“Ons recyclaat heeft dezelfde kwaliteit als virgin plastic”

QCP (Quality Circular Polymers) produceert secundaire  grondstoffen uit consumentenafval, met een kwaliteit die gelijk is aan primair plastic. met deze hoogwaardige materialen werd eerder al het eerste inzamelvat voor specifiek ziekenhuisafval geproduceerd, sinds april 2021 is ook de eerste volledig circulaire Samsonite-koffer een feit. door hergebruik van huishoudelijk plastic afval draagt QCP bij aan de circulaire economie en reduceert het CO2-emissies.

“QCP is opgericht met de stellige overtuiging dat we anders met plastic moeten omgaan.” Dat zegt Gilbert Janssen, finance director bij QCP vanaf het eerste uur. Het bedrijf werd in april 2014 opgericht door Huub Meessen, Marc Houtermans en Raf Bemelmans, entrepreneurs die hun sporen verdienden in de petrochemische industrie. Zij zagen in de herverwerking van plastic restafval tot hoogwaardig kunststoffen een kans om de reusachtige berg plasticafval in de wereld te verminderen. Hiervoor werd op het Chemelot industrieterrein in Sittard-Geleen een state-of-the-art fabriek voor plasticrecycling neergezet, die begin 2016 operationeel was. In samenwerking met strategische investeerders SUEZ, LIOF en Chemelot Ventures en met ondersteuning van de Provincie Limburg, het Limburgs Energie Fonds en de gemeente Sittard-Geleen. “Vanaf het moment dat de stromen begonnen te lopen, konden we aan onze ambitie beginnen om de grootste Europese leverancier van circulaire plastics te zijn”, aldus Janssen.

GROEIENDE BEHOEFTE

De fabriek is in staat om huishoudelijk plastic afval om te zetten in 35.000 ton polypropyleen (PP) en hogedichtheidspolyethyleen (HDPE). QCP volgt hiermee de groeiende vraag naar de recycling van kunststoffen door fabrikanten. Janssen: “Er wordt in Europa per jaar bijna 50 miljoen ton plastic afval geproduceerd, waarvan slechts 25 procent wordt gerecycled. De EU streeft ernaar om dit te verhogen tot 55 procent in 2025. Consumenten worden zich steeds meer bewust van de milieugevolgen van plastic en vragen om duurzamere oplossingen. Brand owners reageren op die trend en zoeken naar partners voor de gezamenlijke ontwikkeling van circulaire producten.” Naar verwachting zal op deze manier de groei van de circulaire economie de behoefte naar gerecyclede materialen steeds verder doen toenemen.

PRODUCTIETECHNOLOGIE

Op basis van voorgesorteerd afval dat door aandeelhouder SUEZ wordt aangeleverd, vervaardigt QCP hoogwaardige polymeren in de vorm van korrels (pellets), die nieuw of virgin plastic volledig kunnen vervangen voor bepaalde toepassingen. Voor de productie van onder meer shampooflessen, kratten en kinderwagens. Janssen: “De traditionele recycler kijkt vanuit de supply-kant welke grondstoffen hij kan krijgen en maakt daarvan een passend kwaliteitsproduct, zoals bermpaaltjes of bloembakken. Wij richten ons juist op de demand-kant; er is vanuit de industrie behoefte aan een product dat geschikt is voor hoogwaardige toepassingen, en dat in grote hoeveelheden. Via een nauwkeurig proces van scheiden, wassen, zuivering en extrusie, waarbij we innovatieve technologieën inzetten, zijn wij in staat dit product van unieke kwaliteit te leveren. Tegelijkertijd proberen we ook de restafvalstromen weer zoveel mogelijk te hergebruiken.”

OFFICIEEL KEURMERK

Een indrukwekkend voorbeeld van een product vervaardigd uit hoogwaardig QCP-materiaal is het zogeheten SZA-vat, een inzamelvat van gerecycled plastic voor specifiek ziekenhuisafval. “Een belangrijke mijlpaal,” zegt Janssen, “want aan de stevigheid van zo’n vat worden vanwege hygiëne en eventueel besmettingsgevaar uiteraard extreem hoge eisen gesteld. Door steeds weer wat ‘peper en zout’ toe te voegen heeft onze ‘chefkok’, de innovation manager, ons product geperfectioneerd tot de kwaliteit aan alle eisen voldeed. De uitdaging bij afvalrecycling is altijd om een constante kwaliteit, kleur en hoeveelheid te kunnen bieden, omdat de samenstelling van consumentenafval seizoensgebonden is en afhankelijk van waar het in Europa vandaan komt. Maar als je topproducten zoals het SZA-vat - en sinds dit jaar ook onze Samsonite-koffer - met een officieel keurmerk kan produceren, dan is alles mogelijk.”

JOINT VENTURE

Naast de technologische uitdagingen zijn er altijd nog andere hindernissen. Zo was destijds vanuit wet- en regelgeving niet duidelijk of het SZA-vat wel van recyclaat uit consumentenafval gemaakt mocht worden. Janssen: “Dan ben je de eerste die zulke hoogwaardige korrels kan produceren en dan kan je niet leveren! Dat heeft ons doen inzien dat we nog een tweede sterke partij nodig hadden om onze ambitie van Europese leider waar te maken. We hadden naast iemand die ons van grondstoffen voorziet, ook iemand nodig om ons eindproduct te vermarkten. Zodoende werd QCP in 2018 een volledig circulaire Joint Venture tussen wereldwijd leidend afvalbeheerbedrijf SUEZ (dat gedeeltelijk al aandeelhouder was) en het Amerikaanse LyondellBasell, een van ’s werelds grootste petrochemiebedrijven. En in 2020 hebben we, vanuit diezelfde groeiambitie, een eerste onderneming overgenomen: TIVACO, een plasticrecyclingbedrijf in België.”

CIRCULAIR IN KENNIS EN MENSEN

“Qua financiële functie was het al snel niet meer te doen in m’n eentje vanachter mijn laptopje”, lacht Janssen. In 2016 kwam Tim Boumen erbij, aanvankelijk als stagiair vanuit Hogeschool Zuid, inmiddels is hij de accounting en control manager van heel QCP. Boumen: “Mijn opdracht was om een Performance Management-systeem op te zetten, zodat je als organisatie weet wanneer je je doelen bereikt en waar je moet bijsturen. Meestal krijg je als jonge werknemer bij een afdeling een beperkte en afgekaderde taak, maar ik zag en deed hier meteen alles. Nu leid ik een financeteam van vier jonge gasten, waarvan drie eveneens als stagiair begonnen zijn.” Janssen wilde werken met jonge mensen, die de theorie kennen, de uitdaging zien en zichzelf willen ontplooien. “In feite is ook dat een vorm van circulair zijn”, zegt hij. “Mijn kennis die via Tim weer overgaat op de volgende. Dat (stage)concept hanteren we nog steeds, we willen het uiteindelijk breed binnen het bedrijf uitrollen.”

FIT FOR FUTURE GROWTH

QCP Group heeft nu ongeveer 100 fte’s, een netto-omzet van ruim 50 miljoen en een balanstotaal van 65 miljoen. “We hebben een wat roerige tijd gehad qua winstgevendheid”, laat Janssen weten. “Met een nieuwe, unieke technologie en een product waarvoor de markt eerst klaargemaakt moest worden. Maar inmiddels hebben we een indrukwekkende groeistrategie. Onze fabriek is goed voor 35 kt (35.000 ton), en de grote ambitie, ook vanuit de aandeelhouders, is om flink door te groeien.” Het afgelopen anderhalf jaar is er daarom veel aandacht besteed aan het fit for future growth maken van de finance-afdeling. Boumen: “Wij hebben vanaf het begin een enterprisemodel gebouwd om internationaal te kunnen expanderen. Het gevaar bij een snelgroeiend bedrijf is dat je het overzicht verliest. Daarom hebben we SAP als backbone van ons ERP-systeem geïmplementeerd. Op deze manier kunnen we snel nieuwe entiteiten ‘bij-klikken’ en de controle behouden.”

WAARDEVOL PARTNERSHIP MET RSM

Volgens Boumen hebben de vakkundigheid, betrokkenheid en flexibiliteit van RSM QCP meer dan eens uit de brand geholpen. “Voor specifieke expertise kunnen we altijd bij hen terecht. Auditor Leo van Wersch zag al vanaf het begin onze potentie en hij heeft ons samen met Peter Janssen en Miranda van Wanrooij de hele weg begeleid, van een samenstelopdracht tot inmiddels een full audit.” Gilbert Janssen is daarnaast zeer te spreken over de internationale connecties van RSM. “Met de acquisitie van Tivaco deden we ineens zaken over de grens, en we hebben nog meer groeiambities in andere landen. Dan loop je tegen dingen aan die je niet gewend bent en dan is het prettig dat er snel en effectief geschakeld kan worden. Datzelfde geldt voor de periode dat we onderdeel werden van de Joint Venture. Wij waren toen zelf nog niet auditplichtig, maar voor die twee beursgenoteerde bedrijven ben je een strategische asset, wat voor ons plotseling allerlei nieuwe rapportageverplichtingen met zich meebracht.”

VOORSPRONG BEHOUDEN

Gilbert Janssen: “Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we betekenisvol ondernemen. Niet jijzelf bent belangrijk, maar het geheel en de impact op lange termijn. En als je een klein beetje kan bijdragen aan een betere wereld, dan mag je daar best een trots gevoel bij hebben. Wij spelen altijd twee dingen goed uit: onze gunfactor en hoe we onze boodschap presenteren. Het eerste gaat erover dat we ons verhaal met groot enthousiasme en vanuit het hart vertellen, want alleen zo raak je de ander en kun je echt overtuigen. Het tweede houdt in dat je het verhaal dat je wilt vertellen zonder uitzondering visueel aantrekkelijk overbrengt, met de nodige professionaliteit. Het kwaliteitsdenken en het begrip van processen en de manier waarop de supply-chain geregeld moet zijn, namen de QCP-oprichters mee vanuit hun achtergrond in de petrochemie. En daar doen we nog altijd ons voordeel mee. Wel zien we dat de markt ook interessant wordt voor veel andere partijen, dus wij moeten ervoor zorgdragen dat we onze voorsprong behouden. Daar moeten we ook onze partnerships voor gebruiken, en op financieel gebied is RSM daar voor ons een prima partij in.”

auteur Vanessa van Zalm

fotograaf  Frans Straus


Dit artikel verscheen in het RSMagazine (najaar 2021), een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u het magazine voortaan ook kosteloos toegezonden!