"Wie onderneemt voor de toekomst kijkt en beslist anders"

Facilicom Group is een van de bekendste spelers in de wereld van de facilitaire dienstverlening met een sterk Nederlands familiebedrijf als basis. Actief in de schoonmaak, catering, security, gebouwenonderhoud en facilitair management. Martine Geurts, dochter van oprichter Johan Geurts, vertegenwoordigt samen met haar broer de aandeelhouders in het algemeen bestuur van de onderneming (50/50%). Maartje Bouvy is CFO van Facilicom Group. “Duurzaamheid, diversiteit en inclusief ondernemen zijn onderwerpen die ons na aan het hart liggen.”

VOORSORTEREN OP DE TOEKOMST

Martine GeurtsMartine Geurts (zie foto links) kwam na haar studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een functie bij Arthur Andersen in 1988 in dienst van Facilicom Group, toen nog Gom. Ze werd verantwoordelijk voor het standaardiseren van de bedrijfsprocessen en het invoeren van kwaliteitssystemen bij de divisies. Van 2004 tot 2020 was zij aangesteld als vice- CEO, in april vorig jaar deed zij een stapje terug en is nog betrokken bij de organisatie via de HRM-commissie, via een IT-project en via de onderneming Buitengewoon, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt probeert te plaatsen binnen de eigen bedrijven van de Facilicom Group. Daarnaast is ze voorzitter van de Facilicom Foundation. Martine is getrouwd en heeft drie kinderen. “Langzaamaan moet je toe naar een structuur die onafhankelijk werkt van aandeelhouders. Met een goed functionerend Algemeen Bestuur en een concerndirectieteam dat bemenst is door niet-familieleden. Ik sluit zeker niet uit dat de kinderen in de toekomst in het bedrijf komen, maar zij moeten hun eigen tijd kunnen kiezen.”

maartje.pngMaartje Bouvy (zie foto rechts) is CFO van Facilicom Group. In april vorig jaar nam zij de personeels- en loonadministratie en facilities en inkoop van Martine over. Ze studeerde Business aan de Nyenrode University en Economie en Rechten aan de Vrije Universiteit, deed de studie Executive Master Finance & Control. Maartje is getrouwd, heeft vier kinderen, drie honden en vier kippen. “Ik vind het prettig dat we meer vrouwelijke beslissers in de top hebben. Dankzij de aanwezigheid van Martine, voorheen in de rol van executive en nu in de rol van non-executive en aandeelhouder, heb ik niet continu het idee dat ik als vrouw een andere mening heb. Daarbij vergroot het ook gewoon de lol in mijn werk!”

WAARDE TOEVOEGEN AAN HET BEDRIJF

De wil om het bedrijf ook voor de volgende generatie gezond te houden zorgt bij familiebedrijven voor een betere focus op de lange termijn, aldus Maartje. “Er is meer ruimte voor de menselijke maat dan in beursgenoteerde bedrijven, waarbij winst vaker wordt gezien als het resultaat van een goede aanpak dan als doel op zichzelf. Het wordt langzaamaan duidelijk dat we met ons huidige kapitalistische systeem de boel aan het uithollen zijn, en het model van familiebedrijven is in die zin meer ‘sustainable’. Daardoor is er vanzelf meer oog voor duurzaamheid, wat ook voor klanten steeds vaker een knock-outcriterium is. Ik heb dat stokje van Martine overgenomen, maar zelfs in haar rol als aandeelhouder helpt ze het bedrijf nog door te focussen op het toevoegen van waarde in plaats van alleen op kosten.” Trots laat ze weten dat Facilicom nog voor de zomer als eerste grote dienstverlener in Nederland SCOPE-3 van de CO2- prestatieladder haalt, als opmaat naar een volledig CO2-neutraal 2030.

VOORBEELD VOOR JONGE TALENTEN

Binnen de organisatie is er de afgelopen jaren nadrukkelijk gestuurd op meer vrouwen aan de top, Martine ziet met een Algemeen Bestuur van twee vrouwen op zes mannen, en slechts één vrouw in het concerndirectieteam nog ruimte voor verbetering. “Er is geleidelijk meer aandacht gekomen voor de positie van vrouwen en mannen”, zegt Martine. “Maar op dit moment zitten we in het bestuur niet op het wettelijk quotum, terwijl juist diversiteit aan meningen en invalshoeken een completer beeld biedt. Een divers team neemt betere besluiten, waarbij het niet puur gaat om de man-vrouwratio, maar veel meer nog om complementaire competenties en karaktereigenschappen.” Te veel vrouwen herkennen zich nog in een te grote bescheidenheid of te weinig zelfvertrouwen, reden waarom Maartje jonge vrouwen met enige regelmaat uitnodigt om een dag op haar kamer te komen werken. “Dan zien ze hoe dat voelt als je op de dertiende zit, met een grote stoel, waar mensen naar binnen lopen om bij jou te vergaderen. Martine en ik zijn verder redelijk normaal en benaderbaar en bovendien het levende voorbeeld dat je ook met kinderen een toppositie kunt bereiken.”

CULTUUROMSLAG

Een term die goed bij het bedrijf past is ‘value differences’: iedereen mag vertellen wat hij of zij vindt en het wordt gewaardeerd als mensen anders denken. Martine: “Binnen Facilicom streven we naar een open werksfeer, een veilige omgeving waarin mensen zich durven uitspreken. Om dat te bewerkstelligen moet je er bovenop zitten en actief de discussie stimuleren over diversiteit in de meest brede zin. Dat gaat over mannen en vrouwen, maar ook over de niet-westerse achtergrond of seksuele oriëntatie. De eerste stap hierin was de blog ‘Meer culturele diversiteit aan de top’ van CEO Geert van de Laar, daarna volgde een webinar over wat we precies verstaan onder diversiteit en inclusiviteit en binnenkort houden we een presentatie voor de directieraad, om de brede discussie ook in de divisiemanagementteams te laten plaatsvinden. Wil je hierin iets bereiken, dan moet je toewerken naar een cultuuromslag binnen de organisatie en daarop schakelen, zoals we eerder met thema’s als duurzaamheid en parttime werken ook hebben gedaan. De boardroom als afspiegeling van het bedrijf is misschien niet helemaal haalbaar, maar we doen er wel hard ons best voor.”

OVER FACILICOM GROUP
Johan Geurts richtte in 1966 de Gebouwen Onderhoud- Maatschappij (Gom) op: een handelsonderneming in schoonmaakartikelen, die met de gemeente Rotterdam een indrukwekkend contract afsloot. Met de strategie om facilitaire dienstverlening zoveel mogelijk geïntegreerd aan te bieden, groeide het bedrijf door de jaren heen uit tot multinational met vestigingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor staat in Schiedam. Facilicom Group is met circa 32.000 medewerkers inmiddels een van de grootste werkgevers van Nederland en sinds 2,5 jaar klant bij RSM, specifiek bij de M&A-afdeling. De bedrijven uit de groep, zoals Breijer, Facilicom Solutions, Gom, Trigion, Tapwacht en Incluzio, zijn stuk voor stuk toonaangevende spelers in hun branche en samen goed voor een jaaromzet van circa 1,2 miljard euro. Het is een zelfstandige familieonderneming zonder externe vermogensverschaffers. Bestuurd door het Algemeen Bestuur, waarin de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn plus het concerndirectieteam: Geert van de Laar (CEO), Albert van der Meulen (vice CEO) en Maartje Bouvy (CFO). Hans Gennissen, oud-CEO van Facilicom, is voorzitter van het Algemeen Bestuur en echtgenoot van Martine Geurts.

auteur Vanessa van Zalm

fotograaf  Sander Nieuwenhuys


Dit artikel verscheen in het RSMagazine (voorjaar 2021), een magazine dat twee keer per jaar in heel Nederland wordt verspreid onder cliënten, relaties en andere geïnteresseerden. Ontvangt u het magazine nog niet, maar wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Angelique Timmer-Weisscher via [email protected]. Dan krijgt u het magazine voortaan ook kosteloos toegezonden!