RSM verzorgt workshop bij NBA over dilemma's voor compliance officers

Binnen de NBA is vorig jaar een ledengroep ontstaan voor accountants die in een andere functie in een zakelijke omgeving functioneren. Een grote groep accountants is in de hoek van compliance werkzaam bij bijvoorbeeld financiële instellingen, zorginstellingen of grote multinationals. Voor deze ledengroep organiseert de NBA regelmatig bijeenkomsten. In maart jl. mocht Marlène Jans samen met het team van de Kennistafel Gedrag & Cultuur van de VCO (Vereniging voor Compliance Officers) al een interactieve bijeenkomst verzorgen over de Toolbox Gedrag & Cultuur.

marlene_jans_bij_nba2.jpg
Marlène Jans 

Op 17 oktober jl. was Marlène Jans samen met Herman Annink uitgenodigd om voor deze ledengroep van de NBA een workshop te organiseren over dilemma's voor compliance officers. Na een algemene presentatie aan de ca. 60 geïnteresseerden over het specifieke karakter van dilemma's in de rol als compliance professionals gingen Herman en Marlène - met additionele ondersteuning van Loes van Kan - in drie teams de discussie aan over een actueel dilemma. Dit leverde interessante discussies op, waarbij ook vragen als 'het mag misschien (juridisch) wel, maar deugt het dan ook?", "hoe integreer ik de kernwaarden van onze onderneming in de dilemma-analyse?" en "hoe ondersteun ik de organisatie en het management, zonder dat ik zelf klem kom te zitten?" aan de orde kwamen. Ook onderwerpen als groepsdruk en integere en beheerste bedrijfsvoering kwamen aan de orde, en ondanks de gevarieerde achtergrond van de accountants in de zaal ontstond er een interessante discussie. De borrel na afloop werd goed bezocht, en dat blijkt altijd een goed teken te zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over compliance en de rol van de compliance officer in uw organisatie? Neem dan contact op met RSM.