Opinie: 'Verschildenken'

‘Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus’
John Gray, eerste druk 1992; meer dan 450.000 Nederlandstalige exemplaren verkocht

Is dit nu werkelijk het verschil in optreden tussen mannen en vrouwen? Jelle Havermans besteedt op 15 februari 2020 in zijn Opinie in het Parool hieraan eveneens aandacht. Hij merkt op dat de gedachten van John Gray allang achterhaald of door de sociale wetenschappers met de grond gelijk gemaakt zijn. De heer Havermans constateert echter dat het verschildenken immens populair is. Zijns inziens wordt te veel gedacht vanuit het idee dat we tegenovergestelde wezens zijn. Het verschildenken draagt bij aan stereotypering, een beperking in gelijkwaardige behandeling en voor de vrouw bovendien een beperking in sociale en maatschappelijke vrijheden. Hoe zorgen we ervoor dat we ‘verschil’ als iets positiefs blijven zien?

Onderzoek naar de feiten vormt de basis van mijn optreden als tax litigator bij RSM. Ook voor dit thema is dat zeker waardevol. Zo heb ik een recent onderzoek opgediept over ondernemerschap in Nederland, gepubliceerd door het CBS in augustus 2020. Wat blijkt: eenderde van de ondernemers is vrouw, vrouwelijke ondernemers zijn hoger opgeleid dan hun mannelijke evenknie en vrouwen bereiden zich beter voor en gaan vaak rationeler, berekender te werk. Op Bloovi.nl (Sarah Ghekiere, 23 december 2019) is nog te lezen dat een vrouwelijke ondernemer mensen inspireert en hen kan laten geloven in haar visie. Daarbij is relevant dat mensen zich (kunnen) herkennen in het ingenomen standpunt. Deze laatste constatering kan ik vanuit de dagelijkse praktijk onderschrijven.

De kerntaak van een tax litigator is om de belangen van cliënt in de rechtszaal te verdedigen. De overtuigingskracht van een standpunt is van twee factoren afhankelijk. De basis wordt gelegd door een gedegen feitenonderzoek. De juiste vastlegging hiervan is essentieel. Dit voorkomt namelijk dat op die grond een ingenomen standpunt wordt verworpen. De tweede factor is de juridische onderbouwing. Fiscale wet- en regelgeving aangevuld met jurisprudentie en vakliteratuur vormt uiteraard de eerste bron. Maar daar stopt het wat mij betreft niet. Rechtsgebieden binnen Nederland zijn naar elkaar toegegroeid. Die ontwikkeling zet zich bovendien nog voort. Daar waar mogelijk speel ik dan ook ‘leentje buur’ bij andere rechtsgebieden. Een rationele benadering met een gedegen voorbereiding leidt vervolgens tot een markant optreden, zodat litigation daadwerkelijk het slotakkoord van de geschilbeslechting is.

Juist in een tijd waarin al snel een blik meningen wordt opengetrokken in de media, is het raadzaam terug te gaan naar de basis: de feiten. Bereid je voor, val terug op feiten en inspireer anderen. Als je dat doet, kom je al snel bij de conclusie dat ‘verschil’ niet tot beperkingen hoeft te leiden, maar juist voor toegevoegde waarde zorgt. Maak vandaag zelf nog het verschil! 

Rosery Niessen is tax litigator bij RSM.
 

auteur Rosery Niessen

fotograaf  Frans Strous


Dit artikel verscheen in het RSMagazine (voorjaar 2021), een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u het magazine voortaan ook kosteloos toegezonden!