Coronavirus: RSM helpt op fiscaal en financieel gebied

Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven substantieel geraakt. Ook de financieel-economische gevolgen kunnen aanmerkelijk zijn.  De Nederlandse regering heeft daarom diverse maatregelen bekendgemaakt die het bedrijfsleven hopelijk enige armslag bieden.

RSM biedt u advies hoe om te gaan met deze maatregelen en welke voor u van toepassing zijn. Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn.

Via onderstaande artikelen  informeren wij u over de verschillende gevolgen en wat u kunt doen als ondernemer. De meest actuele nieuwsberichten zijn:

Rechter oordeelt dat UWV bijzondere beloningen moet filteren uit de referentieloonsom voor NOW 1 (20 december)
Kabinet kondigt steunpakket eerste kwartaal 2022 aan (17 december)
Toch weer economische corona-steunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021 (1 december)
Bijzonder uitstel van betaling wordt 'verlengd' tot 31 januari 2022 (8 oktober)
Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW 1 (10 september)
Kabinet stopt per 1 oktober a.s. met de meeste financiële corona-steunmaatregelen (3 september)

Kabinet kondigt steunpakket eerste kwartaal 2022 aan

29 december 2021
Tijdens een persconferentie van 14 december 2021 werd door het kabinet aangekondigd dat de economische steunmaatregelen in verband met de coronacrisis zullen worden verlengd. In een Kamerbrief van eveneens 14 december 2021 worden deze steunmaatregelen nader toegelicht. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal van deze steunmaatregelen die zullen gelden in het eerste kwartaal van 2022.

Rechter oordeelt dat UWV bijzondere beloningen moet filteren uit de referentieloonsom voor NOW 1

20 december 2021
De Rechtbank Limburg heeft in de eerste NOW-rechtzaak bepaalt dat bij de NOW-subsidievaststelling zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Als de werkgever kan aantonen dat de loonsom in de referentiemaand niet representatief is, dan dient de subside, met de juiste gegevens, opnieuw te worden vastgesteld.

Toch weer economische corona-steunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021

1 december 2021
Op vrijdag 26 november 2021 kondigde het demissionair kabinet nieuwe corona-maatregelen aan voor een periode van ten minste drie weken. Om getroffen ondernemingen tegemoet te komen, breidt het kabinet het economische steunpakket fors uit.

Bijzonder uitstel van betaling wordt 'verlengd' tot 31 januari 2022

8 oktober 2021
Het bijzonder uitstel van belastingbetaling wordt verlengd voor ondernemers die na 1 oktober 2021 nog steeds niet aan hun belastingverplichtingen kunnen voldoen, veroorzaakt door de coronacrisis.

Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW 1

10 september 2021
Op 7 september jongstleden zijn namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wijzigingsregelingen najaar 2021 bekendgemaakt.

Kabinet stopt per 1 oktober a.s. met de meeste financiële corona-steunmaatregelen

3 september 2021
Na anderhalf jaar intensieve economische steun voor bedrijven, ondernemers en werkenden stopt het demissionair kabinet op 1 oktober a.s. met de meeste corona-steunmaatregelen. Dat schrijft het kabinet in de Kamerbrief van 30 augustus jl.

De NOW-4 (zesde aanvraagperiode) op hoofdlijnen

30 juli 2021
In deze nieuwsbrief beschrijven wij de hoofdlijnen van de NOW-4, de zesde aanvraagperiode (tranche).

TVL Q2: enkele aandachtspunten en verschillen met TVL Q1

14 juli 2021
De TVL Q2 2021 is opengesteld tot 21 augustus 2021. De welbekende eis van 30% omzetdaling is ongewijzigd, maar er zijn ook verschillen met TVL Q1 2021.

Geen NOW 3.1 en 3.2 aangevraagd omdat omzetdaling door TVL lager was dan 20%? Wellicht dan toch mogelijk om NOW 3.1 en 3.2 aan te vragen!

23 juni 2021
Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL niet meetelt in de omzetberekening vanaf de NOW 3.1. Door het niet meetellen van de TVL heeft u mogelijk een lagere omzet voor de berekening van de omzetdaling in de NOW kunt u toch aanspraak maken op NOW 3.1 en NOW 3.2.

Bijzonder uitstel van betaling van belasting: mogelijk nadere actie vereist voor 1 juli 2021

14 juni 2021
In onze nieuwsbrief van 31 mei 2021 maakten we melding van het voornemen van het kabinet om de regeling met betrekking tot bijzonder uitstel uit te breiden met een langere terugbetaaltermijn (60 maanden) en een latere aanva

Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW

2 juni 2021
Eind mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan inzake administratieve lastenverlichting bij de controle van de NOW.

Afschaffing Baangerelateerde Investeringskorting

31 mei 2021
De Baangerelateerde Investeringskorting wordt mogelijk afgeschaft en vervangen door verlaging van de werkgeverspremie AWf per augustus 2021.

Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!

31 mei 2021
Ondernemers hebben te leiden te gehad door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet is daarom van plan het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal van 2021. In deze nieuwsbrief de aanvullingen voor de NOW, TVL, bijzonder uitstel van betaling en andere fiscale maatregelen.

TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

31 mei 2021
Hoe ziet de TVL voor grote ondernemingen er precies uit? Wanneer komt u in aanmerking? In dit nieuwsbericht behandelen wij een aantal belangrijke aspecten van deze nieuwe regeling.

De NOW-3.3 (vijfde aanvraagperiode) op hoofdlijnen

12 mei 2021
Het kabinet heeft de vijfde aanvraagperiode voor de NOW gepresenteerd: NOW 3.3. Er is dit keer voor gekozen niet volledig de focus te leggen op het behoud van werkgelegenheid, maar om het voor werkgevers mogelijk te maken om zich samen met hun werknemers voor te bereiden en aan t passen aan de nieuwe economische realiteit. 

Herinnering: deadline TVL Q1 aanvraag 18 mei 2021!

12 mei 2021
Heeft uw onderneming in het eerste kwartaal van 2021 te maken gehad met 30% of meer omzetdaling t.o.v. de omzet in het eerste kwartaal 2019, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De deadline voor het aanvragen van de TVL Q1 is op 18 mei a.s.

Baangerelateerde investeringskorting

22 april 2021
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is een tijdelijke stimuleringsregeling van het kabinet die ervoor moet zorgen dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK is op 1 januari 2021 ingegaan, maar is van toepassing op investeringsverplichtingen in de periode periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022.

Aanvullingen steun- en herstelpakket maart 2021

16 maart 2021
Het kabinet heeft op 12 maart een aantal aanvullingen bekend gemaakt op het bestaande economisch steun- en herstelpakket. De aanvullingen hebben betrekking op NOW, TVL, TONK en uitstel van betaling belastingschulden.

Verhoging subsidies tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

26 februari 2021
Het kabinet heeft een verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangekondigd middels een brief aan de tweede kamer. Hiermee wil zij bedrijven en sectoren blijven ondersteunen door te voorzien in hun liquiditeitsbehoefte. De verruiming ziet er als volgt uit:

Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 juli 2021

24 februari 2021
Door het voortduren van de coronacrisis, heeft het kabinet besloten om het bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 juli 2021 open te stellen. Als ondernemingen al eerder bijzonder uitstel van drie maanden hebben gekregen, kan dit uitstel tot 1 juli 2021 verlengd worden.

De NOW-3.2 (4e aanvraag periode) op hoofdlijnen

18 februari 2021
De NOW-3.2 is onderdeel van het derde noodpakket en ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Aanvragen voor deze vierde tranche kunnen worden ingediend vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. In deze nieuwsbrief beschrijven we de hoofdlijnen en belangrijkste wijzigingen.

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis

25 januari 2021
Op 21 januari jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket in het kader van de coronacrisis beschreven.

Nieuwe publicatie Ministerie SZW over het bonus- en dividendverbod onder de NOW: wees alert, voorzichtigheid geboden!

22 december 2020
Zeer recentelijk heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) via de website van de Rijksoverheid een standpunt ingenomen op welke vennootschappen binnen een concern het zogenaamde bonus- en dividendverbod betrekking heeft, alsmede de verplichting dat er geen eigen aandelen mogen worden ingekocht en  welke verboden kunnen gelden bij aanvragers va

De NOW 3 op hoofdlijnen en wat verandert er ten opzichte van de NOW 1 en NOW 2?

17 december 2020
Update 14 december 2020 - Op 9 december 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanpassingen aan het economische steun- en herstelpakket aangekondigd. Voor de NOW 3 houden deze aanpassingen in dat de eerder voorgestelde versobering wordt bevroren.

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd, nu ook in eerste kwartaal 2021

17 december 2020
Update 14 december 2020 - De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemingen die economisch getroffen zijn door de coronacrisis.

Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

17 december 2020
Update 14 december 2020 - Eerder hebben wij  u bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis. Dit bericht kunt u hier nalezen.

“Rust creëren op een markt in paniek”

19 november 2020
Deze week is het de Week van de Ondernemer, een week waarin al twintig jaar ondernemerschap centraal staat en wordt gestimuleerd.  Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 vinden bijzondere initiatieven plaats om ondernemers niet alleen extra te waarderen, maar ook te adviseren en te inspireren om door de huidige coronacrisis heen te

Reactie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onjuist ingediende NOW 1.0 aanvragen

15 september 2020
Op 7 september 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per brief aangekondigd dat er een specifiek knelpunt in de NOW 1.0 zal worden opgelost.

Controle aanvragen NOW 1.0

15 september 2020
Op 8 september heeft het Ministerie van Financiën het controleprotocol voor de NOW 1.0 bekendgemaakt. In deze newsflash zullen wij kort ingaan op de hoofdlijnen van het controleprotocol. 

TVL verzoek kan nu ook door intermediair worden ingediend

10 september 2020
Ondernemingen die financieel zijn getroffen door het coronavirus, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020. Overigens is de TVL onlangs verlengd, zoals u ook in onze vorige newsflash kon lezen. 

Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis

1 september 2020
Op 28 augustus jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit derde noodpakket strekken ertoe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus.

Deadline aanvraag NOW 2.0 nadert

25 augustus 2020
Het einde van de zomer is al bijna in zicht en dat geldt ook voor de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de NOW 2.0. Aanvragen is namelijk mogelijk tot en met 31 augustus aanstaande. Mocht u nog overwegen een verzoek in te dienen, dan moet u dus snel zijn, zeker als er bijzondere omstandigheden spelen.

Persbericht: Familiebedrijf optimistischer over gevolgen coronacrisis

21 juli 2020
Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in het begin van de crisis dachten. Dit blijkt uit een vergelijking van de onderzoeksresultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel wat in juli is uitgevoerd. Van dezelfde groep respondenten stelt ruim 65 procent dat zij in juli optimistischer zijn over de overlevingskansen van hun bedrijf vergeleken met de situatie in april 2020. In april 2020 vreesden de familiebedrijven een omzetverlies van gemiddeld 36 procent ten opzichte van april 2019. Nu blijkt dat in juni 2020 het omzetverlies 3 procent bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

NOW 2.0 regeling gepubliceerd

26 juni 2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni jl. de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze newsalert behandelt de aandachtspunten uit de NOW 2.0 regeling en stipt tevens op hoofdlijnen aan waar de NOW 2.0 verschilt ten opzichte van NOW 1.0. 

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

19 juni 2020
Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan invorderen.  De termijn van uitstel zal of is in sommige gevallen reeds verlopen.

Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis

22 mei 2020
Op 20 mei jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit tweede noodpakket strekken er toe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus.

Financiële steunmaatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw en fritesaardappelen

20 mei 2020
Op 8 mei is de regeling voor de aanvullende steun gepubliceerd in de Staatscourant: “Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19”.

Financieringsmogelijkheden voor start-ups en scale-ups

12 mei 2020
Recentelijk zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden opengesteld voor start- en scale-ups, met dit bericht willen we u op hoogte brengen van deze mogelijkheden.

De coronareserve en coronavoorziening

11 mei 2020
Recent heeft het kabinet een nieuwe maatregel aangekondigd die ondernemers de mogelijkheid biedt om een verwacht verlies voor 2020 al in 2019 in aanmerking te nemen door de vorming van een coronareserve. Dit is een interessante regeling maar er lijken wel een aantal beperkingen te gelden. 

Opnieuw aanpassingen aan de NOW-regeling

8 mei 2020
De wijzigingen aan de NOW-regeling volgen elkaar snel op.

Nieuwe fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis

24 april 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 24 april 2020 zes nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. De details van de maatregelen zullen nog verder worden uitgewerkt door de overheid. De bedoeling is dat de maatregelen zo spoedig mogelijk ingaan. Hierna geven wij een overzicht van deze maatregelen.

Versoepeling NOW-regeling voor ondernemingen onderdeel van een concern

22 april 2020
Sinds begin april 2020 kunnen ondernemingen gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Recente fiscale en financiële maatregelen in verband met de coronacrisis

22 april 2020
Met het invoeren van een aantal regelingen tracht het kabinet de financiële en fiscale gevolgen van de coronacrisis voor de maatschappij te beperken. Wij hebben in eerdere berichten deze regelingen uiteengezet.

RSM-Nyenrode Initiatief: 'Familiebedrijven: wees goed voorbereid!'

16 april 2020
Het zijn hectische en onzekere tijden voor ondernemers. Ook familiebedrijven zitten op dit moment met veel vraagtekens. Welke impact heeft de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, op die van uw klanten en bent u straks weer in staat uw omzet op het peil van voor de crisis te krijgen? Heeft u veel zieken gehad als gevolg van het coronavirus? Of erger, overlijden?

Coronacrisis Continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en de samenhang met de NOW-regeling

10 april 2020
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) komt zorgaanbieders die in financiële problemen komen vanwege de coronacrisis, financieel tegemoet. Voor bepaalde zorgaanbieders die niet betrokken zijn bij de zorg van coronapatiënten, is namelijk een zogeheten continuïteitsbijdrage beschikbaar gesteld.

Betalingsoplossingen en btw in tijden van het Coronavirus

9 april 2020
In deze uitdagende tijden voor ondernemers worden verschillende oplossingen gebruikt om betalingsontvangsten naar voren te halen of juist een lastenverlichting te creëren voor de afnemer. Echter dient bij het kiezen voor een bepaalde betalingsoplossing goed nagegaan te worden wat de gevolgen voor u zelf zijn als ondernemer. In dit artikel hebben wij voor u enkele betalingsoplossingen opgenomen en beschreven wat de gevolgen voor de btw daarvan zijn.

Aanpak van de financiële impact van Covid-19

2 april 2020
De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen, leiden tot aanzienlijke operationele en financiële ontwrichting voor bedrijven. Daarom is het belangrijk dat bedrijven proactief zijn in het beoordelen van hun liquiditeitspositie / financieringsbehoefte om de verstoring tijdens en na Covid-19 te weerstaan.

Webinar RSM: ‘Financiële en fiscale steunmaatregelen coronavirus; wat zijn uw mogelijkheden?’

1 april 2020
Update 3 april 11.00 uur: Inmiddels heeft de webinar plaatsgevonden. Wilt u meer informatie over de steunmaatregelen kijk dan op onze Coronacrisis adviespagina. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid gepubliceerd

31 maart 2020
Onlangs is de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd ter vervanging van de Regeling Werktijdverkorting (wtv-regeling), welke is stopgezet. De wettekst en de toelichting op de NOW regeling zijn op 31 maart 2020 gepubliceerd.

Exportvergunning voor (medische) persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht

30 maart 2020
Om een crisistoestand vanwege tekorten van medische persoonlijke beschermingsmiddelen te ondervangen en te voorkomen, heeft de Europese Commissie op 14 maart Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd.

Kaders tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bekend

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief (“de brief”) aan de Kamer kaders gegeven voor de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”).

Coronavirus: aanvullende maatregelen kabinet voor banen en economie

17 maart 2020
Op dinsdagavond 17 maart 2020, heeft het kabinet nieuwe en aangepaste fiscale en economische maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven, werknemers en ZZP’ers tegemoet te komen. Deze steunmaatregelen zijn een aanvulling op de steunmaatregelen van 12 maart 2020.

Wat kunt u doen als uw liquiditeitspositie in gevaar komt?

17 maart 2020
In deze tijd van het coronavirus is het belangrijk dat u extra aandacht besteedt aan de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Wat kunt u doen om deze positie gezond te houden en wat zijn de mogelijkheden indien deze positie in gevaar komt? Wij informeren u graag over deze zaken en kunnen u uiteraard op dit gebied voorzien van advies en ondersteuning. 

Corona-maatregelen RSM

16 maart 2020
Om de gezondheid van onze klanten en collega’s te waarborgen, volgen we de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maatregelen RSM Ook wij hebben daarom maatregelen genomen binnen onze organisatie en onze bedrijfsvoering:

Fiscale en financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

13 maart 2020
Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven substantieel geraakt. Ook de financieel-economische gevolgen kunnen aanmerkelijk zijn.  De Nederlandse regering heeft daarom bij een brief van 12 maart 2020 enkele maatregelen bekendgemaakt die het bedrijfsleven hopelijk enige armslag bieden.

Contact

 

kunnen we u helpen? 

 

Het coronavirus-crisisteam van RSM is u uiteraard graag van dienst in deze uitzonderlijke periode.  

Stuur uw vragen naar ons crisisteam via [email protected]en wij zullen zo snel mogelijk reageren. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met ons:

+31(0)72 541 11 11 

 

Bekijk alle informatie over de steunmaatregelen:

20210714_linkbuttons_naar_contentpagina_tvl.png

20210714_linkbuttons_naar_contentpagina_bijzonder_uitstel.png