Mối quan tâm của Quý vị

Môi trường kinh doanh ngày nay phức tạp và nhiều thử thách hơn bao giờ hết. Ngay cả các doanh nghiệp nhỏ, phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ cũng phải đối mặt với những vấn đề mà trước đây chỉ ảnh hưởng đến các tập đoàn quốc tế với quy mô lớn. Vai trò của kiểm toán nội bộ không còn giới hạn trong việc tập trung vào các quy trình và kiểm soát báo cáo tài chính. Kiểm toán nội bộ giờ đây có vai trò chiến lược hơn và có thể tạo ra giá trị bằng cách xác định các rủi ro trong toàn doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác, giám sát và cảnh báo sớm về những rủi ro mới, cải tiến hiệu quả của quy trình hoạt động.

Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ đã thu hút được sự quan tâm từ nhiều tổ chức trong thời gian gần đây, trong khi mô hình này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong một thời gian dài. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Năng lực của chúng tôi

Hiểu được xu hướng và nhu cầu của Doanh nghiệp, RSM Việt Nam đã phát triển các dịch vụ Kiểm toán nội bộ có liên quan và tập trung vào nhu cầu cũng như bản chất kinh doanh của khách hàng. Các dịch vụ Kiểm toán nội bộ của chúng tôi giúp khách hàng trong việc tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát hệ thống bằng sự tư vấn chuyên nghiệp, độc lập, khách quan và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA). Các dịch vụ của chúng tôi sẽ làm tăng thêm giá trị cho Doanh nghiệp và là một trong những nền tảng quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp của Quý Khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

Mối quan tâm của Quý vị

 • Quý vị đang cân nhắc giữa hiệu quả và chi phí thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Doanh ngiệp Quý vị muốn mở rộng việc kiểm toán Công ty của Quý vị tại Việt Nam nhưng gặp trở ngại về nguồn lực sẵn có
 • Quý vị đang lo lắng về hiệu quả và tính tính hữu hiệu của một số chức năng quan trọng trong nội bộ Doanh nghiệp và muốn tìm một đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện việc đánh giá khách quan và độc lập và đưa ra các khuyến nghị quan trong nhằm cải tiến Hệ thống Kiểm soát nội bộ
 • Quý vị muốn thực hiện thuê ngoài Dịch vụ Kiểm toán nội bộ để giúp doanh nghiệp của Quý vị đạt được hiệu quả cao hơn

Chúng tôi có thể hỗ trợ

 • Đánh giá tính hiệu quả và hữu thiệu của các chu trình trọng yếu đang vận hành (ví dụ: mua hàng - phải trả, bán hàng - phải thu, thanh toán và thu tiền mặt, trả lương) trong mối tươnq quan với các chu trình khác; hoặc
 • Quý vị có thể thực hiện thuê ngoài chức năng Kiểm toán nội bộ từ RSM Việt Nam để đạt được mục tiêu đánh giá tổng thể.

Thấu hiểu những rủi ro mà Doanh nghiệp Quý vị có thể gặp phải, các chuyên gia kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp và lập kế hoạch kiểm toán theo nhu cầu của Quý vị. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ khắc phục điểm yếu trong kiêrm soát nội bộ mà còn nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách xác định những cơ hội và biến thành lợi thế cho doanh nghiệp của Quý vị.

Mối quan tâm của Quý vị

 • Quý vị muốn thết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong Doanh nghiệp hoặc cải tổ lại Bộ phận này do hiệu quả trước đây không như ý muốn
 • Quý vị muốn đảm bảo rằng Bộ phận Kiểm toán nội vừa xây dựng đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp và thỏa mãn được mong muốn của các bên liên quan

Chúng tôi có thể hỗ trợ

Chúng tôi có thể hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ dựa trên chiến lược 7 bước:

 • Xác định kỳ vọng của các bên liên quan;
 • Phát triển cấu trúc và cách thức quản lý KTNB;
 • Thấu hiểu mức độ rủi ro của doanh nghIệp Quý vị;
 • Phát triển chiến lược KTNB;
 • Xác định nhu cầu về nguồn lực, qua đó phát triển quy trình KTNB;
 • Phát triển các phương tiện giám sát và đánh giá hoạt động KTNB;

RSM Việt Nam cũng có thể hỗ trợ đánh giá kỹ năng và đào tạo nhân viên KTNB của Doanh nghiệp Quý vị. Các chương trình đào tạo tổng quan hay chuyên biệt sẽ được thiết kế tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Mối quan tâm của Quý vị

 • Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Quý vị đã thành lập và hoạt động được vài năm nhưng chưa được đánh giá đầy đủ và Quý vị muốn đánh giá xem Bộ phận này có hoạt động hiệu quả và hữu hiệu hay không
 • Quý vị muốn đảm bảo rằng Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong Doanh nghiệp đáp ứng được kỳ vọng của Hội đồng quản trị và các bên liên quan
 • Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong Doanh nghiệp của Quý vị đã tự đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực của Hiệp hội kiểm tóan viên nội bộ (the Institute of Internal Auditors (IIA)) và Quý vị muốn có đánh giá từ Chuyên gia bên ngoài theo yêu cầu của Chương trình đánh giá và cải tiến chất lượng (Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)).

Chúng tôi có thể hỗ trợ

 • Với Dịch vụ soát xét về chất lượng hoạt động, RSM Việt Nam sẽ giúp củng cố chất lượng của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và góp phần cải tiến hoạt động thông qua các đánh giá khách quan và độc lập để đảm bảo Bộ phần này vận hành theo đúng tinh thần và nội dung yêu cầu của các chuẩn mực liên quan.
 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả và tính hữu hiệu của Bộ phận Kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp thông qua việc đối chiếu với Chính sách Kiểm toán nội bộ, kỳ vọng của các bên liên quan  và thông lệ dẫn đầu thị trường.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).