In onze alert van 8 september 2022 berichtten wij – op basis van berichtgeving van diverse media - dat niet-bezwaarmakers geen compensatie zullen ontvangen voor de teveel betaalde box 3-belasting naar aanleiding van het Kerstarrest van december 2021. Een verzoek om ambtshalve vermindering zou dan geen soelaas meer bieden. Daarbij gaven we eerder echter ook aan dat definitieve keuzes pas met Prinsjesdag zullen worden gepresenteerd en dat staatssecretaris Van Rij genoemde berichtgeving nog niet officieel had bevestigd.

Onlangs lijkt de staatssecretaris, door recente uitlatingen in de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’, de deur voor niet-bezwaarmakers toch weer op een kier te hebben gezet. Tijdens de podcast wijst Van Rij op de mogelijkheid voor niet-bezwaarmakers om een ambtshalve vermindering te vragen wanneer aantoonbaar is dat het werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement in box 3. Dit zou dan mogelijk alsnog tot compensatie kunnen leiden.

De mogelijkheid tot indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering vervalt uiterlijk vijf jaar na het jaar waarop de aanslag ziet. Ten aanzien van een aanslag over 2017 dient dus uiterlijk 31 december 2022 een verzoek tot vermindering te zijn gedaan. Of daadwerkelijk tegemoet wordt gekomen aan een verzoek om ambtshalve vermindering is nog onzeker. Dit geeft Van Rij in de podcast nog niet prijs. Hiervoor zullen we nog moeten wachten tot Prinsjesdag.
Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur en die zal u graag verder adviseren.