Herinnering: deadline TVL Q1 aanvraag 18 mei 2021!

Mocht uw onderneming in het eerste kwartaal van 2021 30% of meer omzetdaling hebben geleden ten opzichte van de omzet in het eerste kwartaal 2019, dan maakt de onderneming mogelijk aanspraak op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Mocht u nog geen actie hebben ondernomen, dan is er haast geboden omdat de aanvraagmodule TVL Q1 op 18 mei a.s. sluit.

Separate aanvraagmodule en deadline Q1 voor grote ondernemingen: 10 juni 2021

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aangekondigd dat de TVL Q1 met terugwerkende kracht wordt opengesteld voor grote ondernemingen. Voorheen was de regeling namelijk alleen toegankelijk voor zogeheten kleine-, micro- of middelgrote ondernemingen (hierna: mkb), een en ander op basis van Europese regelgeving. 
Inmiddels is de aanvraagmogelijkheid voor grote ondernemingen voor het eerste kwartaal 2021 opengesteld en hebben zij nog iets langer de tijd dan het mkb voordat deze sluit, namelijk tot 10 juni a.s. De regeling voor grote ondernemingen is overigens zeer recentelijk gepubliceerd en wij zullen deze op korte termijn uitgebreid behandelen in een komende Newsflash. Daarin komt ook de recentelijk geïntroduceerde accountantsverklaring voor de TVL (vanaf TVL Q1) aan bod.  

Onderscheid mkb en grote ondernemingen

Maar hoe weet u nu of uw onderneming onder het mkb valt dan wel als een grote onderneming kwalificeert en dus welke deadline voor uw onderneming van toepassing is? De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op Europees recht, gemakshalve hebben wij in tabel 1 deze samengevat. 
De beoordeling of sprake is van een mkb- dan wel grote onderneming als hiervoor bedoeld, is gecompliceerd. Zo moeten in de beoordeling meerdere jaren worden betrokken, is relevant wat de laatst gedeponeerde jaarrekening is en moet worden vastgesteld wat zogeheten verbonden- en partnerondernemingen zijn. Bij 250 of meer werknemers (omgerekend naar fulltime) is al sprake van een grote onderneming, ongeacht de jaaromzet / omvang jaarbalans. Bij minder dan 250 werknemers kan ook sprake zijn van een grote onderneming. Dat is het geval als de jaaromzet meer dan € 50 miljoen bedraagt én de jaarbalans is groter dan € 43 miljoen.

Tabel 1

Grootte

Aantal werknemers

of jaaromzet

EN Jaarbalans

Groot > 250 > € 50 mln. > € 43 mln.
Mkb (middelgroot en kleiner) < 250 hoogstens € 50 mln. ≤ € 43 mln.

Actie vereist

In verband met de naderende deadline voor het mkb voor wat betreft TVL Q1, adviseren wij om bij twijfel over de kwalificatie van uw onderneming (mkb dan wel grote onderneming) contact met ons op te nemen. Het zou namelijk vervelend zijn als u in de veronderstelling bent dat uw onderneming als groot kwalificeert (met een langere aanvraagperiode) en achteraf blijkt dat de kwalificatie ‘mkb’ is, waardoor u achteraf gezien te laat bent met aanvragen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210512_herinnering_deadline_tvl_q1_aanvraag_18_mei_2021_cover.jpg

Download de nieuwsbrief 'Herinnering: deadline TVL Q1 aanvraag 18 mei 2021!' in pdf.