RSM-Nyenrode Initiatief: 'Familiebedrijven: wees goed voorbereid!'

Het zijn hectische en onzekere tijden voor ondernemers. Ook familiebedrijven zitten op dit moment met veel vraagtekens. Welke impact heeft de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, op die van uw klanten en bent u straks weer in staat uw omzet op het peil van voor de crisis te krijgen? Heeft u veel zieken gehad als gevolg van het coronavirus? Of erger, overlijden? Veel ondernemers zitten op dit punt in het zelfde schuitje.

Maar binnen het familiebedrijf speelt nog een andere dimensie. Dat gaat over de knagende vraag of uw bedrijfsvoering doorloopt als u getroffen bent of wordt door de coronacrisis. We weten dat veel ondernemers van familiebedrijven daar de afgelopen weken slapeloze nachten van hebben gehad.

Uit het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI) onderzoek ‘familiebedrijf & coronacrisis’ van 9 april jl. blijkt dat bijna een derde van de ondernemers in deze periode nadenkt over wat er met het bedrijf gebeurt als hij of zij er niet meer is. Ons advies: laat het niet bij nadenken. Als u één van de mensen bent die naar de IC toe moet dan kunt u soms tot weken lang geen beslissingen nemen voor uw bedrijf. Dit is het moment om te bekijken of het bedrijf kan doorlopen als u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om de onderneming te leiden. 

Wat als onverhoopt uw kinderen de leiding over moeten nemen? Veel ondernemers gaan ervan uit dat “de kinderen het prima over kunnen nemen”. Maar stelt u zich ook de vraag of zij in die situatie ook formeel de leiding over kunnen/moeten én mogen nemen? Welke stappen moeten genomen worden om het hen makkelijker te maken die rol (al dan niet tijdelijk) van u over te nemen en welke documenten kunt u maar beter gereed hebben? Een goede voorbereiding op onverwachte gebeurtenissen is dan ook raadzaam.

RSM kan u adviseren en ondersteunen in het opstellen van de vaak complexe, maar noodzakelijke documenten.

Nooddocument

Een eerste stap om uw familie, opvolgers en uw medewerkers te ontzorgen in een onvoorziene noodsituatie is het opstellen van een nooddocument. Een nooddocument is feitelijk een inventarisatie van alle relevante gegevens die voor het bedrijf belangrijk zijn.

Denk aan informatie over u, wie moet worden geïnformeerd in een noodsituatie (accountant, belastingadviseur, notaris met hun contactgegevens), informatie over aanwezigheid van een testament, levenstestament, huwelijkse voorwaarden, de bewaarplaatsen van belangrijke documenten (zoals oprichtingsaktes, statuten, aandeelhoudersovereenkomst, bancaire volmacht en verzekeringspolissen), vastlegging van verantwoordelijken voor verschillende afdelingen in uw bedrijf (zoals IT, financiën en bankzaken), voortzetten van productie- en dienstprocessen, (vindplaatsen) van wachtwoorden en welke betalingsverplichtingen er zijn. Dit is maar een greep uit de zaken die in het nooddocument naar voren komen.

Tip:

We adviseren om zowel een nooddocument met zakelijke gegevens als een nooddocument met de privégegevens op te stellen.

STAK & (levens)testament

Naast een nooddocument zijn er nog meer zaken die aandacht vragen. Is juridisch geregeld wie de leiding van uw bedrijf mag overnemen als u dat (tijdelijk) niet kunt? Wie neemt de aandeelhoudersbeslissingen als die urgent zijn en u dat (tijdelijk) niet kunt? Krijgt uw partner die taak informeel? Of heeft u er over nagedacht wie die taak moet uitvoeren als u het niet kunt? U kunt hierbij denken aan een vorm van een algehele volmacht of levenstestament als onderdeel van de oplossing.

Een andere mogelijkheid kan zijn om een STAK(Stichting Administratiekantoor) op te zetten waardoor u middels een zelf te benoemen bestuur het economische belang en de zeggenschap binnen uw onderneming kunt splitsen. Hierbij adviseren wij u de STAK aan te vullen met of aan te laten sluiten aan uw (levens)testament en de statuten van uw onderneming. Bekijk of uw (levens)testament nog actueel is en voldoet aan uw wensen en de huidige wetgeving.

Wij merken dat het onze klanten en hun familie rust geeft als ze op dit punt hun zaken goed geregeld hebben. Bovendien ontzorgt dit uw familie in geval van een noodsituatie en waarborgt u de voorzetting van uw onderneming.

Nadenken over én voorbereiden op eventuele drastische veranderingen (met name opvolgingsvraagstukken) in uw organisatie is lastig. Maar wacht hier niet te lang mee en schuif het niet voor u uit. In een (telefonisch) overleg leiden onze specialisten u door de soms complexe en emotionele vraagstukken. Zij helpen en ontzorgen u. Door de goede en nauwe banden die zij met notarissen hebben, kunnen de aktes vaak op korte termijn worden opgesteld. Wij kunnen u snel helpen met oplossingen voor uw specifieke situatie. En houdt u daarbij voor ogen, de suggesties die we doen zijn snel te implementeren en niet complex in de uitvoering.

U bent goed voorbereid omdat wij het zijn!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen of wilt u het nooddocument ontvangen? Neem contact op met uw RSM-adviseur of met één van onze adviseurs van de familiebedrijvenadviesgroep via [email protected].

Download 'Familiebedrijven: wees goed voorbereid!' in pdf