De kennisgroep van de Belastingdienst heeft op 30 maart 2023 haar standpunt gepubliceerd over de verwerking van vastgoedparticipaties in een besloten FGR in box 3. Het standpunt van de kennisgroep is dat participanten van een besloten FGR elk van de bezittingen en schulden van een besloten FGR transparant voor hun pro rata-aandeel moeten aangeven in box 3.

RSM meent echter dat in sommige casussen een pleitbaar standpunt gevormd kan worden om toch de zogenoemde saldobenadering te kunnen hanteren voor vastgoedparticipaties in een FGR. Tevens is RSM van mening dat dit ook mogelijk is bij zogenoemde Vastgoed-C.V.’s.. Hiermee kan de waarde van vastgoedparticipatie in zijn geheel in box 3 worden belast als een overige bezitting. Deze benadering valt sinds de nieuwe box 3-wetgeving in zijn algemeenheid voordeliger uit, veelal voortkomend door het verschil in forfaitaire rendementen op banksaldi, overige bezittingen resp. schulden (zie de uitwerking van de huidige systematiek in onze nieuwsbrief hieromtrent van 21 februari  2023).

Per situatie zal hiervoor een aparte fiscaal-juridische analyse moeten worden gemaakt. Er zijn casussen denkbaar waarbij bovenstaande saldobenadering niet positief uitvalt, bijvoorbeeld als het om residentieel vastgoed gaat met een lage leverage. Reden te meer om een CV-structuur die wordt opgevoerd in Box 3 te bespreken met uw RSM-adviseur en nader te analyseren en daar waar nodig de specialisten van de Vastgoed Desk in te schakelen.