Netherlands
Talen

Talen

Coronavirus: RSM helpt op fiscaal en financieel gebied

Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven substantieel geraakt. Ook de financieel-economische gevolgen kunnen aanmerkelijk zijn.  De Nederlandse regering heeft daarom diverse maatregelen bekendgemaakt die het bedrijfsleven hopelijk enige armslag bieden.

RSM biedt u advies hoe om te gaan met deze maatregelen en welke voor u van toepassing zijn. Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn.

Via onderstaande artikelen  informeren wij u over de verschillende gevolgen en wat u kunt doen als ondernemer. De 5 meest actuele nieuwsberichten zijn:

Reactie Ministerie SZW op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen (15 september 2020)
Controle aanvragen NOW 1.0 (15 september 2020)
- TVL verzoek kan nu ook door intermediair worden ingediend (10 september 2020)
- Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis (1 september 2020)
- Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert (25 augustus 2020)

Reactie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen

15 september 2020
Op 7 september 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per brief aangekondigd dat er een specifiek knelpunt in de NOW 1.0 zal worden opgelost.

Controle aanvragen NOW 1.0

15 september 2020
Op 8 september heeft het Ministerie van Financiën het controleprotocol voor de NOW 1.0 bekendgemaakt. In deze newsflash zullen wij kort ingaan op de hoofdlijnen van het controleprotocol. 

TVL verzoek kan nu ook door intermediair worden ingediend

10 september 2020
Ondernemingen die financieel zijn getroffen door het coronavirus, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020. Overigens is de TVL onlangs verlengd, zoals u ook in onze vorige newsflash kon lezen. 

Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis

1 september 2020
Op 28 augustus jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit derde noodpakket strekken ertoe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus.

Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert

25 augustus 2020
Het einde van de zomer is al bijna in zicht en dat geldt ook voor de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de NOW 2.0. Aanvragen is namelijk mogelijk tot en met 31 augustus aanstaande. Mocht u nog overwegen een verzoek in te dienen, dan moet u dus snel zijn, zeker als er bijzondere omstandigheden spelen.

Persbericht: Familiebedrijf optimistischer over gevolgen coronacrisis

21 juli 2020
Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in het begin van de crisis dachten. Dit blijkt uit een vergelijking van de onderzoeksresultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel wat in juli is uitgevoerd. Van dezelfde groep respondenten stelt ruim 65 procent dat zij in juli optimistischer zijn over de overlevingskansen van hun bedrijf vergeleken met de situatie in april 2020. In april 2020 vreesden de familiebedrijven een omzetverlies van gemiddeld 36 procent ten opzichte van april 2019. Nu blijkt dat in juni 2020 het omzetverlies 3 procent bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

NOW 2.0 regeling gepubliceerd

26 juni 2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni jl. de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze newsalert behandelt de aandachtspunten uit de NOW 2.0 regeling en stipt tevens op hoofdlijnen aan waar de NOW 2.0 verschilt ten opzichte van NOW 1.0. 

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

19 juni 2020
Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan invorderen.  De termijn van uitstel zal of is in sommige gevallen reeds verlopen.

Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis

22 mei 2020
Op 20 mei jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit tweede noodpakket strekken er toe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus.

Financiële steunmaatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw en fritesaardappelen

20 mei 2020
Op 8 mei is de regeling voor de aanvullende steun gepubliceerd in de Staatscourant: “Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19”.

Financieringsmogelijkheden voor start-ups en scale-ups

12 mei 2020
Recentelijk zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden opengesteld voor start- en scale-ups, met dit bericht willen we u op hoogte brengen van deze mogelijkheden.

De coronareserve en coronavoorziening

11 mei 2020
Recent heeft het kabinet een nieuwe maatregel aangekondigd die ondernemers de mogelijkheid biedt om een verwacht verlies voor 2020 al in 2019 in aanmerking te nemen door de vorming van een coronareserve. Dit is een interessante regeling maar er lijken wel een aantal beperkingen te gelden. 

Opnieuw aanpassingen aan de NOW-regeling

8 mei 2020
De wijzigingen aan de NOW-regeling volgen elkaar snel op.

Nieuwe fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis

24 april 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 24 april 2020 zes nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. De details van de maatregelen zullen nog verder worden uitgewerkt door de overheid. De bedoeling is dat de maatregelen zo spoedig mogelijk ingaan. Hierna geven wij een overzicht van deze maatregelen.

Versoepeling NOW-regeling voor ondernemingen onderdeel van een concern

22 april 2020
Sinds begin april 2020 kunnen ondernemingen gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Recente fiscale en financiële maatregelen in verband met de coronacrisis

22 april 2020
Met het invoeren van een aantal regelingen tracht het kabinet de financiële en fiscale gevolgen van de coronacrisis voor de maatschappij te beperken. Wij hebben in eerdere berichten deze regelingen uiteengezet.

RSM-Nyenrode Initiatief: 'Familiebedrijven: wees goed voorbereid!'

16 april 2020
Het zijn hectische en onzekere tijden voor ondernemers. Ook familiebedrijven zitten op dit moment met veel vraagtekens. Welke impact heeft de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, op die van uw klanten en bent u straks weer in staat uw omzet op het peil van voor de crisis te krijgen? Heeft u veel zieken gehad als gevolg van het coronavirus? Of erger, overlijden?

Coronacrisis Continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en de samenhang met de NOW-regeling

10 april 2020
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) komt zorgaanbieders die in financiële problemen komen vanwege de coronacrisis, financieel tegemoet. Voor bepaalde zorgaanbieders die niet betrokken zijn bij de zorg van coronapatiënten, is namelijk een zogeheten continuïteitsbijdrage beschikbaar gesteld.

Betalingsoplossingen en btw in tijden van het Coronavirus

9 april 2020
In deze uitdagende tijden voor ondernemers worden verschillende oplossingen gebruikt om betalingsontvangsten naar voren te halen of juist een lastenverlichting te creëren voor de afnemer. Echter dient bij het kiezen voor een bepaalde betalingsoplossing goed nagegaan te worden wat de gevolgen voor u zelf zijn als ondernemer. In dit artikel hebben wij voor u enkele betalingsoplossingen opgenomen en beschreven wat de gevolgen voor de btw daarvan zijn.

Aanpak van de financiële impact van Covid-19

2 april 2020
De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen, leiden tot aanzienlijke operationele en financiële ontwrichting voor bedrijven. Daarom is het belangrijk dat bedrijven proactief zijn in het beoordelen van hun liquiditeitspositie / financieringsbehoefte om de verstoring tijdens en na Covid-19 te weerstaan.

Webinar RSM: ‘Financiële en fiscale steunmaatregelen coronavirus; wat zijn uw mogelijkheden?’

1 april 2020
Update 3 april 11.00 uur: Inmiddels heeft de webinar plaatsgevonden. Wilt u meer informatie over de steunmaatregelen kijk dan op onze Coronacrisis adviespagina. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid gepubliceerd

31 maart 2020
Onlangs is de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd ter vervanging van de Regeling Werktijdverkorting (wtv-regeling), welke is stopgezet. De wettekst en de toelichting op de NOW regeling zijn op 31 maart 2020 gepubliceerd.

Exportvergunning voor (medische) persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht

30 maart 2020
Om een crisistoestand vanwege tekorten van medische persoonlijke beschermingsmiddelen te ondervangen en te voorkomen, heeft de Europese Commissie op 14 maart Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd.

Kaders tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief (“de brief”) aan de Kamer kaders gegeven voor de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”).

Coronavirus: aanvullende maatregelen kabinet voor banen en economie

17 maart 2020
Op dinsdagavond 17 maart 2020, heeft het kabinet nieuwe en aangepaste fiscale en economische maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven, werknemers en ZZP’ers tegemoet te komen. Deze steunmaatregelen zijn een aanvulling op de steunmaatregelen van 12 maart 2020.

Wat kunt u doen als uw liquiditeitspositie in gevaar komt?

17 maart 2020
In deze tijd van het coronavirus is het belangrijk dat u extra aandacht besteedt aan de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Wat kunt u doen om deze positie gezond te houden en wat zijn de mogelijkheden indien deze positie in gevaar komt? Wij informeren u graag over deze zaken en kunnen u uiteraard op dit gebied voorzien van advies en ondersteuning. 

Corona-maatregelen RSM

16 maart 2020
Om de gezondheid van onze klanten en collega’s te waarborgen, volgen we de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maatregelen RSM Ook wij hebben daarom maatregelen genomen binnen onze organisatie en onze bedrijfsvoering:

Fiscale en financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

13 maart 2020
Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven substantieel geraakt. Ook de financieel-economische gevolgen kunnen aanmerkelijk zijn.  De Nederlandse regering heeft daarom bij een brief van 12 maart 2020 enkele maatregelen bekendgemaakt die het bedrijfsleven hopelijk enige armslag bieden.

Contact

 

kunnen we u helpen? 

 

Het coronavirus-crisisteam van RSM is u uiteraard graag van dienst in deze uitzonderlijke periode.  

Stuur uw vragen naar ons crisisteam via [email protected]en wij zullen zo snel mogelijk reageren. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met ons:

+31(0)72 541 11 11 

 

20200402_coronavirus_pdf_button_liquiditeitstekort_op_maat.png