'Zó veel belasting betalen?'

Verbaasd belt Daniël zijn vader. „Klopt het dat ik zó veel belasting moet betalen?” Na zijn studie stonden de werkgevers in de rij om hem in te lijven. Daniël koos voor een bedrijf met een mooi carrièreperspectief en prima arbeidsvoorwaarden. Hij kreeg een auto en telefoon van de zaak en een flink salaris. Eindelijk kon hij oogsten na jaren sappelen als arme student.

Jaren waarin hij de touwtjes aan elkaar knoopte als vakkenvuller. Toen zijn eerste loon op de bankrekening was overgemaakt, maakte hij spontaan een vreugdedansje. Maar toen hij zijn loonstrookje bestudeerde, verdween de blijdschap snel. Hij lucht zijn hart tijdens het telefoongesprek met zijn vader. Die heeft nog wel een tip om de tegenvaller te beperken: middeling.

Daniël valt stil. „Middeling?” Zijn vader legt uit dat middeling een doekje voor het bloeden kan zijn bij sterk wisselende inkomsten. Je berekent dan het gemiddelde, belastbare inkomen uit werk en woning over drie aaneengesloten kalenderjaren. Daarna bereken je hoeveel belasting je dan per jaar moet betalen. Zijn de bedragen lager dan wat je in die jaren werkelijk aan belasting hebt betaald, dan is de kans aanwezig dat je geld terugkrijgt.

BerekenHet.nl

De glimlach keert terug op het gezicht van Daniël. Als hij een jaar later de eerste definitieve aanslag inkomstenbelasting als fulltime werknemer heeft ontvangen, slaat hij meteen aan het rekenen. Hij gebruikt de website BerekenHet.nl om te kijken of hij aan de voorwaarden voldoet. In 2016 en 2017 verdiende hij 1500 euro per jaar. In 2018 toucheerde hij 45.000 euro. De totale verdiensten in die periode bedroegen dus 48.000 euro en worden verdeeld over drie jaar. Als zijn salaris gemiddeld 16.000 euro was geweest, zou hij minder belasting hebben betaald.

Volgens BerekenHet.nl ontvangt hij een teruggaaf van 520 euro. Daniël is teleurgesteld. Hij had gehoopt op een hoger bedrag. Het valt hem op dat het verschil groter is. Het blijkt dat voor de teruggaaf een drempelbedrag geldt: de eerste 545 euro wordt niet teruggegeven. Zijn vader zet de pruilende zoon met beide benen op de grond. „Een jaar geleden was vijfhonderd euro een gigantisch bedrag, weet je nog?” Daniël moet zich realiseren dat hij veel belasting betaalt, omdat zijn inkomen zo hoog is. „Ben blij dat je zo veel moet betalen.” Daniël beseft dat het een luxeprobleem is en trakteert zijn vader op een etentje.

Ontslagvergoeding

Zoals gezegd is middeling interessant voor mensen met sterk wisselende inkomsten.

Voorbeelden zijn:

  • mensen die na hun opleiding een baan hebben gekregen en tijdens hun studie een bijbaantje hadden;
  • mensen die een ontslagvergoeding hebben gekregen;
  • mensen die hun pensioen hebben afgekocht;
  • mensen die gestart of gestopt zijn met werken;
  • mensen die als freelancer of als ondernemer werken;
  • mensen die onbetaald verlof hebben opgenomen (sabbatsjaar);
  • mensen die minder zijn gaan werken.

Middelen is enkel mogelijk over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren. Elk jaar mag u één keer in de middeling betrekken. De aanvraag moet gedaan worden binnen drie jaar nadat u de definitieve aanslag heeft gekregen over het laatste jaar dat in de middeling betrokken wordt.

Deze publicatie is geschreven door Peter Heesen en verscheen op zaterdag 9 november 2019 in Dagblad De Limburger. Het artikel kwam tot stand dankzij medewerking van fiscaal jurist Roel Wienen van RSM in Venlo.

     
mr. Roel Wienen    
+31(0)77 354 28 00    
E [email protected]