Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd, nu ook in eerste kwartaal 2021

Update 14 december 2020 - De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemingen die economisch getroffen zijn door de coronacrisis. Na een initiële periode (juni tot en met september 2020) van tegemoetkoming voor ondernemingen in een beperkt aantal branches, is de TVL verlengd, verhoogd en in het vierde kwartaal van 2020 en eerste kwartaal 2021 bovendien toegankelijk gemaakt voor vrijwel alle sectoren. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van deze tweede periode (vierde kwartaal 2020) en derde periode (eerste kwartaal 2021) van de TVL voor u op een rij. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de laatste aangekondigde aanpassingen van het steun- en herstelpakket van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van 9 december 2020.

Kenmerken TVL subsidie tweede en derde periode

De belangrijkste kenmerken van de subsidie zijn de volgende:

  • De TVL vergoedt 50%- 70% van het vaste lasten percentage van de sector (forfaitair bepaald) maal het omzetverlies;
  • Het maximum bedrag aan TVL is per 1 oktober 2020 verhoogd naar € 90.000 per onderneming per drie maanden. Dat was in de eerste periode € 50.000 per bedrijf per vier maanden;
  • Voor het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 komt de sectorale beperking te vervallen en is de TVL beschikbaar voor nagenoeg alle sectoren.

Belangrijkste voorwaarden: omzetverlies, vaste lasten en aantal werknemers

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn als volgt:

  • Minstens 30% omzetverlies (subsidieperiode versus dezelfde (referentie-) periode in 2019);
  • Minimaal € 3.000 vaste lasten in drie maanden (was € 4.000 in vier maanden)
  • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers in dienst (let op, in een aantal gevallen vindt samentelling van werknemers binnen een concern plaats).

Bijzondere regeling evenementen- en horecabranche

De subsidie voor een onderneming met een eet- of drinkgelegenheid wordt verhoogd met een opslag. 

Naast extra steun voor de horeca, is er ook een evenementenbranchemodule binnen de TVL aangekondigd voor het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021. De regeling is gericht op de organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen, zoals kermissen, sportevenementen en festivals. 

De module is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal 2020 dan wel eerste kwartaal 2021, vanwege (branche gebonden) lage referentieomzet in die periodes van het jaar. Voor de openstelling van de module zal de regeling eerst bij de Europese Commissie genotificeerd moeten worden voor goedkeuring als staatssteun.

Aanvraagperiode en indieningsprocedure

De TVL voor oktober tot en met december 2020 kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode voor het vierde kwartaal 2020 loopt tot en met 29 januari 2021, 17.00 uur. De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal 2021 gaat naar verwachting in de loop van februari 2021 open.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de TVL? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

20201117_regeling_tegemoetkoming_vaste_lasten_tvl_rsmnet.png

Download 'Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd, nu ook in eerste kwartaal 2021' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>