetalingen worden overgemaakt. De vooruitbetaling bedraagt in principe 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet gebaseerd op 2020.

De vooruitbetaling vindt in fases plaats: 

  • vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie;
  • vanaf donderdag 16 april voor mondzorg;
  • vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Samenhang met NOW-regeling

De samenhang tussen de continuïteitsbijdrage en de NOW loonkosten tegemoetkoming, is complex. De dringende oproep van de overheid aan de zorgaanbieders is om eerst financiële steun te laten zoeken via de weg van de continuïteitsbijdrage. Voor het deel van de omzet dat niet valt onder de verzekerde zorg, kan vervolgens een aanvraag voor de NOW-regeling worden ingediend. 

Een aandachtspunt hierbij is dat de NOW-tegemoetkoming wordt gebaseerd op de omzetterugval in – een zelf nader te specificeren tijdens de coronacrisis - kwartaalperiode. De continuïteitsbijdrage wordt voor de NOW-regeling tot omzet gerekend, wat een neerwaarts effect heeft op de hoogte van de NOW-tegemoetkoming. Onder meer om die reden is het dan ook zaak om goed voor te rekenen hoe de (combinatie van) de regelingen in een specifiek geval uitpakken. 

Meer informatie?

Wilt u als zorgverlener weten of u aanspraak maakt op één of meerdere crisisgerelateerde overheids- of ZN-maatregelen en welke combinatie van de maatregelen in uw situatie mogelijk en/of raadzaam is? Neem dan contact op met uw RSM-adviseur of stuur een mail naar [email protected]

cover_20200410_coronacrisis_continuiteitsbijdrage_voor_zorgverleners_en_de_samenhang_met_de_now-regeling.jpg

Download 'Coronacrisis Continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en de samenhang met de  NOW-regeling' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>