Netherlands
Talen

Talen

Mvo-verslag 2018

In dit jaarverslag is te lezen dat wij in 2018 samen met onze stakeholders de RSM Business Principles hebben gedefinieerd. Deze geven onze overtuigingen weer die ten grondslag liggen aan ons handelen als professional, verankeren onze sterke punten, laten zien in welke richting wij ons willen ontwikkelen en tonen hoe wij ons willen positioneren in de maatschappij. 

Volgens onze stakeholders is de manier waarop wij als ‘rentmeesters’ maatschappelijke waarde creëren één van onze sterke punten. Een rentmeester is iemand die bezit beheert op een manier dat het ongeschonden en het liefst met meer waarde doorgegeven wordt aan een nieuwe generatie. Rentmeesterschap gaat dus over het creëren van langetermijn-waarde, iets waar wij onze klanten dagelijks in bijstaan. 

Goed rentmeesterschap zit dan ook in het DNA van familiebedrijven, één van onze voornaamste klantengroepen. Het draait bij familiebedrijven om continuïteit, zodat de kinderen/volgende generatie dezelfde, of zelfs meer kansen hebben om het bedrijf succesvol voort te zetten. Deze bedrijven zijn erop geënt dat de behoeften van het heden gediend worden zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien, in gevaar te brengen. Waarde in plaats van winst dus.

Daarnaast geeft rentmeesterschap ook goed weer hoe wij willen omgaan met de wereld om ons heen. Natuurlijk moeten wij zorgen dat onze negatieve ecologische impact zo klein mogelijk is. Om deze reden zijn wij in het begin van dit decennium gestart met de ‘Green Turtle’. In korte tijd verminderden wij ons papierverbruik, verlaagden wij de CO2-uitstoot van onze leaseauto’s en gingen wij over op duurzamere energie.

Toch denken wij als dienstverlener meer verschil te kunnen maken op het gebied van social responsibility; de positie die wij innemen in de (lokale) maatschappij en hoe wij omgaan met onze medewerkers. Als onderneming maken wij onderdeel uit van een samenleving die ons veel brengt zoals een goed functionerende rechtstaat en hoogopgeleide potentiële medewerkers. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij een bijdrage leveren om deze samenleving beter te maken. Niet alleen in geld (zo ondersteunen wij diverse sportieve, educatieve en/of culturele evenementen), maar ook in het actief participeren in lokale besturen, organisatie-comités en onderwijsprogramma’s voor kinderen met een sociaaleconomische achterstand. Op deze wijze tonen wij onze persoonlijke en oprechte betrokkenheid niet alleen bij onze klanten maar in een samenleving waar wij met onze onderneming deel van uitmaken. 

Wij bieden u met dit 6e mvo-jaarverslag een zo volledig mogelijk beeld van ons kantoor en wat ons bezighoud. Ook laten wij enkele van onze stakeholders aan het woord over hun visie op maatschappelijke ontwikkelingen en hoe zij tegen RSM aankijken. 

Ik wens u veel leesplezier.

Rudolf Winkenius
Bestuursvoorzitter RSM Netherlandscover_rsm_mvo_verslag_2018_web_staand.jpg

Dit jaarverslag gaat over de kantoren in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Rotterdam, Schiphol en Utrecht. Voor 2019 hebben wij als doel gesteld om te rapporteren over de elf RSM-kantoren in Nederland.
Wilt u één van onze eerder mvo-verslag lezen? Ga dan naar onze mvo-pagina.