Năng lực của chúng tôi

Các chuyên gia về lập Kế hoạch kinh doanh liên tục tại RSM sẽ ứng dụng những hiểu biết tường tận và sâu sắc nhất về các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề liên quan đến quản lý sự cố. Năng lực này, kết hợp với kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và kiến thức về các công cụ quản lý khủng hoảng, cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng nhận biết, xử lý và phục hồi sau các sự cố có khả năng gây gián đoạn kinh doanh. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp phòng tránh những sai sót thường mắc phải trong việc xây dựng Kế hoạch khắc phục thảm họa và đảm bảo kinh doanh liên tục.

KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC
Khi thực hiện Kế hoạch kinh doanh liên tục, mục đích và tiêu chí của doanh nghiệp thường bao gồm:

  • Cung cấp những hướng dẫn và giải thích cụ thể cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tổ chức trong suốt thời gian xảy ra sự cố gây gián đoạn các quy trình vận hành tiêu chuẩn
  • Đảm bảo rằng tổ chức áp dụng đúng cách tiếp cận có cấu trúc và có thể đo lường được để ổn định tình hình một cách hiệu quả, để tiếp tục các chức năng kinh doanh quan trọng, để giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp và có thể phục hồi sau mọi tổn thất kéo dài trong suốt thời kỳ gián đoạn
  • Giảm thiểu tác động của các rủi ro có khả năng gây tê liệt điều kiện vận hành tiêu chuẩn và gây tổn hại cho tổ chức, nhân viên, khách hàng và tất cả các bên liên quan khác

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
RSM sẽ giúp doanh nghiệp phòng tránh những sai sót mà các tổ chức thường mắc phải trong việc xây dựng và phát triển Kế hoạch khắc phục thảm họa và đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh.

  • Kiểm toán nội bộ
  • Quản lý khủng hoảng và đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh
  • Lập kế hoạch phòng chống rủi ro từ đại dịch
  • Văn hóa, quản trị và rủi ro
  • Đảm bảo hiệu quả và hiệu năng

Các dịch vụ liên quan

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).