Ondernemingen die financieel zijn getroffen door het coronavirus, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020. Overigens is de TVL onlangs verlengd, zoals u ook in onze vorige newsflash kon lezen. 

Voorwaarden TVL

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:   

  • de onderneming stond op 15 maart 2020 in het handelsregister bij de KvK geregistreerd onder een nader bepaalde SBI-code (het gaat om onder meer de horeca-, recreatie- en evenementensector);
  • er is minimaal 30% omzetverlies;
  • de onderneming heeft in de maanden juni tot en met september 2020 in totaal € 4.000 of meer vaste lasten, zoals huur, pacht, verzekeringen en onderhoudskosten;
  • er zijn niet meer dan 250 werknemers in dienst, waarbij EU regelgeving leidend is (let op, hierbij kan het zijn dat samentelling van werknemers binnen de groep moet plaatsvinden). 

Vaststelling omzetverlies

Een belangrijke voorwaarde voor het recht op TVL is het omzetverlies. Dit omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de subsidieperiode in 2020 af te zetten tegen de omzet in de referentieperiode in 2019. De omzet in de subsidieperiode is de omzet in het tweede kwartaal 2020 gedeeld door drie, plus de omzet in het derde kwartaal 2020. De omzet in de referentieperiode is de omzet in het tweede kwartaal 2019 gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet van het derde kwartaal 2019.

Er geldt een alternatieve rekenmethode voor het vaststellen van de referentieomzet bij ondernemingen die uiterlijk 29 februari 2020 voor de eerste maal zijn ingeschreven bij de KvK. 

Voor ondernemingen die na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst stonden ingeschreven in het handelsregister, geldt als referentieomzet de omzet in de vier kalendermaanden volgend op de maand van de start van de activiteiten.

Voor ondernemingen die na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst stonden ingeschreven in het handelsregister, geldt als referentieomzet de omzet vanaf de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met vier.  

Voor ondernemingen die na 29 februari 2020 voor de eerste maal zijn ingeschreven bij de KvK, geldt geen eis van omzetverlies. Zij kunnen in aanmerking komen voor de TVL als zij in de maanden juni tot en met september 2020 ten minste € 4.000 in totaal aan vaste lasten hebben.

Aanvraagprocedure

Aanvankelijk was het alleen voor ondernemingen zelf mogelijk om een TVL aanvraag in te dienen en konden zij de aanvraagprocedure niet uitbesteden. In de praktijk bleek er toch behoefte te zijn om de aanvraag uit te besteden aan bijvoorbeeld de accountant in de rol van intermediair. 
Na oproep van diverse accountancy brancheorganisaties is dit sinds kort ook mogelijk gemaakt. Intermediairs kunnen nu dus ook de aanvraag indienen, als de aanvrager ze via eHerkenning daartoe machtigt.  RSM helpt u graag met het nagaan of uw onderneming recht heeft op de TVL subsidie alsook met de daadwerkelijke aanvraagprocedure. 

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

Download 'TVL kan nu ook door intermediair worden ingediend' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>