Laatste update: definitief geen compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

In onze alert van 19 september 2022 gaven wij aan dat staatssecretaris van Rij – vanwege recente uitlatingen in de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ – de deur voor niet-bezwaarmakers op een kier leek te hebben gezet waar het gaat om compensatie voor teveel betaalde box 3-belasting. Van Rij wees namelijk op de mogelijkheid voor niet-bezwaarmakers om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen wanneer ze kunnen aantonen dat het werkelijke rendement over hun vermogen in enig jaar lager was dan het forfaitaire rendement in box 3. De vraag of aan dergelijke verzoeken tot ambtshalve vermindering ook tegemoet zou worden gekomen bleef echter onbeantwoord.

Op Prinsjesdag heeft Van Rij door middel van een kamerbrief aangegeven dat geen rechtsherstel zal worden geboden aan niet-bezwaarmakers. Daarbij licht hij toe dat de budgettaire gevolgen, de juridische houdbaarheid en de uitvoeringsgevolgen van eventueel rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers in aanmerking genomen, uiteindelijk besloten is om niet in compensatie te voorzien. Van Rij geeft aan dat het kabinet ‘in deze lastige tijd de prioriteit (legt) bij het ondersteunen van de koopkracht van burgers, met name gericht op de meest kwetsbare huishoudens.’

Hiermee lijkt het doek definitief te zijn gevallen voor niet-bezwaarmakers. Verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen die reeds definitief zijn vastgesteld zullen worden afgewezen, aldus de staatssecretaris.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur en die zal u graag verder adviseren.